CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE

Ministerul Educației a emis Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022, precum și Calendarul înscrierii.

Înscrierile încep în data de 17 martie 2021. Fiecare unitate de învățământ și inspectoratul școlar vor afișa circumscripțiile școlare, planul de școlarizare propus și numărul de clase pregătitoare alocate.

În perioada 29 martie – 28 aprilie 2021, părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere.

Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor.

Etapele de înscriere în învățământul primar

Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10 – 20 mai 2021, astfel:

A doua etapă de înscriere în învățământul primar:

În perioada 1 septembrie – 10 septembrie 2021 are loc centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.