SIMULĂRI EVALUĂRI NAȚIONALE

ANUL ȘCOLAR 2018-2019

COMUNICAT DIN 11.03.2019
De îndată ce le putem face publice, punem la dispoziția elevilor și a persoanelor interesate subiectele și baremele de evaluare și notare de la simularea evaluării naționale, sesiunea martie 2019 :
– proba scrisă la limba și literatura română, clasa a VII-a;
– barem de evaluare și notare, limba și literatura română, clasa a VII-a;
– proba scrisă la limba și literatura română, clasa a VIII-a;
– barem de evaluare și notare, limba și literatura română, clasa a VIII-a;
– proba scrisă la matematică, clasa a VII-a;
– barem de evaluare și notare, matematică, clasa a VII-a;
– proba scrisă la matematică, clasa a VIII-a;
– barem de evaluare și notare, matematică, clasa a VIII-a.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 06.03.2019
1. În zilele de 11 și 12 martie 2019 sălile de clasă de la etajul I sunt destinate elevilor claselor a VII-a și a VIII pentru desfășurarea simulării evaluării naționale, după cum urmează:
– repartizarea nominală a elevilor claselor a VII-a;
– repartizarea nominală a elevilor claselor a VIII-a.
2. În sălile de clasă de la parter, conform orarului menționat mai jos, în intervalul orar 7:00-11:50 se desfășoară activități didactice cu elevii claselor a V-a și a VI-a, clasele fiind repartizate astfel:
-clasa a V-a A în sala 01;
-clasa a V-a B în sala 02;
-clasa a V-a C în laboratorul de biologie;
-clasa a VI-a A în sala 03;
-clasa a VI-a B în sala 04;
3. Orarul claselor a V-a și a VI-a pentru zilele de 11 și 12 martie 2019
4. Începând cu ora 12:00 clasele I-IV desfășoară activitățile în propriile săli de clasă, conform orarului normal.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 06.03.2019
1. În conformitate cu Procedura MEN nr. 274971 din 27.02. 2019 privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018-2019, potrivit
Art. 6 – (1) Prezentarea președintelui, vicepreședintelui, secretarului și membrilor comisiei de organizare la unitatea de învățământ în zilele de desfășurare a simulărilor naționale se face în intervalul orar 7:00 – 7:30. Asistenții se prezintă la unitatea de învățământ la ora 8:00, iar profesorii evaluatori la ora 12:00. Probele la simulările naționale încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, se deschid plicurile sigilate care conțin subiectul multiplicat. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.
2. Potrivit
Art. 17 – Unitățile de învățământ iau toate măsurile necesare pentru ca activitatea didactică a claselor neimplicate in simulările naționale să se desfășoare în mod corespunzător, după un program stabilit de către conducerea unității de învățământ.
3.Programul orelor de curs pentru zilele de 11 și 12 martie 2019:
–  programul orar la clasele pregătitoare și clasa I B  nu se modifică
–  programul orar al clasele I-IV : 
– programul claselor V-VI:accesul elevilor claselor  VII-VIII este permis în sălile de clasă numai în intervalul orar 7:50-8:30, iar în intervalul  11:00-11:15 părăsesc școală.
4. În următorul comunicat vom afișa repartizarea elevilor claselor a VII-a și a VIII-a în sălile de clasă unde vor susține probele de evaluare și repartizarea sălilor de clasă pentru elevii claselor V-VII.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 01.03.2019
Ministerul Educației a decis: La simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a participă şi elevii claselor a VII-a. Pentru informții complete accesați:
– Ordinul nr. 3185 din 18.02.2019 privind organizarea și desfășurarea simulării evaluații naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a probelor scrise de bacalaureat național în anul școlar 2018-2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 160 din 28 februarie 2019
– Calendarul simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a probelor scrise de bacalaureat național în anul școlar 2018-2019
– Lista conținuturilor pentru simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VII-a în anul școlar 2018-2019
– Lista conținuturilor pentru simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 26.02.2019
Proiect:
1. Calendar Simulare Evaluarea Națională clasa a VII-a și clasa a VIII-a
11 martie 2019 Simulare Limba și literatura română – probă scrisă
12 martie 2019 Simulare Matematică – probă scrisă
13 martie 2019 Simulare Limba și literatura maternă – probă scrisă
22 martie 2019 Afișarea rezultatelor
2.  Conținuturile pentru simularea Evaluării Naționale 2019, clasa a VII-a
3. Conținuturile pentru simularea Evaluării Naționale 2019, clasa a VIII-a (vezi conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora, prevăzute în programa pentru Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a Vlll-a, aprobată prin Ordinul MEN 4431/29.08.2014: 1) limba si literatura romana; 2) matematica.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ANUL ȘCOLAR 2017-2018

COMUNICAT DIN 15.03.2017
Ordinul MEN 3109/21.01.2019 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a Vlll-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2017 – 2018:
1. Calendar Simulare evaluare naţională pentru elevii clasei a VIII-a
5 martie 2018 Limba şi literatura română – probă scrisă
6 martie 2018 Matematică – probă scrisă
7 martie 2018 Limba şi literatura maternă – probă scrisă 16 martie 2018
16 martie Afişarea rezultatelor
2. Conținuturi pentru simularea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2017 – 2018
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ANUL ȘCOLAR 2016-2017

COMUNICAT DIN 15.03.2017
Subiectele administrate la simularea evaluării naționale din 13-25.02.2017 și baremele de evaluare și notare
1.Limba și literatura română
* proba scrisă
* baremul de evaluare și de notare
2. Matematică
* proba scrisă
* baremul de evaluare și de notare
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 10.02.2017EN2017
Probele examenului de simulare evaluare națională încep la ora 09:00 și durează două ore. Elevii vor fi prezenți cel târziu la ora 08:30 în sălile de examen, conform repartizării de la avizier, având asupra lor cartea de identitate. 
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 31.01.2017
1. Calendar simulare evaluare națională 2017
13 martie 2017: Limba și literatura română – probă scrisă
14 martie 2017: Limba şi literatura maternă – probă scrisă
16 martie 2017: Matematică – probă scrisă
31 martie 2017: Afișarea rezultatelor
Notă. Calendarul simulării evaluării naționale este în conformitate cu prevederile din Ordin nr. 3150 din 31.01.2017 pentru modificarea Ordinului MENCS nr. 3004/04.01.2017 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2016-2017
2. Disciplinele la care se organizează simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2016-2017 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă), matematică.
3. Lista conținuturilor pentru simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2016-2017
(conformă cu Programa pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, aprobată prin Ordinul MEN 4431/29.08.2014 și prevederile din anexa nr. 2 la Ordinul MENCS nr. 3069/2016 privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul scolar 2015-2016).
4. Modelele de subiecte elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE):
* Proba scrisă la limba și literatura română
* Baremul de notare și evaluare pentru proba de limba și literatura română
* Precizări privind structura subiectelor pentru proba de limba română
* Proba scrisă la matematică
* Baremul de notare și evaluare pentru proba de matematică
Mai jos puteți consulta subiectele și baremele de evaluare și notare administrate la simularea evaluării naționale
în anii școlari 2014-2015 și 2015-2016.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ANUL ȘCOLAR 2015-2016

COMUNICAT DIN 10.03.2016sim.2016.raport
Raport privind simularea evaluării naționale
Plan de măsuri pentru ameliorarea rezultatelor la evaluarea națională 2016 
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 23.02.2016
Subiectele administrate la simularea evaluării naționale din 22-23.02.2016 și baremele de evaluare și notaresim.2016.foto
1.Limba și literatura română
* proba scrisă
* baremul de evaluare și de notare
2. Matematică
* proba scrisă
* baremul de evaluare și de notare
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 19.02.2016
sim.organizare2016Cu privire la organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, informăm elevii școlii, personalul didactic și toate persoanele interesate cu aspecte care vizează:
*măsurile organizatorice la nivelul unității de învățământ;
*repartizarea elevilor de clasa a VIII-a pe săli de clase, pentru susținerea probei din 22 februarie 2016 la limba și literatura română;
*repartizarea elevilor de clasa a VIII-a pe săli de clase, pentru susținerea probei din 23 februarie 2016 la matematică.
Prezentarea preşedintelui, vicepreşedintelui, secretarului şi membrilor comisiei de organizare la unitatea de învăţământ în zilele de desfăşurare a simulărilor naţionale se face în intervalul orar 7-7:30. Asistenţii se prezintă la unitatea de învăţământ la ora 8:00, iar profesorii evaluatori la ora 12:00. Probele la simulările naţionale încep la ora 9:00, moment în care se deschid plicurile sigilate care conţin subiectul multiplicat, în fiecare sală. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 15.02.2016
sim.2016Pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naționale și cu scopul de a optimiza rezultatele obținute de către elevii din învățământul preuniversitar, la finalul studiilor gimnaziale, prin ordinul emis de către MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE se organizează simularea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, potrivit următorului grafic:
22 februarie 2016: Limba şi literatura română – probă scrisă
23 februarie 2016 : Matematică – probă scrisă
4 martie 2016: Afișarea rezultatelor
Rezultatele obţinute de elevi la simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015 – 2016 sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.
Pentru mai multe detalii accesați:
1. Ordinul privind organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2015 – 2016
2. Calendarul simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2015 – 2016
3. Conţinuturi pentru simularea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015 – 2016
4. Procedura privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2015-2016
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ANUL ȘCOLAR 2014-2015

COMUNICAT DIN 25.02.2015
Subiectele administrate la simularea evaluarii naționale din 23 – 24.02.2015 și baremele de notare și de evaluare
1.Limba și literatura română
* proba scrisă
* baremul de notare și de evaluare
2. Matematică
* proba scrisă
* baremul de notare și de evaluare
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 20.02.2015
sim.07.pozaCu privire la organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, informăm elevii școlii, personalul didactic și toate persoanele interesate cu aspecte care vizează:
*procedura privind organizarea și desfășurarea simulării evaluării naționale;
*măsurile organizatorice la nivelul unității de învățământ;
*repartizarea elevilor de clasa a VIII-a pe săli de clase, pentru susținerea probei din 23 februarie 2015 la limba și literatura română;
*repartizarea elveilor de clasa a VIII-a pe săli de clase, pentru susținerea probei din 24 februarie 2015 la matematică.
Prezentarea preşedintelui, vicepreşedintelui, secretarului şi membrilor comisiei de organizare la unitatea de învăţământ în zilele de desfăşurare a simulărilor naţionale se face în intervalul orar 7-7:30. Asistenţii se prezintă la unitatea de învăţământ la ora 8:00, iar profesorii evaluatori la ora 12:00. Probele la simulările naţionale încep la ora 9:00, moment în care se deschid plicurile sigilate care conţin subiectul multiplicat, în fiecare sală. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 29.12.2014
1.Ordinul 5144 din 15.12.2014 privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2014 – 2015
2. Calendarul simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2014 – 2015
Simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a din anul școlar 2014-2015:
23 februarie 2015
Simulare – Limba şi literatura română – probă scrisă
24 februarie 2015
Simulare – Matematică – probă scrisă
25 februarie 2015
Simulare – Limba şi literatura maternă – probă scrisă
6 martie 2015 – Afişarea rezultatelor
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ANUL ȘCOLAR 2013-2014

COMUNICAT DIN 14.02.2014
Ministerul Educaţiei Naţionale a stabilit ca simulările examenelor naţionale din anul şcolar 2013-2014 să se desfăşoare în zilele de 18, 19 şi 20 februarie (Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a), respectiv 3, 4, 5 şi 7 martie (Bacalaureat). În premieră, începând din acest an, simulările se organizează şi pentru elevii de clasa a XI-a.
Simulările au un dublu scop: familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale, respectiv a unui examen de bacalaureat naţional şi optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.
Disciplinele la care se organizează simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2013 – 2014, sunt: Limba şi literatura română (18 februarie), Limba şi literatura maternă – pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă (19 februarie) şi Matematică (20 februarie). Afişarea rezultatelor este programată pentru data de 7 martie.[Clic aici pentru a descarca ordinul și anexele.]
Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a din anul şcolar 2013-2014 are următorul calendar: Limba şi literatura română (3 martie), Limba şi literatura maternă (4 martie), proba obligatorie a profilului (5 martie) şi, doar pentru elevii claselor a XII-a, proba la alegere a profilului şi specializării (7 martie). Toate probele sunt scrise. Afişarea rezultatelor va avea loc pe data de 14 martie.
Rezultatele obţinute de elevi la simularea Evaluării Naţionale şi la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat nu se consemnează în catalog. În vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA