PERFORMANȚELE PERSONALULUI DIDACTIC

Performanțele personalului didactic sunt evaluate anual. Pe baza rezultatelor evaluărilor, prin hotărâre a Consiliului de administrație și decizie a directorului, personalul didactic cu rezultate deosebite este recompensat cu următoarele distincții:
– DIPLOMA DE MERIT și titlul ÎNVĂȚĂTOR/PROFESOR DE NOTA 10;
– DIPLOMA DE MERIT;
– SCRISOARE DE MULȚUMIRE PUBLICĂ.
DIPLOMA DE MERIT și titlul ÎNVĂȚĂTOR/PROFESOR DE NOTA 10
se acordă pentru se acordă pentru calitatea şi complexitatea activităţii didactice la clasă: a) pentru cele mai bune rezultate la nivelul unităţii de învăţământ obţinute la evaluare naţională de absolvenții învățământului primar, respectiv de către absolvenții învățământului gimnazial sau b) cele mai bune rezultate obţinute la nivelul unităţii de învăţământ în activitatea de pregătire a elevilor, secţiunea concursuri şi olimpiade şcolare naționale destinate elevilor din învăţământul primar, respectiv gimnazial.
DIPLOMA DE MERIT
 se acordă pentru·calitatea şi complexitatea activităţii didactice la clasă: a) pentru rezultate foarte la nivelul unităţii de învăţământ obţinute la ·evaluare naţională de absolvenții învățământului primar, respectiv de către absolvenții învățământului gimnazial ·sau b)·rezultate obţinute foarte bune la nivelul unităţii de învăţământ în activitatea de pregătire a elevilor, secţiunea concursuri şi olimpiade şcolare naționale destinate elevilor din învăţământul primar, respectv gimnazial. Consiliul de administrație hotărăște și alte situații în care unui cadru didactic i se poate acorda DIPLOMA DE MERIT.
SCRISOAREA DE MULȚUMIRE PUBLICĂ se acordă personalului didactic pensionat la sfârșitul anului școlar.
Cea mai înaltă distincție a școlii, acordată personalului didactic, este DIPLOMA DE MERIT și titlul ÎNVĂȚĂTOR/PROFESOR DE NOTA 10.
Dacă un cadru didactic îndeplinește una dintre condițiile a) sau b) pentru care se acordă DIPLOMA DE MERIT și titlul de ÎNVĂȚĂTOR DE NOTA 10 și dacă îndeplinește și una dintre condițiile a) sau b) pentru care se acordă DIPLOMA DE MERIT, atunci cadrului didactic i se acordă distincția cea mai înaltă. În actul administrativ emis de director se precizează motivele acordării distincției.
Distincțiile pentru pentru calitatea și complexitatea activității desfășurate de personalul didactic în anul școlar anterior se acordă anual, la festivitatea de deschidere a noului an școlar.

ANUL ȘCOLAR 2015-2016
Pentru calitatea şi complexitatea activităţii didactice la clasă și pentru cele mai bune rezultate obţinute la nivelul unităţii de învăţământ în activitatea de pregătire şi instruire a elevilor au fost recompensați cu DIPLOMA DE MERIT şi titlul ÎNVĂȚĂTOR DE NOTA 10 următoarele cadre didactice: prof. pt. înv. primar GABRIELA PÎRJOL, înv. AURELIA SOCACI, prof. CRISTINA-ANETA AIVĂNESEI (limba română), prof. MARIA ORÎNDARU (matematică) și prof. LENUȚA BASOC (fizică).
Următoarele cadre didactice au fost recompensate cu DIPLOMA DE MERIT: prof. CORNELIU SBURLAN (educație fizică și sport), prof. GHEORGHE SBÂRCEA (geografie), prof. GABRIELA-MARGARETA PAMFILE (chimie), prof. CRISTINA CHIRCULESCU (limba engleză), prof. MIHAELA MELINTE (limba engleză) și prof. GABRIELA CĂLIN (biologie).

ANUL ȘCOLAR 2014-2015
Distincțiile acordate personalului didactic:
DIPLOMA DE MERIT/ ÎNVĂȚĂTOR DE NOTA 10;
DIPLOMA DE MERIT/PROFESOR DE NOTA 10;
SCRISOARE DE MULȚUMIRE PUBLICĂ.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ANUL ȘCOLAR 2013-2014
Pentru calitatea şi complexitatea activităţii didactice la clasă și pentru cele mai bune rezultate obţinute la nivelul unităţii de învăţământ în activitatea de pregătire şi instruire a elevilor au fost recompensați cu DIPLOMA DE MERIT şi titlul ÎNVĂȚĂTOR DE NOTA 10 următoarele cadre didactice: prof. pt. înv. primar MIHAELA BOLOCAN prof.DOINA COMĂNESCU (limba română), prof. MARIA ORÎNDARU (matematică), prof. LENUȚA BASOC (fizică), prof. CRISTINA AIVĂNESEI (limba română), prof. GABI-CARMEN IANCU (chimie).
Următoarele cadre didactice au fost recompensate cu DIPLOMA DE MERIT: prof. pt. înv. primar MARILENA ZĂRNESCU, prof. pt. înv. primar IRINA ABAZA, prof. pt. înv. primar GABRIELA PÂRJOL, prof. pt. înv. primar DANIELA TITERE, prof. pt. înv. primar STELUȚA MORARU, prof. CRISTINA CHIRCULESCU (limba engleză), prof. EUGENIA-CLAUDIA FOLEA-PATRIU (limba română), prof. CORNELIU SBURLAN (educație fizică și sport), prof. GHEORGE SBÂRCEA (geografie), prof. PAULA CAUTIȘ (religie), prof. LAZĂR MAGDALENA (religie).
Accesați:
DIPLOMA DE MERIT/ ÎNVĂȚĂTOR DE NOTA 10;
DIPLOMA DE MERIT/PROFESOR DE NOTA 10;
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Gradații de merit
Potrivit art. 264.din Legea nr.1/2011 (Legea educaţiei naţionale, cu modficările şi completărie ulterioare), personalul didactic din învăţământul preuniversitar beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar şi reprezintă 25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani. Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit sunt elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale.
La concursul, organizat în anul şcolar 2012 -2013 pentru acordarea gradaţiei de merit (pe o perioadă efectivă de 5 ani începând cu data d e 1 septembrie 2013), de la Şcoala Ginazială Nr.1 Oneşti a participat personal didactic de predare  cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu o vechime efectivă în învăţământul preuniversitar de peste 4 ani şi cu performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza judeţeană/a municipiului Bucureşti, interjudeţeană, faza naţională şi internaţională, în perioada 1 septembrie 2008-31 august 2012, şi care au calificativul „Foarte bine“ în fiecare an şcolar încheiat din perioada evaluării.Toate cele 8 cade didactce partcipante au câştigat acest cocurs. În acest fel, începând cu data dîe 1 septembrie 2013, beneficiază de gradaţie de merit 24 de cadre didactice din 62. ALtfel spus 39% din personalul didactic şi de conducere al şcolii, beneficiază de gradaţie de merit. Listele sunt următoarele:

pp.01.felicitare BENEFICIAZĂ DEJA DE GRADAŢIE DE MERIT:
Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia Specialitatea
1 ZAHARIA DAN director matematică
2 ORÎNDARU MARIA director adjunct matematică
3 ALEXA SOFIEA prof.înv.preşcolar educatoare
4 BASOC LENUŢA profesor fizică
5 BUCĂTARU ARITINA prof.înv.preşcolar educatoare
6 CĂLIN GABRIELA profesor biologie
7 DOILEŢ JENICA prof.înv.primar învăţătoare
8 IANCU GABI-CARMEN profesor chimie
9 MUNTEANU IULIAN profesor muzică
10 POPA MARIA prof.înv.preşcolar educatoare
11 POSTELNICU MARIA prof.înv.preşcolar educatoare
12 ROŞU VALENTINA prof.înv.primar învăţătoare
13 SBURLAN CORNELIU profesor ed.fizică şi sport
14 SOCACI AURELIA prof.înv.primar învăţătoare
15 TITERE DANIELA prof.înv.primar învăţătoare
16 IONESCU MIRELA bibliotecar
PRIMESC GRADAŢIE DE MERIT PE O PERIOADĂ DE 5 ANI, ÎNCEPÂND CU 1 SEPTEMBRIE 2013:
Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţia Specialitatea
1 ABAZA I IRINA MARINELA prof.înv.primar învăţătoare
2 AIVĂNESEI CRISTINA profesor limba și literatura română
3 BUCATARU ARITINA educatoare educatoare
4 DOILEŢ D. JENICA prof.înv.primar învăţătoare
FELICITĂRI! 5 FOLEA-PATRIU EUGENIA-CLAUDIA profesor limba și literatura română
6 GEORGESCU PARASCHIVA educatoare educatoare
7 SBÂRCEA GHEORGHE profesor geografie
8 ŢUŢUIANU MARILENA prof.înv.primar învăţătoare

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA