Clasa Învățător
Pregătitoare A ABAZA I. IRINA-MARINELA
Pregătitoare B CLOPOTARU P. ANCUȚA-CRISTINA
Pregătitoare C ZĂRNESCU V. MARINELA
I A PÎRJOL G. GABRIELA
I B GHIUŞ N. OLIVIA-MARIA
I C BALAN C. PAULA
I D RÎPANU G. GEORGETA-MARINELA
a II-a A GOLOGAN RAMONA
a II-a B ROȘU V. VALENTINA
a II-a C SCHIFIRNEȚ O. LOREDANA
a II-a D TITERE N. DANIELA
a III-a A DASCĂLU M. DANIELA-CARMEN
a III-a B MORARU N. STELUŢA
a IV-a A COZMA G. LAURA
a IV-a B RUSU G. MONICA
a IV-a C BOLOCAN C. MIHAELA
Clasa Învățător
Pregătitoare A PÎRJOL G. GABRIELA
Pregătitoare B GHIUŞ N. OLIVIA-MARIA
Pregătitoare C BALAN C. PAULA
Pregătitoare D RÎPANU G. GEORGETA-MARINELA
I A DOILEŢ D. JENICA
I B ROȘU V. VALENTINA
I C SCHIFIRNEȚ O. LOREDANA
I D TITERE N. DANIELA
a II-a A DASCĂLU M. DANIELA-CARMEN
a II-a B MORARU N. STELUŢA
a III-a A COZMA G. LAURA
a III-a B RUSU G. MONICA
a III-a C BOLOCAN C. MIHAELA
a IV-a A ABAZA I. IRINA-MARINELA
a IV-a B CIOROBEA N. LENUŢA
a IV-a C COSTEA C. VICTORIA-DANIELA
a IV-a D ZĂRNESCU V. MARINELA