PROIECTE EDUCAȚIONALE

ANUL ȘCOLAR 2018-2019

ȘCOALA ALTFEL

Galerie foto

Documentele programului:
I. CADRUL GENERAL
„Școala altfel” este un program național reglementat de Ordinul MEN nr. 3220/2018 privind structura anului școlar 2018-2019 și de Metodologia de organizare a Programului național „Școala altfel”, aprobată prin Ordinul MENCS nr. 5034/29.08.2016. Conform acestui cadru normativ, programul are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia fiecărei unități de învățământ. Prin hotare a Consiliului de administrație, la Școala gimnazială Nr. 1 Onești în anul școlar 2018-2019 programul se va derula în săptămâna 15- 19 aprilie 2019 și cuprinde în mod obligatoriu: planificarea activităților, orarul claselor și orarul personalului didactic. Toate activitățile se vor organiza și desfășura pe bază de proiecte educative avizate de consilierul educativ și aprobate de directorul adjunct.
II. SCOPUL PROGRAMULUI
Programul național „Școala altfel” oferă un spațiu de experimentare în care atât cadrele didactice, cât și elevii sunt încurajați să își manifeste creativitatea și să îmbine într-un mod atractiv teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi, învățarea cu preocupările individuale într-un context favorabil dezvoltării socio-emoționale. Scopul este dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul preșcolarilor/elevilor. Pentru dezvoltarea acestor competențe sunt proiectate, testate și evaluate activități educaționale care răspund intereselor preșcolarilor/elevilor. Obiectivele și activitățile proiectate și derulate în cadrul Programului național „Școala altfel” sunt relaționate cu preocupările preșcolarilor/elevilor și vin în completarea experiențelor de învățare pe discipline, amplificându-le componenta de dezvoltare socio-emoțională și legătura cu viața de zi cu zi.
III. PLANIFICAREA ȘI APROBAREA PROGRAMULUI
În cadrul școlii, au fost culese de la elevi , părinți și cadrele didactice propuneri în legătură cu activitățile acestui program la începutul semestrului II al anului școlar curent. Acestea au fost centralizate și consemnate, iar pe baza lor s-a întocmit prezentul program, pe care a fost dezbătut în Consiliul profesoral  și aprobat de către  Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești.
Activitățile propuse vizează cele două cicluri de învățământ specifice școlii noastre, ciclul primar (cuprinzând clasele P- IV) și ciclul gimnazial (clasele V-VIII). De aceea programul se prezintă pe baza celor două coordonate.
IV.PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
1. Clasele CP-IV
2. Orarul claselor V-VIII
3. Orarul personalului didactic
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

CELEBRAREA CENTENARULUI MARII UNIRI

 (videoclip)

Joi, 29 noiembrie 2018, elevi profesori și părinți au celebrat în curtea școlii Centenarul Marii Uniri. Aranjați în careu, după alocuțiunea profesorului de istorie, doamna Mihaela Ionaș, copii au înălțat baloane în culorile drapelului național: roșu, galben și albastru.
Proiectul, inițiat de doamna bibliotecar Ionescu Mirela și de domnul prof. Sburlan Corneliu, se înscrie în lista activităților educative dedicate Centenarului Marii Uniri, activități organizate la clase, inclusiv la grupele de preșcolari, de către personalul didactic.
Aduc mulțumiri pe această cale doamnelor: Ionescu Mirela, Melinte Mihaela, Schifirneț Daniela, Rusu Monica, Titere Daniela, Călin Gabriela, domnului Sburlan Corneliu și nu în ultimul rând doamnei Albei Camelia, pentru frumosul goblen pe care l-a cusut cu acest prilej. Admirați poza acestuia, plasată mai sus, și îmi veți da dreptate.
S-au mai implicat și au desfășurat activități în clase cu copiii: Roșu Valentina, Pîrjol Gabriela, Cozma Laura. Pe doamna Ionaș Mihaela am solicitat-o să rostească câteva cuvinte despre Unire, iar pe doamnele Bîrgăoanu Alexandra și Brumă Anamaria să facă poze.
De asemenea, le mulțumesc cu multă căldură tuturor doamnelor educatoare de la cele două grădinițe și, în mod special, doamnelor Alexa Sofiea și Aritina Bucătaru, care cu dragoste și pricepere au știut să marcheze în grădinițe și la grupe Centenarul Unirii.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ANUL ȘCOLAR 2017 – 2018
PROGRAMUL „ȘCOALA ALTFEL”
(SĂPTĂMÂNA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 26 – 30 martie 2018)
1. Metodologie de organizare a Programului național „Școala altfel”
2. Școala altfel-Ghid de implementare
3. Orarul activităților „Școala altfel” din săptămâna 26-30 martie 2018 (învățământul primar)
4. Orarul activităților „Școala altfel” din săptămâna 26-30 martie 2018 (învățământ gimnazial)
5. Orarul activităților profesorilor din învățământul gimnazial
Instrucțiuni privind accesul la orar: Prin clic pe „Orarul activităților profesorilor din învățământul gimnazial”, în calculatorul dumneavoastră se descarcă un fișier în format xlsx, pe care aveți grijă să-l deschideți. Orarul
se obține în doi pași:1) clic pe pictograma din caseta „Ziua” și bifare una din zilele săptămânii; 2) clic pe pictograma din caseta „Profesor”și bifarea numelui profesorului.
DIRECTOR
PROF. DAN ZAHARIA

ANUL ȘCOLAR 2016 – 2017
PROGRAMUL „ȘCOALA ALTFEL”
(SĂPTĂMÂNA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 15 – 19 mai 2017)
1. Metodologie de organizare a Programului național „Școala altfel”
2. Programul „Școala altfel” din săptămâna 15-19 mai 2017 (învățământul primar)
3. Programul „Școala altfel” din săptămâna 15-19 mai 2017 (învățământ gimnazial)
4. Orarul activităților claselor V-VIII
5. Orarul activităților profesorilor din învățământul gimnazial
6. Instrucțiuni privind accesul la orar
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

5. Desfășurarea activităților (carusel cu imagini și comentarii din timpul activităților, realizat cu sprijinul  doamnei prof. GABRIELA CĂLIN) 

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ANUL ȘCOLAR 2014 – 2015
pe.46.fotoPROGRAMUL „ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”
(SĂPTĂMÂNA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 6 – 10 APRILIE 2015)
A.Documentele MEN
Ordinul și Anexa la ordinul MEN nr. 3637/19.06.2014 privind structura anului școlar 2014-2015
B. Documentele școlii:
Conținutul și organizarea programului
Programul personalului didactic
Programul orar complet pe zile, atelierele de lucru, elevii implicați, personal didactic responsabil de activități
Desfășurarea activităților (videoclip cu imagini din timpul activităților)
Evaluarea programului

ANUL ŞCOLAR 2013 – 2014
Scoala altfel 2014PROGRAMUL ”ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”
(SĂPTĂMÂNA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 7 – 11 APRILIE 2014)
Documentele programului:
A. Documentele MEN
B. Documentele școlii:
Activitățile programului „Școala altfel: să știi mai multe, să fii mai bun!”
I. ATELIERELE DE LUCRU
Activitățile cu elevii sunt organizate pe ateliere și pe grupe de lucru (12 ateliere și 46 de grupe).
II. DISTRIBUȚIA PE SĂLI A ATELIERELOR ȘI A GRUPELOR DE LUCRU
Atelierele de lucru
Grupele de elevi din cadrul atelierelor
III. REPARTIZAREA PERSONALULUI DIDACTIC PE ZILE, CU ALOCAREA CORESPUNZĂTOARE A NUMĂRULUI DE ORE
Învățământ primar
Învățământ gimnazial

Proiectului multilateral Comenius „Europe – together in tune” („Europa, împreună într-un ton”)
(01.08.2013 – 31.07.2015)

36.pe.Comenius
Ce este Comenius?
Comenius este prima componenta a Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții. Se adresează instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat si private (de la grădinițe la scoli postliceale) si tuturor membrilor comunității educaționale care își desfășoară activitatea in acest sector: elevilor, tuturor categoriilor de personal didactic, precum si autorităților locale, asociațiilor de părinți sau ONG-urilor care activează in domeniul educațional.
Comenius sprijină financiar realizarea de parteneriate școlare, proiecte de formare a personalului didactic, rețele de parteneriat școlar, precum si participarea la stagii de formare inițiala si continua pentru a creste calitatea si a consolida dimensiunea europeana in educație.
Programul Sectorial Comenius, la nivel european, urmărește o ținta foarte ambițioasa, si anume sa implice in activități educaționale de cooperare cel puțin trei milioane de elevi pana in anul 2013.
De asemenea, Comenius urmărește:
– dezvoltarea cunoașterii si înțelegerii diversității culturale si lingvistice europene in rândul profesorilor si elevilor;
– sprijinirea elevilor pentru a dobândi competentele si abilitățile necesare dezvoltării personale pentru integrare profesională si cetățenie activă.
Ce este un proiect multilateral?
Proiectele multilaterale sunt proiecte de parteneriat in care se pot implica cel puțin trei instituții din trei tari diferite. Una din instituțiile implicate in parteneriat își va asuma rolul de coordonator de proiect. Proiectele vor avea de acum înainte o durata de 2 ani. Din punctul de vedere al conținutului, proiectele multilaterale pot fi axate pe:
– elevi si implicarea activa a acestora in activități specifice unei tematici comune la nivel de parteneriat. Este important ca aceasta tematica sa fie una motivanta pentru elevi si relevanta pentru toate instituțiile implicate in proiect. Activitățile proiectului vor fi integrate in curriculum si vor fi interdisciplinare. Pentru ca sunt proiecte centrate pe elevi, este important ca aceștia sa fie implicați in toate etapele de realizare a proiectului, de la planificarea acestuia, pana la evaluare si diseminarea rezultatelor.
– instituție si îmbunătățirea managementului școlar si a metodelor pedagogice. Aceste proiecte vor permite echipelor de profesori si directori de scoli din tarile partenere sa împărtășească experiențe si informații, sa testeze si sa pună in practica noi abordări pedagogice si manageriale.
Informații tehnice despre Proiectul multilateral Comenius „Europe – together in tune”ae.08.sigla
În baza unui formular de candidatură, realizat sub coordonarea doamnei prof. Cristina Chirculescu, cusprijinul nemijlocit al directorului, prof. Dan Zaharia, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, prin contract încheiat cu Școala Gimnazială Nr.1 Onești, a decis să acorde acesteia unui grant de 24.000 de euro pentru un parteneriat Comenius.
În condițiile și termenii prevăzuți în contract, unitatea de învățământ va face tot posibilul pentru a implementa proiectul așa cum este descris în formularul de candidatură prin care s-a solicitat grantul, fiind direct răspunzătoare despre de realizarea acestuia, cu excepția cazului de forță majoră.
Activitățile proiectului și perioada de eligibilitate a costurilor se vor desfășura între 01.08.2013 și 31.07.2015, ambele date inclusiv.
Prin proiect, unitatea de învățământ este în parteneriat cu școli din Germania (care este și coordonatorul proiectului) Grecia, Italia, Polonia, Spania și Turcia.
Echipa proiectului: Chirculescu Cristina – cordonator, Zaharia Dan, Orîndaru Mioara, Aivănesei Cristina, Basoc Lenuța, Cautiș Paula, Colimiș Maricica, Ionescu Mirela–bibliotecar, Iscru Adriana, Melinte Mihaela, Munteanu Iulian, Patriu Claudia, Sburlan Cornel, Titere Daniela.
Despre activitățile proiectului în diverse publicații
09.11.2013: publicația Ziarul Ora 25: Proiect Comenius la Școala 1 Onești – „Învățare pe tot parcursul vieții”
02.12.2012: publicația „Onești Expres”: Proiect „Comenius” la Școala Gimnaziala nr. 1 Onești
23.12.2012: publicația „Onești Expres”: Oaspeți europeni la Școala Gimnaziala Nr. 1 din Onești
Album Comenius
• Decembrie 2013 (slideshow cu fotografii și muzică)
• Martie 2014 (slideshoww cu fotografii și muzică)
• Impresiile copiilor despre activitățile și acțiunile proiectului din aprilie 2014, martie 2014 și decembrie 2013
a) slaideshow (text, fotografii, muzică);
b) varianta ppsx (text, fotografii, muzică)
• Povestea Păsării de foc (înregistrare video)

ANUL ŞCOLAR 2012 – 2013

PROGRAM PENTRU ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI
5 IUNIE 2013
În spatele fiecărui om, bogat sau sărac, celebru sau nu, se află un dascăl. Iar primul dascăl care ne sculptează caracterul şi sufletul este, neîndoielnic, Învăţătorul. Când spui şcoală, în mintea fiecăruia dintre noi apare chipul învăţătoarei sau al învăţătorului. Pe 5 iunie sărbătorim „Ziua Învăţătorului”, ziua oamenilor care au ca misiune să le dezvăluie copiilor „corolade minuni a lumii”.
Ei sunt cei care marchează profund dezvoltarea personalităţii copilului. Ziua Învăţătorului este în fiecare zi în care învăţătorul, profesorul intră în clasă. Ziua învăţătorului este în fiecare zi în care un elev învaţă şi reuşeşte. Misiunea noastră este să-i ajutăm pe copiii noştri să înveţe şi să reuşească în viaţă!
Influenţa pe care o are un dascăl asupra unui copil este eternă: nu vom putea şti niciodată unde se opreşte. Fiecare copil poartă în suflet o vorbă,pp.01.felicitare un gest, o învăţătură a dascălului, pe care, adult devenind, o va transmite mai departe, în mod inconştient, copiilor săi.
[citeşte mai mult]
La clasele pregătitoare şi I-IV activităţile dedicate Zilei Învăţătorului se derulează sub genericul „DOAMNEI ŞI DOMNULUI ÎNVĂŢĂTOR CU DRAGOSTE”.
La clasele pregătitoare şi V-VIII activităţile dedicate Zilei Învăţătorului se derulează sub genericul „DOAMNEI ŞI DOMNULUI PROFESOR CU DRAGOSTE”.
La mulţi ani, generaţiilor de dascăli şi de elevi deveniţi dascăli, care duc pe umeri dulcea povară a luminii!

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

CONSILIER EDUCATIV
PAULA CAUTIŞ

POGRAMUL „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”32.pe.afis
1-5 APRILIE 2012-2013
Prevederi generale
1. Săptămâna 1 – 5 aprilie 2013 va fi dedicată activităților educative extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Să știi mai multe, să fii mai bun!”. În această săptămână nu se organizează cursuri conform orarului obișnuit al unității de învățământ, iar programul „Să știi mai multe, să fii mai bun!” se va desfășura în conformitate cu un orar special.
2. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.
3. În perioada 2 – 7 aprilie 2013, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului organizează etapele naționale ale olimpiadelor școlare pe discipline de învățământ și, după caz, ale concursurilor școlare.
4. În programul „Să știi mai multe, să fii mai bun!”, elaborat și organizat de fiecare unitate de învățământ, vor fi incluși toți copiii preșcolari/elevii și toate cadrele didactice care nu participă la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare.
Documentele Programului „Să știi mai multe, să fii mai bun!”
1. Documentele MECTS
– Odinul MECTS privind structura anului şcolar 2012 – 2013
– Anexa la ordinul MECTS nr. 5635/31.08.2012 privind structura anului școlar 2012-2013
2. Documentele şcolii
– PLANUL ACTIVITĂŢILOR
– ORELE ALOCATE PENTRU NIVELUL PRIMAR
– PROGRAMUL  PENTRU NIVELUL PRIMAR
– PROGRAMUL ŞI ORELE ALOCATE PENTRU NIVELUL GIMNAZIAL
– ORARUL ELEVILOR  PROFESORILOR, NIVELUL GIMNAZIAL, 1-2 APRILIE
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

IMPRESII DESPRE PROGRAMUL
„Să ştii mai multe, să fii mai bun!”
1-5 aprilie 2012-2013
Talentul unor mici bucătari
Autor: prof. Cristina Chirculescu
Școala Gimnazială Nr.1 Onești, Județul Bacău
Pentru săptămâna “Să știi mai multe, să fii mai bun”, elevii școlii noastre au propus diverse activități: Acordarea primului ajutor, Gastronomie, Vizitarea unor obiective din oraș, Activități sportive, Vizionare de filme, Științe, Teatru și Carnavalul bucuriei.

34.pe134.pe334.pe234.pe4Atelierul de Gastronomie a avut mare succes și mulți copii și-au arătat măiestria și creativitatea în arta culinară. Echipați cu tot ce este necesar unui bucătar talentat, de la șorț de bucătărie și ustensile până la ingrediente de tot felul, care numai ce le priveai „îți lăsau gura apă”, elevii grupați pe echipe de lucru, de la clasa a V a până la a VIII a, și-au arătat îndemânarea de mici bucătari, preparând tartine decorate cât mai original, salate de legume proaspete, tarte umplute cu fructe și salate de fructe gustoase.
Pateul, icrele, ardeii, măslinele, roșiile, ridichile, castraveții precum și crema Finetti, alunele, ciocolata albă au fost cu succes folosite de copii ca să prepare cele mai originale tartine ornate după imaginația fiecărei echipe. Alte echipe au dorit să folosească fructe, pișcoturi, frișcă, topping de ciocolată ca să creeze salate de fructe decorate frumos și apetisant. La final, toate preparatele „îți făceau cu ochiul”, neștiind pe care s-o guști mai întâi. Ne-am delectat cu mic cu mare din toate realizările culinare ale elevilor noștri care au primit felicitări și cuvinte de laudă. Fotografiile reprezintă dovada strădaniei micilor bucătari.
A fost o activitate inedită la școala noastră, distractivă și relaxantă pe care elevii doresc s-o mai repete și anul viitor.
Sursa documentului: http://orizontdidactic.wordpress.com
[vezi originalul]

ANUL ŞCOLAR 2011- 2012
Festivalului de Origami  „Cocorul”
EDIŢIA A III-A, 2-4 iulie 2012, Oneşti
(proiect cultural artistic, înscris în Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene pe anul 2012
PROGRAM
Luni, 2 iulie 2012
10:00-15:00 Realizarea expoziţiei la Biblioteca Municipală ”Radu Rosetti”
Prezentarea exponatelor pentru concursul  „Anotimpuri”
15:00 Festivitatea de deschidere la Biblioteca Municipală ”Radu Rosetti”
16:00 Vizitarea expoziţiei
Poza de grup
Marţi, 3 iulie 2012
Ateliere origami desfăşurate la Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 1 Oneşti, Str. Caşinului Nr. 15
9:00 – 10:00 atelier origami / quilling
10:15 – 11:15 atelier origami / quilling
Pauza de masă
15:00 – 16:00 atelier origami / quilling
16:15 – 17:15 atelier origami / quilling
Miercuri, 4 iulie 2012
Ateliere origami desfăşurate la Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 1 Oneşti, Str. Caşinului Nr. 15
9:00 – 10:00 atelier origami / quilling
10:15 – 11:15 atelier origami / quilling
Anunţarea câştigătorilor concursului Tombola
Festivitatea de închidere
INFO FESTIVAL
Coordonatorii proiectului:
prof. înv. primar Monica Rusu şi prof. înv. primar Mihaela Melinte
La atelierele de origami şi quilling au participat 43 de adulţi şi cca 100 de elevi, iar la concurs au primit 48 de exponate din 11 judeţe (Bacău, Constanţa, Sibiu, Iaşi, Botoşani, Cluj, Harghita, Ilfov), vîrsta paricipanţilor fiind între 6 şi 60 de ani.
Ne-a onorat cu prezenţa domnișoara Adina Păun, preşedinte al ADOR (Asociaţia de Origami România) care ne-a promis o strânsă colaborare la ediţiile următoare.
25.ped26.pedDeschiderea a avut loc într-un cadru festiv, în aula Bibliotecii Municipale şi a fost secondată de vizitarea expoziţiei-concurs cu tema „Anotimpuri”.
35.pe.536.pe.d27.peexp28.peexpPrima zi de festival s-a încheiat cu o plimbare în parc pentru a-i delecta pe oaspeţi şi pentru a lansa la apă bărcuţele pe care toţi cei prezenţi le-au pliat în aula bibliotecii. Copiii au aşteptat cu emoţie şi nerăbdare ca propria barcă să se scufunde şi să ia cu ea toate temerile şi supărările lor.
Bineînţeles că, în spirit ecologist, am adunat toate epavele pentru a lăsa parcul la fel de frumos şi de curat precum l-am găsit.
31.pe.p32.pe.pAtelierele s-au desfăşurat pe parcursul a trei zile de festival şi au cuprins tehnici de origami (arta de a plia hârtia) şi quilling (arta de a rula hârtia La atelierele de origami au predat Adina Păun, Monica Rusu, Mihaela Melinte, Ştefania Dogaru, iar la cele de quilling – Mihaela Bolocan, Ana Ortanza Matei, Mirela Ionescu şi Valerica Sasu).
Participanţii au învăţat să plieze cocori, căţeluşi, kusudame, bărcuţe, semne de carte şi plicuri decorate, flori … toate prin îndoituri succesive sau rulare, oferind hârtiei o altă viaţă. Bărcuţele pliate au fost lansate pe apă, iar cocorii vor fi încadraţi într-o perdea decorativă care ne va aminti că origami este educativ, distractiv şi interesant.

30.pe.atDocumente ale proiectului:
1. Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene
2. Afișul festivalului de origami „Cocorul”
3. Revista festivalului
4. Rezultatele concursului „Anotimpuri”
5. Raport cu privire la cea de-a treia ediție a festivalului
6. Presa despre festival

29.pe.atMinunea
Mihaela Melinte, 2009
Ce poate fi mai banal decât un pătrat?!
Sau o hârtie?!
Un pătrat de hârtie?
Şi totuşi întreg universul este ascuns între pliurile lui.
Mâini curioase de copil frământă hârtie:
suprapun, pliază şi desfac,
27.pe.atlasă în urmă diagonale şi blintz-uri,
închid după linii nebănuite,
se răzgândesc şi ascund în buzunare laturi de prisos
pentru ca în final să dezvăluie
uimirii mele
o minune origami.
Acum nimic nu mai este banal!

01.peProgramul ”Școala altfel”
Anexa la ordinul ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 4292/2011 privind structura anului școlar 2011-2012

Prevederi generale
1. Săptămâna 2-6 aprilie 2012 va fi dedicată activităților educative extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Școala altfel”. În această săptămână nu se organizează cursuri conform orarului obișnuit al unității de învățământ, iar programul „Școala altfel” se va desfășura în conformitate cu un orar special.
2. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național și să stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale.
3. În perioada 2-6 aprilie 2012, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului organizează fazele naționale ale olimpiadelor școlare pe discipline de învățământ și, după caz, ale concursurilor școlare.
4. În programul „Școala altfel”, elaborat și organizat de fiecare unitate de învățământ, vor fi incluși toți copiii preșcolari/elevii și toate cadrele didactice care nu participă la faza națională a olimpiadelor și concursurilor școlare.
Planificarea și aprobarea programului
5. Pentru elaborarea programului de activități, în timpul primului semestru, se vor solicita propuneri elevilor, la orele de dirigenție și cadrelor didactice, în cadrul şedinţelor comisiilor metodice. După colectarea propunerilor, se vor desfășura dezbateri în colectivele de elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral și în comitetul reprezentativ al părinților, în vederea adoptării programului agreat de majoritatea elevilor şi a cadrelor didactice.
6. Modalitatea de selecție a activităților propuse se decide la nivelul unităților de învățământ şi presupune implicarea, în egală măsură, a elevilor, a cadrelor didactice, a părinților, astfel încât proiectele și activitățile selectate să corespundă obiectivelor educaţionale specifice comunităţii școlare, fiind un rezultat al opțiunilor acesteia.
7. Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată, durata acestora, modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc în consiliul profesoral și se aprobă de consiliul de administrație al unității de învățământ.
8. Consilierul educativ din unitatea de învățământ centralizează propunerile agreate, în vederea includerii acestora în Calendarul Activităților Educative ale unității de învățământ, ca domeniu distinct: programul „Școala altfel”.
9. Conducerile unităților de învățământ vor asigura popularizarea programului ”Școala altfel”, la nivel local pentru crearea unui impact pozitiv al activităților organizate, atât în unitatea de învățământ cât și în comunitate.
Conținutul și organizarea programului
10. Se recomandă elaborarea unor proiecte la nivelul grupelor de preșcolari/claselor, al grupurilor de clase sau al unității de învățământ, care să urmărească și să permită realizarea unor obiective educaționale, prin activități care, în programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula.
11. Proiectele se pot organiza și în consorțiile școlare, în parteneriat cu alte unități de învățământ, cu organizații neguvernamentale, cu palatele și cluburile copiilor, cluburile sportive școlare, cu direcțiile de tineret și sport, taberele școlare, cu instituții culturale și științifice (institute de cercetări, facultăți etc.), cu poliția, jandarmeria, inspectoratele pentru situații de urgență, direcțiile de sănătate publică, agențiile pentru protecția mediului etc.
12. Atât elevii, cât și cadrele didactice vor alege activitățile la care doresc să participe, din lista celor propuse. De asemenea, se va avea în vedere posibilitatea implicării părinților care doresc acest lucru, precum și a altor parteneri.
13. Fiecare activitate la care participă copii preșcolari/elevi trebuie să fie coordonată de un număr corespunzător de cadre didactice. Indiferent de tipurile de activități organizate, conducerea unității de învățământ și cadrele didactice vor lua toate măsurile pentru asigurarea supravegherii copiilor preșcolari/elevilor și a securității acestora.
14. Tipurile de activități care pot fi organizate în cadrul programului „Școala altfel” pot include, fără a se limita la:
02.pe1. activități culturale;
2. activități tehnico-științifice;
3. activități sportive;
4. activități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relații și comunicare etc.);
5. activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos (inclusiv referitoare la dependență de calculator, siguranță pe internet etc.);
6. activități de educație ecologică și de protecție a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc.);
7. activități de educație rutieră, PSI, educație pentru reacții corecte în situații de urgență etc.
Aceste activități se vor organiza sub diferite forme, ca de exemplu:
1. ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educație media și cinematografică;
2. competiții organizate la nivelul școlii, al grupurilor de școli, al localității sau al județului;
3. mese rotunde, dezbateri;
4. activități de voluntariat sau de interes comunitar;
5. campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincvenței juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.;
6. proiecte comunitare, de responsabilitate socială;
7. peer – education;
8. schimburi de experiență;
9. vizite de studii;
10. tabere/școli de creație sau de cercetare;
11. parteneriate educaționale și tematice la nivel de unități de învățământ, pe plan intern și internațional, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă și în proiecte.
Monitorizare și evaluare
15. Activitățile vor fi organizate în fiecare zi lucrătoare a săptămânii menționate, acoperind cel puțin numărul de ore prevăzut în orarul obișnuit al școlii, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.
16. După aprobarea de către consiliul de administrație, programul adoptat devine obligatoriu, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.
17. Elevii au obligația de a participa la activitățile pentru care s-au înscris, absențele fiind înregistrate în catalog, la rubricaPurtare.
18. Activitățile aprobate se vor menționa în condica de prezență a cadrelor didactice și vor fi monitorizate de conducerea unității de învățământ. Directorul unității de învățământ, consilierul educativ, șeful comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, vor monitoriza și evalua activitățile din programul ”Școala altfel”.
19. Inspectoratele școlare vor delega reprezentanţi pentru a monitoriza activitățile organizate de unitățile de învățământ în cadrul programului ”Școala altfel”.
20. După încheierea vacanței de primăvară, în fiecare unitate de învățământ, primul consiliu profesoral va analiza calitatea activităților organizate, rezultatele educaționale ale acestora, precum și modalitățile de ameliorare a planificării și organizării programului ”Școala altfel”. La activitatea de analiză în cadrul consiliului profesoral, vor participa şi reprezentanţi ai elevilor şi părinților care vor prezenta puncte de vedere asupra activităţilor derulate în program. Directorul unității de învățământ va prezenta un raport de monitorizare a calităţii activităţilor planificate.
21. La sfârşitul anului şcolar, inspectoratele școlare vor include în raportul privind starea învățământului un capitol referitor la relevanța și valoarea formativă a tuturor activităților desfășurate în cadrul programului ”Școala altfel”, evidenţiind nivelul interesului manifestat de elevi și cadre didactice față de organizarea şi desfăşurarea acestuia.
***
Şcoala cu Clasele I-VIII Nr.1 Oneşti
Programul „Şcoala altfel”
Clasele I-IV
1.Echipe de proiect, termene calendaristice şi intervale orare
2.Programul activităţilor extracurriculare
Clasele V-VIII
1.Echipe de proiect, termene calendaristice şi intervale orare
2.Programul activităţilor extracurriculare

IMPRESII ALE ELEVILOR DESPRE PROGRAMUL „ŞCOALA ALTFEL”
„Orice şcolar îşi doreşte o pauză în care să răsufle şi în care să păşească mai uşor în paradisul lecţiilor. ”Şcoala altfel” este un drum în care toţi şcolarii păşesc sfios dar încrezători.” (Alice Ciurea, clasa a V-a C)
LUNI, la prânz, alături de o mulţime entuziasmată de copii, am străbătut drumul către Casa de cultură a oraşului. Urma să vizionăm spectacolul ”Grotesque”, inspirat din opera marelui Alecsandri. Aşteptam cuminţi, cufundaţi în scaunele noastre, începutul reprezentaţiei. În ropote de aplauze cortina s-a ridicat şi două actriţe, deosebit de talentate, ne-au atras imediat în jocul lor. Colegi de-ai noştri au fost urcaţi pe scenă şi integraţi în acţiunea spectacolului. Fiind o parodie la adresa politicienilor şi a vieţii sociale în general, piesa a reuşit să ne stârnească hohote de râs, iar cele două eroine au smuls publicului tânăr lungi reprize de aplauze. Pentru o clipă mi-am imaginat că sunt pe scenă şi că pot încânta lumea aşa cum au făcut-o cele două. Cortina a căzut, lăsând în mintea noastră amintirile acestui spectacol minunat.” (Serena Florena Pînzaru, clasa a VI-a B)
14.pe”Ziua de MARŢI a început în forţă cu o desfăşurare a reprezentanţilor I.S.U. Am fost evacuaţi din clădire, realizând un exerciţiu care ne explica exact ce trebuie să facem în situaţii de urgenţă. Mai apoi, în lumina soarelui de primăvară, ni s-a explicat de către un pompier experimentat ce trebuie să facem în caz de cutremur, de incendiu sau inundaţii.” (Alexandru Butnaru, clasa a VIII-a D)
Focul, prieten sau duşman?… Ce poţi crede despre flăcările fatale ale neînvinsului? Întotdeauna am ştiut că focul interior al inimii dar şi al lumii, nu pote fi stins. Şi totuşi… cine poate grăi cu adevărat misterele 06.penebănuite ale scânteilor? Arterele jarului nestins ne transpun în edenul fâşiei arse. Aceasta este lumea în care trăim, plină de bucurie şi de tristeţe dar şi de victorii şi înfrângeri. Viaţa este o mare învolburată în care te poţi pierde sub pietrele grele ale trădării. ” (Teodora Toader şi Iulia Andreotti, clasa a VII-a D)
„Timpul zboară şi o nouă zi s-a adăugat ca o petală pe o floare ce încă nu şi-a etalat întreaga frumuseţe. Ora de viaţă, tema de MIERCURI, a reunit idei, păreri şi sfaturi despre programul nostru liber. Matematica cea rigidă cu cifre şi teoreme s-a transformat într-o discuţie relaxată despre modul fiecăruia de a-şi organiza efectuarea temelor. Gramatica s-a rezumat la verbe precum a mânca, a bea, a plăcea şi a face, asezonate cu multe substantive.” (Serena Florena Pînzaru, clasa a VI-a B)

11.peÎn săptămana „Altfel”
În această săptămână
Ne adunam cu toţii
Ca să facem ore….strună,
Să dansăm,
Să exersăm,
Să fim cuminţi şi să-ascultăm.
Profesorii ne învaţă
Cum sa ne purtăm în faţă
Unui incident în viaţă.
12.peNoi cu toţii ascultăm
Si cu toţii învăţăm
Cum trbuie să ne purtăm.
Şi în saptămâna„Altfel”
Fară teme, fară ore
Ne-am distrat şi ne-am jucat
Până n-am mai rezistat!
(Enache Maria, clasa a IV-a D)

„Ziua de JOI ne-a oferit şansa de a face o incursiune în lumea celor şapte arte; literatură, dans, sculptură, muzică, pictură şi teatru … aceste lucruri zboară pe aripile lumeşti. Nimeni şi nimic nu-şi pote imagina cum s-au creat. Rostul lor în viaţă este de a decoperi şi şlefui sufletul fiecărui om. Rândurile şi cuvintele cititorului au fost aruncate pe papirusul eternităţii. Niciodată nu am ştiut cum compozitorii se pot ”juca” cu nuanţele muzicalităţii. Paşii fini ai unei balerine firave ne clătesc ochii cu tandreţe. Vedeam în zarea depărtată oamenii bătrâni ce încercau a-şi sculpta creaţia. Pensula – dans pe pânză ce atârna cu uşurinţă pe şevaletul artei. Replicile ironice ale marilor scenarişti erau învăţate cu atenţie de actorii ce întruchipau personajele….”(Teodora Toader şi Iulia Andreotti, clasa a VII-a D)
07.pe„Însă cea mai frumoasă zi a fost VINERI. O zi strălucitoare fără nor, radiind de cântecele vesele ale păsărilor şi de culorile ce învăluie natura. În grupuri de copii ne-am împrăştiat în parcul municipal, strâgând în sacii negri şerveţele albe şi alte gunoaie ce fluturau în vânt.”(Alina Marinescu, clasa a VII-a D)
„Cu bucurie şi veselie am pornit cu toţii într-o campanie de ecologizare şi salvare a naturii. Soarele ne mângâia creştetele iar vântul adia lin şi fermecător. Unii se plângeau că e greu, alţii răbdau dar toţi aveau un singur gând: să salveze arta creată de Dumnezeu din mâinile gunoaielor aruncate de fiinţa omenească.”(Alexandru Butnaru, clasa a VIII-a D)
08.pe„După ce am adus un zâmbet pe faţa naturii, am plecat fiecare la casele noastre, luându-ne rămas-bun şi urându-ne unii altora o vacanţă cât mai plăcută” (Alice Ciurea, clasa a V-a C)
„Fiecare profesor a venit în fiecare zi cu aceeaşi blândeţe şi grijă şi ne-a explicat multe lucruri prin metode noi, interactive. Scriind aceste gânduri timpul a zburat mai departe, smulgându-le din mintea mea dar nu şi din sufletul meu. De fiecare dată când vreo vorbă din aceste întâmplări îmi va gâdila urechile, voi simţi ceea ce am simţit atunci.” (Alina Marinescu, clasa a VII-a D)
IMPRESIILE CONSILIULUI ELEVILOR
”Programul Şcoala altfel a fost unul reuşit după părerea mea iar activităţile desfăşurate au fost interesante. Săptămâna aceea a fost cea mai frumoasă din tot anul şcolar. Aş dori să fie în fiecare săptămână câte o activitate de acest gen.”(Mihai Moraru, clasa a VI-a A)
” Programul Şcoala altfel a avut multe experienţe frumoase. Am vizitat multe locuri; am învăţat multe despre Oneşti precum şi alte lucruri folositoare pentru viaţă” (Alexandra Iosif, clasa a VI-a C)
”Şcoala altfel a fost ca o nouă experienţă. Ne-a făcut să privim şcoala într-un alt mod. Ne-a impresionat faptul că am reuşit să facem şi alte activităţi în această şcoală.” (Andrei Tărîţă, clasa a VII-a B)

„Alba-ca-Zapada şi cei 20 de pitici“ la Şcoala Altfel
Teodora Breahnă, clasa a IV-a B
prof. învăţământ primar, Marilena Ţuţuianu

A fost odată ca niciodată…
Vă mai amintiţi de povestea „Alba-ca-Zapada şi piticii săi”? Aşa încep peripeţiile micilor eroi, neîntrecuţi în hărnicie, bunătate şi isteţime.
Acum, povestea are 20 de pitici şi sunt pe cale să devină altfel, transformându-se în prinţi şi prinţese, deoarece au mai crescut. Sunt în clasa a IV-a B la Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 1 din Oneşti. Ei locuiesc într-un oraş cu nume predestinat pentru a fi sinceri în orice împrejurare. De aceea, pentru a le încerca puterile şi onestitatea, Albă-ca-Zăpada le propune noi provocări, cum ar fi o săptămâna de Şcoală altfel. Prima regulă este să respecte „codul“ lor săptămânal: fiecare zi are o anumită denumire şi nu poate fi schimbată.
„ – Şi atunci, în ce constă provocarea?“ s-au întrebat viitorii prinţi şi prinţese. Albă-ca-Zăpada i-a lămurit deîndată. Potrivirea denumirii vechi a zilelor săptămânii cu specificul perioadei (apropierea Sfintelor Paşte). Aceasta urma să fie provocarea! Zis şi făcut!
09.pe10.peLuni, în Ziua Sincerităţii, ei trec prin prima încercare. Studiază, memorează şi realizează cadranele poeziei „La Paşti“ de George Coşbuc. Dacă te întrebi de unde vine sinceritatea, gândeşte-te la numele oraşului (Oneşti), la un desen despre ce înseamnă Paştele şi ouăle roşii ca sângele Domnului, la atmosfera caldă din preajma sărbătorii, la miresmele de cozonac aburind şi sărmăluţe rostogolite lângă un bulgăre auriu de mămăligă. Sincer, tuturor oneştenilor le lasă gura apă! Şi încă o dată Alba-ca-Zăpada le îndrumă paşii pentru a închide „cercul“ zilei: au început cu sinceritate şi au încheiat-o cu aceeaşi sintagmă dar au trecut-o prin „tunelul timpului petrecut altfel“. Era ,însă, doar începutul!
Marţi prinţii şi prinţesele trec prin altă încercare. Fiind Ziua Omeniei, ei trebuie să realizeze mândrele coşuleţele în care vor sta de vorbă ouăle gătite în straie de sărbătoare. Cum să împaci omenia cu această activitate? S-a dovedit a fi mult mai simplu decât îşi imaginaseră! Prinţişorii şi-au împărţit ouăle din coşuleţe. Dar nu doar ouăle au fost oferite. Talentul, ideile, îndemânarea, toate au fost calităţi de care au putut beneficia, lucrând în echipă, ajutându-se unii pe alţii. Iată omenia şi „altfel“!
Oare ce va urma? Ce provocări le mai pregăteşte Albă-ca-Zăpada?
13.pe14.peMiercuri este Ziua Hărniciei. Ei vor fi martorii strădaniei de zi cu zi a pompierilor neînfricaţi ce salvează nenumărate vieţi. Împreună cu Pompi, piticii din clasa a IV-a B merg în povestea „Incendiul din Savană“. Pompi o salvează pe colega lui, Izabela, devenind erou. Prinţii învaţă că focul este foarte periculos. Dar a fi pompier înseamnă să fii harnic, sincer în dorinţa de a-ţi ajuta semenii, omenos. Au învaţat toate acestea dar nu citind o carte ci „altfel“!
15.pe16.peLa orizont răsare joi, Ziua Politeţii. Împreună cu alţi colegi merg la împărtăşit. Drumul parcurs pe stradă, rândurile formate în faţa bisericii, ordinea şi liniştea din timpul ritualului au arătat cât de politicoşi sunt. Sângele şi trupul lui Isus Hristos îi determină să se ridice la înălţimea evenimentului. Ei se poartă frumos toată ziua şi sunt deosebit de ascultători.
Vineri este Ziua Recunoştinţei. O, ce ocazie minunată! Prinţişorii noştri îi sunt recunoscători naturii pentru că le dă aer curat, sănătate, relaxare şi atâta frumuseţe! Înarmaţi cu mănuşi şi saci de gunoi merg în parc. Ei îl curăţă, readucându-l la viaţă.
17.pe18.peMai târziu, după două ore de ecologizare, prinţii încarcă gunoiul în tractorul trimis de Primăria Oneşti pentru a le fi de ajutor. După terminarea misiunii rămâne puţin timp şi pentru joacă.
Să nu uităm de sâmbătă şiduminică! Chiar dacă nu sunt zile de şcoală totuşi ei mai au încercări de trecut. „Codul“ săptămânii trebuie respectat şi cercul trebuie închis! Sâmbătă, Ziua Prieteniei. Ei dau petrecere, ca răsplată pentru eforturile depuse în celelalte zile. Mănâncă şi se joacă toată ziua. În Ziua Iubirii, duminică, prinţişorii stau cu familia. Cui să arăţi dragostea ta mai mult şi mai mult dacă nu familiei?
Atâtea sentimente, atitudini şi aptitudini i-au transformat din pitici, în voinici… Toate au fost trăite, demonstrate sau însuşiteALTFE!
Şi-am încălecat spre vacanţă drumu’
Şi v-am povestit activitatea de la „Şcoala unu”.
(Comisie metodică/27.04.2012/ Marilena Ţuţuianu)

PROIECTUL ŞCOLAR „JOCURILE COPILĂRIEI”
„Jocurile copilăriei” este titlul proiectului din cadrul unui parteneriat şcolar din care fac parte: Şcoala din comuna Ciocani, jud. Vaslui – coordonator, Şcoala Nr.8 Bîrlad, Grup Şcolar Tehnic “Petru Rareş” Bîrlad şi Şcoala Nr.1 Oneşti.
Din echipa Şcolii Nr. 1 fac parte, alături de elevii claselor a V-a D şi a VI-a C, prof. Chirculescu Cristina – coordonator de proiect, prof.Colimiş Maricica, biblotecar Ionescu Mirela şi prof. Sbârcea Gheorghe. 20.pe19.pe
Jocul este modul de manifestare a vârstei copilăriei, este înţelepciunea şi marea plăcere a acestei perioade a vieţii. Acest proiect încearcă să însumeze jocurile copiilor, să recompună lumea lor din trecut şi prezent, pentru a înfăţişa o imagine mai completă a vârstei.
Ne-am gândit deci, să reactualizăm o serie de jocuri pe care copiii le jucau de mult şi să le redăm memoriei timpului. Astfel, “Ţară, ţară vrem ostaşi!”, “Ţăranul e pe câmp”, “Oraşele”, sărituri cu coarda, „Statuile muzicale”, jocuri scrise şi cu cărţi, au reînviat cu prilejul vizitelor copiilor şi cadrelor didactice în Bîrlad şi Ciocani, precum şi la şcoala noastră.
21.pe22.peDupă ce musafirii au vizitat şcoala, elevii oneşteni, s-au bucurat să-şi cunoască partenerii şi să le arate câteva obiective din oraş şi împrejurimi. Astfel am fost într-o excursie la Salina Tg. Ocna unde elevii oaspeţi au fost încântaţi să se relaxeze şi să se joace în subteranul magic salin. Apoi ne-am întors în Oneşti şi am vizitat Sala de gimnastică „Nadia Comăneci”, centrul oraşului şi Parcul municipal.
De asemenea în luna iunie 2012 ne-am vizitat partenerii bîrlădeni şi ne-am antrenat la jocuri. După ce am vizitat Şcoala coordonatoare de proiect din Comuna Ciocani, Vaslui, ne-am bucurat să vedem copiii parteneri interpretând o scenetă ce ne-a făcut să înţelegem importanţa jocurilor în viaţa de copil. Apoi ne-am îndreptat spre Bîrlad unde am vizitat oraşul şi Grădina Zoologică.
23.pe24.pePrin acest proiect putem să le oferim elevilor noştri o modalitate simplă şi plăcută de petrecere a timpului liber, vrem să le reamintim că, atât la şcoală, cât şi în zilele de vacanţă pot să practice diferite jocuri propuse de noi sau de ei. Finalul proiectului se va constitui într-o carte cu jocuri, denumiri, reguli, fotografii. Textele vor fi traduse în limbile engleză şi franceză.
Cu toţii am constatat că elevii noştri nu mai ştiu să se joace în aer liber, în afara orelor de sport, stau în casă, în faţa calculatorului. Vrem prin acest proiect să redeschidem gustul pentru adevărata aventură a copilăriei.
PROF. CRISTINA CHIRCULESCU