ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2021

INFORMAȚII REFERITOARE LA ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR SE POT OBȚINE GRATUIT LA NUMĂRUL DE TELEFON TELVERDE 0800816234

CINE SE POATE ÎNSCRIE?

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021 inclusiv au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare. Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.

            Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021 inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. Evaluarea dezvoltării lor se realizează în perioada 22 martie-27 aprilie 2021 de către:

 1. În situația copiilor care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar în etapele:
 2. Înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
 3. Eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.
 4. Pentru copii care NU au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate evaluarea dezvoltării lor se efectuează de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) în etapele:
 5. Înregistrarea de către CJRAE a cererilor de evaluare depuse/transmise de părinți;
 6. Planificarea de către CJRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
 7. Desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE;
 8. Eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.

CÂND SE POT ÎNSCRIE?

17 martie 2021: afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar

 1. În perioada 29 martie – 28 aprilie 2021 părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali completează cererile-tip de înscriere. Cererea-tip se poate completa online (pe https://inscrieri.edu.ro), transmite prin e-mail (scoalaunuon@yahoo.com), prin poștă (Onești, Str. Cașinului, Nr. 15, cod 601027) sau se poate depune la secretariatul unității. În situația completării online a cererii de înscriere sau transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ și declarația-tip pe propria răspundere (Anexa nr. 3).
 2.  20 mai 2021: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

PROGRAM  DE ÎNSCRIERI LA SEDIUL UNITĂȚII:

29 martie 2021 – 28 aprilie 2021 de luni până joi între orele 8:00 – 18:00, iar vineri între orele 8:00 – 17:00

Pentru a se evita aglomerația se pot face programări la numărul de telefon 0234 313041.

ORDINEA PROGRAMĂRII TELEFONICE PENTRU COPLETAREA CERERILOR-TIP NU PRESUPUNE CREAREA UNEI LISTE DE PREÎNSCRIERE SAU ACORDAREA UNEI PRIORITĂȚI LA ÎNSCRIERE!

A doua etapă de înscriere în învățământul primar

 1. 24 mai – 31 mai 2021: depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
 2. 4 iunie 2021: afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

CE DOCUMENTE TREBUIE SĂ DEPUNĂ PĂRINȚII LA ÎNSCRIERE?

Părintele depune în momentul completării cererii-tip de înscriere la unitatea de învățământ sau, după caz, în momentul validării acesteia o copie a actului de identitate propriu și o copie a certificatului de naștere al copilului, certificate conform cu originalul, pe baza documentelor originale.

În cazul în care cererea-tip este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 inclusiv, alături de documentele menționate mai sus părintele transmite și o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare.

Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.

În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție părinții depun și documente, în copie simplă, care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare.

Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la sediul unității de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice.

Numărul locurilor libere este stabilit ca diferență între numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare și numărul de copii din circumscripție care trebuie înscriși la acest nivel de clasă. În situația în care numărul cererilor primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil:

 • Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți;
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • Existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

După aplicarea criteriilor generale de departajare se aplică criteriile specifice de departajare ale Școliii Gimnaziale Nr. 1 Onești:

 1.  Locul de muncă a unui părinte este în circumscripția noastră școlară dovedit prin adeverință de la locul de muncă cu adresa exactă.
 2. Copilul a frecventat Grădinița cu Program Prelungit Nr. 10 sau Grădinița cu Program Prelungit „Năzdrăvanii”, structuri ale Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești fapt dovedit cu adeverință de la școală.
 3. Un părinte al copilului a fost elev al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești evidențiat prin prezentarea actului de studii în original și a unei copii a acestuia.

ATENȚIE!

CEREREA TIP DE ÎNSCRIERE VA FI DISPONIBILĂ ODATĂ CU ÎNCEPEREA ÎNSCRIERII PE DATA DE 29.03.2021

APLICAȚIA  INFORMATICĂ  NU  PERMITE  ÎNSCRIEREA  LA  MAI  MULTE  UNITĂȚI  DE ÎNVĂȚĂMÂNT!

Președinte comisie înscriere în învățământul primar, Director adjunct, prof. ORÎNDARU MARIA