Corigențe sesiunea iulie 2022

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ONEȘTI

ANUNȚ

            Pentru anul școlar 2021-2022, desfășurarea examenelor de corigență, stabilite în baza art. 128 din Regulamentul cadru de organizare și desfășurare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEN nr. 5447/2020, cu modificările și completările ulterioare, va avea loc în data de:

                        5 IULIE 2022, ora 10,00 – MATEMATICĂ

(Locația Clasele Pregătitoare – structură a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, str. Cașinului nr. 10, loc. Onești)

ELEVII CORIGENȚI CARE NU S-AU PREZENTAT LA SESIUNEA DE CORIGENȚĂ SAU NU AU PROMOVAT EXAMENUL DE CORIGENȚĂ, VOR FI DECLARAȚI REPETENȚI.

DIRECTOR,

PROF. PETEC CARMEN-NICOLETA