CALENDARUL de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2023-2024

 1. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a – EN II:
  Scris – Limba română –
  Scris – Limba maternă –
  Citit – Limba română –
  Citit – Limba maternă –
  Matematică –
  Scris-Citit – Limba română pentru minorităţile naţionale –
 2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV:
  Limba română –
  Matematică –
  Limba maternă –
 3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI:
  Limbă şi comunicare –
  Matematică şi Ştiinţe ale naturii –

CALENDARUL de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2022-2023

 1. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a – EN II:
  Scris – Limba română – 9 mai 2023
  Scris – Limba maternă – 9 mai 2023
  Citit – Limba română – 10 mai 2023
  Citit – Limba maternă – 10 mai 2023
  Matematică – 11 mai 2023
  Scris-Citit – Limba română pentru minorităţile naţionale – 12 mai 2023
 2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV:
  Limba română – 16 mai 2023
  Matematică – 17 mai 2023
  Limba maternă – 18 mai 2023
 3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI:
  Limbă şi comunicare – 24 mai 2023
  Matematică şi Ştiinţe ale naturii – 25 mai 2023

CALENDARUL de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2021-2022

1. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a
Scris — Limba română — 10 mai 2022
Scris — Limba maternă — 10 mai 2022
Citit — Limba română — 11 mai 2022
Citit — Limba maternă — 11 mai 2022
Matematică — 12 mai 2022
Scris-Citit — Limba română pentru minoritățile naționale — 13 mai 2022
2. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV
Limba română — 17 mai 2022
Matematică — 18 mai 2022
Limba maternă — 19 mai 2022
3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI:
Limbă și comunicare — 25 mai 2022
Matematică și Științe ale naturii — 26 mai 2022