COMUNICAT DIN 01.07.2018
Începând cu anul școlar 2018-2019, Programul „Școala după școală”  este suspendat.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

PROGRAMUL ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂ
Programul „Școala după școală”  (denumit în continuare Programul SDS) este un program complementar programului școlar obligatoriu, care oferă oportunități de învățare formală și non-formală, pentru consolidarea competențelor, învățare remedială și accelerare a învățării prin activități educative, recreative și de timp liber.
Programul SDS, organizat de către Școala Gimnazială Nr.1 Onești prin decizia directorului în urma hotărârii Consiliului de administrație al unității de învățământ și cu avizul Inspectoratului Școlar Județean Bacău, se adresează elevilor din învățământul primar de la clasele pregătitoare (minimum 12 elevi, maximum 24 de elevi), este complementar programului școlar obligatoriu și are un caracter opțional pentru părinte.
Organizarea și funcționarea programului în unitatea de învățământ răspunde următoarelor categorii de nevoi:
– nevoi generate de particularitățile fiziologice și intelectuale ale școlarului mic (5-7 ani);
– nevoi generate de necesitățile acute ale familiei școlarului mic și de programul încărcat al părinților și de problemele cu care părinții se confruntă;
-nevoi ale școlii;
– nevoi sociale.
Legislație:
1) Metodologia de organizare a programului „Şcoala după şcoală”, aprobată prin ordinul MECTS nr. 5349/07.09.2011
2) Ordinul MEN pentru modificarea Metodologiei de organizare a programului „Şcoala după şcoală” aprobată prin Ordinul MECTS nr. 5349/07.09.2011
Documente:
1) Decizie cu privire la organizare în unitatea de învățământ a programului „Şcoala după şcoală”
2) Avizul Inspectoratului Școlar Județean Bacău
3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a programului de semiinternat prin programul „Școala după școală”
4) Contract de parteneriat şcoală-familie în cadrul programului „Școala după scoală”- învățământ primar
5) Cerere tip de înscriere
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

 

COMUNICAT DIN 15.09.2017
Elevii admiși la programul „Școală după școală”
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 11.09.2017
Înscrierea elevilor claselor pregătitoare la Programul „Școala după școală” se face conform următorul calendar:
-în perioada 12-15 septembrie 2017 părinții interesați depun la secretariatul unității de învățământ un dosar către conține cerea tip completată și documentele menționate în cerere;
– pe 15 septembrie 2017, ora 16:00 Comisia de monitorizare și implementare a programului SDS afișează la sediul unității de învățământ lista nominală cu cei 24 de elevi admiși în program (lista se va afișa și pe sit-ul școlii)
– programul urmează să se deruleze începând de luni, 18 septembrie 2017.
– în săptămâna 18-22 septembrie 2017, pe baza unui calendar ce urmează a fi comunicat părinților, se vor definitiva toate aspectele ce țin de înscrierea în program, prevăzute de legislație inclusiv de Regulamentul de organizare şi funcționare a programului de semiinternat prin programul „Școala după școală”.

Note. 1. Programul de depunere la secretariatul școlii a dosarelor de înscriere  este de la ora 8:00 până la ora 18:00, cu excepția zile de 15 septembrie 2017 când dosarele se primesc până la ora 12:00.
2. Comisia de monitorizare și implementare a programului SDS este numită prin decizia directorului și are următoarea componență:
– șef comisie: BOLOCAN C. MIHAELA, profesor pentru învățământ primar;
– membrii:
1. ABAZA I. IRINA-MARINELA, profesor pentru învățământ primar;
2. APETRI R. MAGDA, profesor pentru învățământ primar;
3. PAIU A. MIRABELA, profesor pentru învățământ primar;
4. ZĂRNESCU V. MARINELA, profesor pentru învățământ primar.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA