Viziunea şcolii…

O şcoală de prestigiu şi tradiţie, garantul calităţii procesului de instruire, educare şi formare, garanţia succesului.