În anul 2010 Şcoala cu Clasele I-VIII Nr.1 Oneşti, sau cum este numită în mod curent „Şcoala 1″, a aniversat 145 de ani de existenţă ca instituţie şi 50 de ani de funcţionare sub actualul nume, în local propriu. Unitatea este cu personalitate juridică şi are în structura sa Grădiniţa cu Program Pelungit Nr. 10 Oneşti.

Întemeiată în 1865, ca efect imediat la Legii Instrucţiunii Publice, Şcoala Primară din Comuna Oneşti· îşi începe activitatea la 19 septembrie sub conducerea învăţătorului George Brăila. Zestrea de început este mai mult decât neîndestulătoare. „Casă proprie de şcoală nu se află. Şcoala suferă de toate cele necesare”, scria în 1870 revizorul şcolar. Şi va suferi în continuare, abia în primul deceniu al secolului trecut căpătând local propriu. Va fi o clădire solidă, cu două săli, situată la şosea, în apropierea bisericii Sf. Nicolae.

În 1922 i se mai adaugă două clase, rezolvându-se parţial cuprinderea celor 271 de elevi, spaţiul fiind completat la Şcoala Peste Vale. Din 1949, ca urmare a introducerii ciclului gimnazial obligatoriu, Şcoala primară devine Şcoala elementară Nr.1 Oneşti. Spaţiul este iarăşi insuficient dar cursurile vor fi găzduite şi de actualul Club al elevilor sau de săli ale Căminului. Odată cu intrarea în funcţiune a Liceului. „Grigore Moisil”, pe atunci Şcoala Medie Mixtă, şcoala elementară trece pentru scurt timp şi pe aici.

La 15 septembrie 1960, Şcoala elementară Nr.1 Oneşti intră într-o nouă etapă a existenţei. Va prelua arhiva, numărul şi mai ales tradiţia vechii şcoli oneştene, încercând permanent şi reuşind· întodeauna să-şi transforme numărul în nume. Rezultatele obţinute au avut o evoluţie permanentă în rândul corpului didactic şi al elevilor, un adevărat „spirit al Şcolii 1″. Ne-am creat în timp un prestigiu în comunitate, rezultat al grijii şi priceperii cu care s-au educat şi învăţat aici numeroase generaţii de „pui ai oneştiului”, primiţi cu bucurie de licee, plecând pregătiţi pentru viaţă.