PREMIEREA ELEVILOR

Ppe.07.fotorocesul de instruire şi educare din orice unitate de învăţământ cuprinde activităţi curriculare la care se adaugă activităţile extracurriculare şi extraşcolare. Toate se desfăşoară în baza Curricumului Naţional (planuri-cadru, programe şcolare, manuale şcolare etc.).  Finalitate principală a procesului de instruire şi educare este formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi aptitudini necesar pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viaţă, conform intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi pentru integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate. Calitatea procesului de instruire şi educare se reflectă şi în:
– rezultatele activităţilor curriculare (rezultate şcolare anuale);
– rezultatele obţinute la competiţiile  (olimpiade, concursuri  şi activităţi extracurriculare prevăzute în calendarele aprobate de MEN);
– rezultatele la evaluările naţionale;
– rezultatele la admiterea în licee.
Premierea elevilor pentru performanțele obținute la activitățile curriculare și competițiile școlare se face anual, la festivitatea de închidere a anului școlar, în conformitate cu prevederile Regulamentului de premiere al elevilor, adoptat prin hotărârea Consiliului profesoral.

ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019
Premierea elevilor pentru rezultatele și performanțele obținute la activitățile curriculare și la competițiile școlare (olimpiade, concursuri și activități extracurriculare prevăzute în calendarele aprobate de MEN)
I. PREMIEREA ABSOLVENȚILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR
1. pentru rezultate de excepție obținute la învățătură și la Evaluarea națională a competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar
[elevii premiați și profesorii lorclip video]
2. pentru rezultate de excepție obținute la olimpiade școlare
[elevii premiați și profesorii lor; clip video]
II. PREMIEREA ABSOLVENȚILOR DE GIMNAZIU
1. pentru rezultate de excepție obținute la învățătură cuantificate în media de absolvire a gimnaziului
[elevii premiațiclip video]
2. pentru rezultate obținute la olimpiade școlare
[elevii premiați și profesorii lor; clip video]
3. pentru rezultatele obținute la Olimpiada Națională a Sportului Școlar
[elevii premiați și profesorul lor; clip video]
III. STEAUA ȘCOLII
[distincția acordată]
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ANUL ȘCOLAR 2017 – 2018
Premierea elevilor pentru rezultatele și performanțele obținute la activitățile curriculare și la competițiile școlare (olimpiade, concursuri și activități extracurriculare prevăzute în calendarele aprobate de MEN)
I. PREMIEREA ABSOLVENȚILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR
1. pentru rezultate de excepție obținute la învățătură și la Evaluarea națională a competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar
[elevii premiați și profesorii lor; clip video]
2. pentru rezultate de excepție obținute la olimpiade școlare
[elevii premiați și profesorii lor; clip video]
II. PREMIEREA ABSOLVENȚILOR DE GIMNAZIU
1. pentru rezultate de excepție obținute la învățătură cuantificate în media de absolvire a gimnaziului
[elevii premiați și profesorii lor; clip video]
2. pentru rezultate obținute la olimpiade școlare
[elevii premiați și profesorii lor; clip video]
3. pentru rezultatele obținute la Olimpiada Națională a Sportului Școlar
[elevii premiați și profesorul lor; clip video]
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ANUL ȘCOLAR 2016 – 2017
Premierea elevilor pentru rezultatele și performanțele obținute la activitățile curriculare și la competițiile școlare (olimpiade, concursuri  și activități extracurriculare prevăzute în calendarele aprobate de MEN)
I. PREMIEREA ABSOLVENȚILOR ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR
1. pentru rezultate de excepție obținute la învățătură și la Evaluarea națională a competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar
[elevii premiați și profesorii lor; clip video]
2. pentru rezultate de excepție obținute la olimpiade școlare
[elevii premiați și profesorii lor; clip video]
II. PREMIEREA ABSOLVENȚILOR DE GIMNAZIU
1. pentru rezultate de excepție obținute la învățătură cuantificate în media de absolvire a gimnaziului
[elevii premiați și profesorii lorclip video]
2. pentru rezultate obținute la olimpiade școlare
[elevii premiați și profesorii lor; clip video]
3. pentru rezultatele obținute la Olimpiada Națională a Sportului Școlar
[elevii premiați și profesorul lor; clip video]
III. STEAUA ȘCOLII
[distincția acordată]
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ANUL ȘCOLAR 2015 – 2016
Olimpici2016(8)Premierea elevilor pentru rezultatele și performanțele obținute la activitățile curriculare și la competițiile școlare (olimpiade, concursuri și activități extracurriculare prevăzute în calendarele aprobate de MEN)
1. Premierea rezultatelor școlare la clasele a IV-a
2. Premierea rezultatelor școlare la clasele a VIII-a
3. Premierea elevilor claselor a IV-a pentru rezultatele obținute la olimpiadele școlare
4. Clip foto-video cu elevii olimpici și profesorii lor
5. Premierea elevilor de gimnaziu pentru rezultatele obținute la  olimpiadele școlare
6. Premierea performanței sportive
Olimpici2016(9)7. Elevi premiați cu distincția „STEAUA ȘCOLII”
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Olimpiadele școlare
În anul școlar 2015-2016, elevii de gimnaziu de la școala noastră, îndrumați, coordonați și pregătiți cu multă responsabilitate, cu pasiune și dăruire de profesorii lor, au participat la olimpiadele școlare județene de limba şi literatură română, de matematică, fizică, chimie, biologie și de educație fizică și sport. De asemenea școala noastră a fost reprezentată cu succes la următoarele olimpiade și concursuri organizate la nivel național:

– Olimpiada Națională de Fizică;
– Concursul Național de Fizică „Evrika”;
– Concursul online de Fizică „PHI”;
– Concursul Național de Chimie „Magda Petrovanu”;
– Concursul Național de Chimie pentru elevii de clasa a VII-a „Raluca Ripan”;
– Concursul Interjudețean de Biologie „George Emil Palade”;
– Concursul Școlar Național de Geografie pentru clasele V-VII „Mica Olimpiadă de Geografie-Terra”;
– Concursul Interjudeţean de Geografie „Ioniţă Ichim”;
– Olimpiada Națională a Sportului Școlar.
La olimpiadele și concursurile menționate, au fost prmiați următorii elevi:
2016_Grup_olimpici• CHIOSA IONEL-EMILIAN;
• ANDRIEȘ ANDREI-ȘTEFAN;
• DRĂGAN SABINA;
• ȘERBAN LUCA-NICOLAE;
• AVRAM RAREȘ;
• BUZATU ANA-ALEXANDRA;
• SIMION MARA-ELENA;
• POPA PETRU-RAREȘ;
• TÎNJALĂ CLAUDIU;
• BALCANU BRIANA-ELENA;
• ILIOPOLOS ANDREAS;
• IOSUB BOGDAN;
• BOTEZ ANTONIA;
• ROMEDEA KARINA;
• PÎRJOL LUCA;
2016.Olimpiade_Felicitari• SIMION ANCA;
• IOV FLAVIA;
• DRACIOV ALEXANDRA;
• MOCANU DOMINIC;
• PĂTATU TUDOR;
• IACOB ANDREEA.
Lor li se adugă elevele din echipa de handbal fete a școlii: SĂNDULACHE RALUCA; CUIBAR DIANA; ANTON ALEXIA; ZVÎNCĂ DARIA; VERDE LORENA; GNATIUC ARIANA; VIRAG ȘTEFANIA; COMAN DENISA; ABAZA MARIA; ȚULUCA ADELINA; ANTON MELANIA; CONSTANDIŞ ANDREEA-DIANA.
Rezultatele obținute de acești copii minunați au fost posibile prin ore de muncă multă, pe care ei au prestat-o în săli de clasă, laboratoare, sala sau terenul de sport umăr la umăr cu profesorii lor: BASOC LENUȚA; CĂLIN GABRIELA; SBÂRCEA GHEORGHE; PAMFILE GABRIELA;ORÎNDARU MARIA; AIVĂNESEI CRISTINA; SBURLAN CORNELIU.
Elevii din învățământul primar nu s-au lăsat nici ei mai prejos. Cordonați de doamnele învățătoare și profesore pentru învățământul primar ABAZA IRINA MARINELA, BOLOCAN MIHAELA, DOILET JENICA, IONITA FLOAREA, MORARU STELUȚA, NIȚA MARIA, PIRJOL GABRIELA, SOCACI AURELIA ei au reușit să obțină să obțină 72 de diplome la concursuri specifice și organizate potrivit cu vârsta lor:
– Micii olimpici la limba şi literatura română;
– Micii olimpici la matematică;
– Concurs Naţional de Limbă şi Comunicare „comunicare.ortografie.ro” ;
– Concursul Național „Fii inteligent la matematică”;
– Concursul Național de Matematică „Micul școlar”;
– Concursul Național de Matematică „LUMINAMATH”.
La clasa a IV-a obținut premii elevii: AVASILOAIE CRISTIAN, IBĂNESCU-LUNGU AMBRA-MONICA, MORARU JACQUELINE-AIMEE, NUȚU RADU-RĂZVAN, DRĂGAN DAVID-ANDREI, MIRON ELENA; ATODIRESE ELENA, MIHALACHE ALIN, PRUTIANU IOANA, SIMION DAVID-ANDREI, CUCU GIADA-ALESSANDRA, PALAMARIUC AMALIA, coordonați de către doamna profesor pentru învățământ primar PIRJOL GABRIELA și doamna învățătoare SOCACI AURELIA.
Felicitări tuturor!
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ANUL ȘCOLAR 2014-2015
Premierea rezultatelor curriculare și a rezultatelor obținute la olimpiadelor școlare
La încheierea cursurilor anului școlar 2014-2015, unitatea de învățământ a organizat festivitatea de premiere a elevilor, la nivelul claselor și la nivelul școlii.
Premierea la nivelul claselor s-a făcut în conformitate cu prevederile existente în Regulamentul de oPremiul_V-VIIIrganizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEN nr. 5115/2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 23bis din 13 ianuarie 2015. Potrivit art. 145 din regulamentul menționat, elevii din învăţământul gimnazial au primit premiul I, II sau III  dacă·au obţinut primele trei medii generale pe clasă şi acestea nu au avut valori mai mici de 9.00. Pentru următoarele trei medii s-au acordat menţiuni. La medii egale elevii au primit același premiu. Pentru rezultate foarte bune la învățătură și la purtare, cei mai buni elevi din clasele I-IV au primit diplomă. De asemenea, la nivelul claselor, potrivit aceluiași regulament, dar și în conformitate cu prevederile din Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, elevilor li s-au acordat diplome în situațiiile în care: a) s-au distins la una sau la mai multe discipline; b) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean naţional sau internaţional; c) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică; d) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.
Premierea la nivelul școlii a fost făcută la propunerea directorului, în baza prevederile din Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de·învăţământ. Au fost premiate prmiate cele mai bune rezultate curriculare și cele mai bune rezultate la olimpiadele școlare cuprinse în calendarele MECS.
Pentru contribuția deosebită adusă la rezolvarea unora dintre problemele școlii, pentru sprijinul acordat elevilor și personalului didactic, unitatea de învățământ a acordat „Diploma de merit”  domnului primar al municipiului Onești Victor Laurențiu Neghină, domnului senator Dumitru-Marcel Bujor și domnului Vrînceanu Sorin, președintele Consiliului reprezentativ al părinților.
[Notă. Click pe cuvintele scrise cu litere albastre pentru a mai multe informații.]
1. Premierea rezultatelor școlare la clasele a IV-a
Nota 10 și diploma de merit
Diploma de merit

Premii.IV

2. Premierea rezultatelor școlare la clasele a VIII-a
Șef promoție și diploma de excelență
Diploma de merit

Premii.V_VIII

3. Premierea elevilor de gimnaziu pentru rezultatele obținute la etapa națională a olimpiadele școlare
Mareșal  Ofițer  Cavaler  Cavaler(*)

Premii_ON4. Premierea elevilor de gimnaziu pentru rezultatele obținute la etapa județeană a olimpiadele școlare
Diploma de merit

Premii_OJ

5. Premierea elevilor claselor a IV-a pentru rezultatele obținute·la etapa județeană a olimpiadele școlare
Diplome de excelență

Premii_OJ.IVDIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Rezultatele obţinute la competiţiile școlare
(olimpiade, concursuri şi activităţi extrcurriculare, prevăzute în calendarele aprobate de MEN)
1. Olimpiadele școlare
Competițiile școlare au ca obiectiv general stimularea elevilor cu performanțe școlare înalte sau care au interes și aptitudini deosebite în domeniul științific, tehnico-aplicativ, cultural-artistic, pe.elctroncivic și în cel sportiv. Totodată, competițiile școlare promovează valorile culturale și etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea și comunicarea interpersonală.
Olimpiadele școlare sunt considerate competiții școlare de excelență, adresându-se elevilor cu aptitudini și performanțe înalte în domeniul matematicii și al științelor, al limbii și literaturii române și al limbilor moderne, al disciplinelor socio-umane, al calificărilor profesionale, al artelor, al sportului etc. Organizarea și desfășurarea competițiilor școlare este reglementată de Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, aprobate prin Ordinul MECTS nr. 3035 din 10.01.2012
Olimpiadele şcolare se desfășoară de regulă pe parcursul a mai multor etape (etapa pe şcoală, locală, judeţeană, zonală/ interjudeţean, naţională, internațională), conform Calendarului olimpiadelor şcolare, aprobat de MECS.
2. Premianții olimpiadelor școlare, etapa județeană

Rezultate_OJ

3. Premiații olimpiadelor școlare, etapa națională
A. Olimpiada Naționale de Fizică , Ediția a LI – a, Vaslui, 4-9 aprilie 2015
Gimnaziu
Participați din județul Bacău 6 elevi:
* 2 de la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești (la clasa a VI-a) ;
* 2 de la Școala Gimnazială Nr.1 Onești (la clasa a VII-a elevul CHIOSA IONEL EMILIAN și la clasa a VIII-a elevul DOLTEANU ȘTEFAN);
* 2 de la Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău (unul la clasa a VII-a și altul la clasa a VIII-a).
Rezultatele obținute de elevii noștri:

DOLTEANU ȘTEFAN,
mențiune MECTS și medalie de argint
CHIOSA IONEL-EMILIAN,
medalie de argint
pe.dolteanu pe.chiosa

B. Olimpiada de Limbă, Comunicare şi Literatură Română, Etapa naţională, Brăila, 6-10 aprilie 2015
Gimnaziu
Participați din județul Bacău 4 elevi:
* 2 de la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Bacău (unul la clasa a V-a și altul la clasa a VIII-a)
* 2 de la Școala Gimnazială Nr.1 Onești ( la clasa a VI-a eleva COMAN DENISA-ELEN și la clasa a VII-a eleva SIMION PETONELA-ANCA)
Numărul participanților la nivel național a fost de 48 de elevi de fiecare clasă.
Rezultatele obținute de elevele noastre, exprimat în notă în funcție de cel mai bun rezultat (nota 10) la clasa respectivă:

SIMION PETRONELA-ANCA,
nota 8,61
COMAN DENISA-ELENA,
nota 8,03
pe.simion pe.coman

C. Educație fizică și sport (Olimpiada Națională a Sportului Școlar):
Locul I etapa pe zonă. Etapa națională se va desfășura în perioada 21-24 mai 2015.

pe.ehipa4. Concursul național de matematică „Speranțe”
În perioada 24-26 aprilie 2015 Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești , în parteneriat cu Primăria orașului Comănești, Centrul de Informare Europeană Europe Direct Comănești și Filiala Comănești a Societății de Științe Matematice din România, a organizat Concursul național de matematică „Speranțe”, ediția a XI-a, concurs destinat elevilor din clasele II-VIII. Au participat elevi și profesori din 9 județe (Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Harghita, Iași, Neamț, Vaslui, Suceava și Vrancea). Președinții concursului au fost: Con. Dr. Lenuţa Alboaie, prodecan Facultatea de Informatică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și prof. Traian Duminică, Suceava.
Școala noastră a fost reprezentată la concurs de 10 elevi din învățământul primar și 3 elevi din învățământul gimnazial. Rezultatele obținute au fost frumoase, iar premiile au fost înmânate elevilor de directorul școlii miercuri, 28 aprilie 2015, în cadrul unui careu organizat în curtea școlii.
A. Premiile obținute

NR. CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI CLASA PREMIUL OBȚINUT CADRU DIDACTIC
1 LUPU DAN II I ABAZA IRINA
2 TĂNASE AMALIA II II DOILEŢ JENICA
3 STĂNCILĂ NICOLE II II ABAZA IRINA
4 DRĂGAN DAVID ANDREI III III PÎRJOL GABRIELA
5 PÎRJOL LUCA ŞTEFAN IV III TITERE DANIELA
6 AVASILOAIE CRISTIAN III MENȚIUNE PÎRJOL GABRIELA
7 GRIGORAŞ ALEXIA IV MENȚIUNE ROŞU VALENTINA
8 PANŢIRU IOAN-VLAD IV MENȚIUNE SCHIFIRNEŢ LOREDANA
9 CIUBOTARU ILINCA-ȘTEFANIA V MENȚIUNE ZAHARIA DAN

B. Imagini foto

pe.15.comanesti pe.16.comanesti
pe.17.comanesti pe.18.comanesti

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ANUL ŞCOLAR 2013-2014

Rezultatele obţinute la competiţiile şcolare
(olimpiade, concursuri·şi activităţi extrcurriculare, prevăzute în calendarele aprobate de MEN)

GIMNAZIU
Statistică: 1) La olimpiadele școlare naționale pe discipline de învățământ au participat 8 elevi și ochipă care au obținut:o medalie de bronz, două mențiuni, și două premii speciale; este în așteptare Olimpiada națională de chimie la care s-a calificat un elev. 2) La concursurile naționale au participat 11 elevi care au obținut un premiul I, două premii doi, patru premii III și  trei mențiuni. Total: 20 de rezultate de excepție la nivel național. Felicitări tuturor: elevilor, profesorilor și în egală măsură părinților care, alături de școala noastră, contribuie într-un mod deosebit la instruirea și educarea copiilor lor!

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Ce înseamnă pentru noi performanţa?
de Ganea Diana, clasa a VIII-a,
participantă la Olimpiada Naţională de Limbă, Comunicare şi Literatura Română

Suntem elevi ai Şcolii Gimnaziale Nr. 1 din Oneşti, facem parte dintr-o mare şi frumoasă familie, a cărei lumină vine din sufletele noastre şi ale profesorilor – familie în care căldura interioară ne oferă tuturor putere de muncă, în care cele mai puternice lecţii sunt acelea de viaţă. Învăţăm unii de la alţii. Ne susţinem pasiunile. Performanţa noastră este o expresie frumoasă a ceea ce suntem, a ceea ce iubim şi avem un mesaj pentru toţi oamenii care ţin înăuntru dorinţe mistuitoare, pentru toţi copiii şi toţi cei tineri în suflet, plini de speranţe, cărora le mai trebuie un strop de curaj.
Credeţi în voi. Imaginaţi-vă că visul vostru este o pasăre care nu ştie încă să zboare, căreia îi este dor de soare, chiar dacă nu a fost aproape de el niciodată. Pasărea aceasta s-a născut din lumina sufletului vostru, care îi este cuibul cel mai cald şi mai plin de dragoste. Creşteţi-vă visul aproape de voi, învăţaţi-l să zboare, dăruiţi-i necondiţionat dragostea de care are nevoie. Aveţi multă grijă de marile dorinţe născute în lumină, lucraţi în voi, căci performanţa vine din posibilităţile infinite pe care le aveţi înăuntru.
Noi lucrăm, spre exemplu, cu puterea şi taina cuvântului, cu raţiunea, cu precizia şi siguranţa alegerilor, cu dorinţa de a învinge- suntem îndrumaţi de mari profeţi ai speranţei şi rezultatul muncii lor nu este nicidecum punctajul sau locul obţinut. Noi suntem rezultatul. Sunt de neuitat momentele în care, întorcându-ne din competiţii, ne strângem profesorii de mână, ne topim sufletele în îmbrăţişări. Ne întoarcem întotdeauna mult mai bogaţi înăuntru şi dăruim din bucuria noastră tuturor celor din jur, dăruim lumină. Ne pictăm adesea în cuvinte sentimentele(*):

pe.13.olimpici2014 pe.14.olimpici2014

(*) clic pe videoclip (imaginea din stânga) sau descarcă și deschide fișierul ppsx, privește și ascultă (clic pe imaginea din dreapta)
Iată că noi avem domenii diferite în care ne punem pasiunea, spre care ne concentrăm şi, de fapt, toţi lucrăm mai ales cu noi înşine. Performanţa adevărată capătă întotdeauna două dimensiuni: munca şi, mai ales, ceea ce se află înăuntru, ceea ce ne determină să nu ne oprim în faţa tuturor obstacolelor, ceea ce ne face, la intrarea în competiţie, să ne stăpânim trăirile interioare, să ne câştigăm calmul, să luptăm până la capăt. Câştigul după orice concurs nu stă în premiul obţinut, ci în sufletul fiecăruia. Ceea ce este înăuntrul nostru ne face cu adevărat învingători, căci, dincolo de toate, limba universală a performanţei este trăirea interioară, este emoţia.

ANUL ŞCOLAR 2012-2013
1. Rezultatele obținute la activitățile curriculare

Clasele I-IV
Absolvenţii învăţământului primar (elevii claselor a IV-a) au fost evaluaţi prin testare scrisă la matematică şi la limba şi iteratura română. Evaluarea a avut loc pe 14 mai 2013 la limba şi literatura română şi pe 23 mai 2013 la matematică, după procedura de organizare şi desfăşurare a Evaluării naţionale a absolvenţilor claselor a VIII -a.
Statistică: număr elevi înscrişi în catlog la sfârşitul anului şcolar – 98; promovaţi – 98; media de absolvire la limba română – 8,45: media de absolvire la matematică – 7,84; media finală de absolvire – 8,16. Cele mai bune rezultatele au fost următoarele:

Nr. crt. Numele și prenumele Clasa Media Premiul
1 ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN IVB 10,00 şef de promoţie şi diploma de excelenţă
2 NECULĂIŢĂ-MOCANU MĂLINA-ANDREEA IVB 9,90 diploma de merit
3 FILIP MARIA-BIANCA IVB 9,85 diploma de merit
4 TOADER MIHAI-CRISTIAN IVD 9,75 diploma de merit
5 COMĂNECI ŞTEFANIA-LUISA IVB 9,72 diploma de merit
6 ALEXE BIANCA-IOANA IVC 9,72 diploma de merit
7 DRĂGAN DARIA-MARIA IVD 9,72 diploma de merit
8 MARINESCU MIRUNA-ANDREEA IVD 9,65 diploma de merit
9 BALCANU BRIANA-ELENA IVA 9,55 diploma de merit
10 POPA TUDOR-VALENTIN IVD 9,55 diploma de merit
11 BUZATU ANA-ALEXANDRA IVA 9,52 diploma de merit

Pentru rezultatele lor deosebite, aceşti elevi au fost prmiaţi cu un titlul de şef de promoţie cu diploma de excelenţă şi 10 diplome de merit.
Clasele V-VIII
Absolvenții învățământului gimnazial (elevii claselor a VIII-a) sunt evaluaţi prin media de absolvire a claselor V-VIII.
Statistică: număr de elevii înscrişi la sfărşitul anului şcolar în cataloagele claselor a VIII-a – 1007; media de absolvire a clasei a VI-a – 9,19; media de absolvire a clasei a VI-a – 9,02; media de absolvire a clasei a VI-a – 8,81; media de absolvire a clasei a VI-a – 9,01;media generală de absolvire a claselor V-VIII – 8,89. Cele mai bune rezultatele au fost următoarele:

Nr. crt. Numele și prenumele Clasa Media Premiul
1 BASOC ADRIANA-CRISTINA VIIIB 10,00 şef de promoţie şi diploma de excelenţă
2 NICULESCU REMUS-GABRIEL VIIID 10,00 şef de promoţie şi diploma de excelenţă
3 BELCEANU MARA-SIMONA VIIIB 9,99 diploma de merit
4 CERVICESCU ANA-MARIA VIIIB 9,99 diploma de merit
5 MISTREANU RADU-STEFAN VIIIB 9,99 diploma de merit
6 BUZDUGA IOANA-ANDREEA VIIIA 9,98 diploma de merit
7 MAGUREANU DAN-CLAUDIU VIIIB 9,98 diploma de merit
8 NEAMTU MARINA-LAURA VIIIA 9,97 diploma de merit
9 VRINCEANU VLAD-STEFAN VIIID 9,97 diploma de merit
10 DROBOTA CLAUDIU-ANDONIS VIIIC 9,96 diploma de merit
11 STANCIU RALUCA-ELENA VIIIA 9,96 diploma de merit
12 BADITA FLAVIA-MARIA VIIIB 9,95 diploma de merit

Pentru rezultatele lor deosebite, aceşti elevi au fost premiaţi cu două titluri de şef de promoţie cu diploma de excelenţă şi 11 diplome de merit.
2. Rezultatele obţinute la competiţiile şcolare
(olimpiade, concursuri şi activităţi extrcurriculare, prevăzute în calendarele aprobate de MEN)
Clasele I-IV
Clasle V-VIII
Statistică: etapa naţională 19 premii; etapa judeţeană 46 premii şi menţiuni; educaţie fizică şi sport 16 premii şi menţiuni (total 81 premii).Cele mai bune rezultate sunt menţionate în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Numele și prenumele elevului Concursul Premiul obținut Premiul școlii
1. BASOC ADRIANA CRISTINA OLIMPIADA  DE FIZICĂ, ETAPA NAŢIONALĂ Medalie de aur Junior în performanţă în grad de mareşal
BASOC ADRIANA CRISTINA CONCURSUL  DE FIZICĂ „EVRIKA”, ETAPA NAŢIONALĂ Participare
BASOC ADRIANA CRISTINA CONCURSUL  DE FIZICĂ  „PHI”, ETAPA NAŢIONALĂ I
BASOC ADRIANA CRISTINA OLIMPIADA  DE FIZICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ I
2. GANEA DIANA OLIMPIADA  DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ, ETAPA NAŢIONALĂ Premiu special Junior în performanţă în grad de ofiţer
GANEA DIANA OLIMPIADA DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ I
3. BULICHI TEODORA ELENA CONCURSUL DE FIZICĂ  „EVRIKA”, ETAPA NAŢIONALĂ Participare Junior în performanţă în grad de cavaler
BULICHI TEODORA ELENA CONCURSUL DE FIZICĂ  „PHI”, ETAPA JUDEŢEANĂ I
BULICHI TEODORA ELENA OLIMPIADA DE FIZICĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ III
4. ROȘU MARA -RUXANDRA CONCURSUL  DE LECTURĂ ŞI INTERPRETARE TRANSCURRICULARĂ „IONEL TEODOREANU”, ETAPA NAŢIONALĂ Participare Junior în performanţă în grad de cavaler
ROȘU MARA -RUXANDRA OLIMPIADA  DE LIMBĂ, COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ, ETAPA JUDEŢEANĂ II
5. MĂRTIN ANDREI OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR (ŞAH) – naţional Participare Junior în performanţă în grad de cavaler

pe.07.foto3. Rezultatele la Evaluarea naţională
Statistică:
– candidaţi: 107;
– media obţinută: 8,05;
– media la limba română: 8,19;
– medii de 10 la limba română: 1 (obţinută de eleva· BASOC A. ADRIANA-CRISTINA);
– media la matematică: 7,90;
– medii de 10 la matematică: 22.
[citeşte catalogul rezultatelor]

ANUL ŞCOLAR 2011-2012
Olimpiade şi concursuri şcolare
Clasele I-IV
Clasele V-VIII
Cele mai bune rezultate ale elevilor școlii sunt menționate în tabelul de mai jos. Acești elevi, și profesoii lor, au fost premiați de municipalitate la Gala învățămăntului oneștean, oranizată joi, 20 decembrie 2012, la Cinematograful Capitol din Onești.
Elevii premiaţi la olimpiadele/concursurile şcolare finanţate de MECTS, faza naţională, 2011-2012

Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Clasa Profesor coordonator Premiul obţinut Olimpiada / concursul
1. GANEA

DIANA – ELENA

a VI-a COMĂNESCU DOINA Premiu  special Olimpiada naţională  de limba română
a VI-a COMĂNESCU DOINA ORÎNDARU MARIA Premiu  special Concursul  național interdisciplinar  de limba română şi matematică  „± Poezie”, Focşani
2. BASOC

ADRIANA-CRISTINA

a VII-a BASOC LENUŢA Premiu  special Concursul naţional de fizică „Evrika”
IANCU GABI Premiu  special Concursul naţional de chimie „Raluca Ripan”
3. RESMERIŢĂ LARISA a VIII-a SBÂRCEA GHEORGHE Premiu  special Olimpiada naţională de geografie
4. MARCU DIANA a VIII-a AIVĂNESEI CRISTINA Premiu  special Concursul naţional de limba română „Ionel Teodoreanu” Iaşi

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Etapa judeţeană
Prestigiul Şcolii cu Clasele I-VIII Nr. 1 Oneşti se datorează într-o măsură considerabilă performanţelor obţinute de elevi la olimpiadele şcolare. În fiecare an, un număr mare de elevi din şcoala noastră participă la aceste olimpiade, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Elevii şcolii s-au clasat în fruntea clasamentelor la fazele judeţene ale olimpiadelor de fizică, limba şi literatura română şi geografie.
Ele sunt cele mai bune din judeţ şi vor reprezenta şcoala noastră şi judeţul Bacău la nivel naţional:

01.pe 02.pe 03.pe
la fizică:
BASOC
ADRIANA-CRISTINA
la limbă, comunicare şi
literatură română:
GANEA DIANA
la geografie:
RESMERIŢĂ
LARISA

Fizică
La etapa judeţeană a olimpiadei de fizică, care a avut loc pe 19 februarie 2012, s-au obţinut rezultate foarte bune. Aceste performanţe deosebite se datorează în mare măsură doamnei profesoare BASOC LENUŢA. Rezultatele la olimpiada judeţeană de fizică sunt:

1. BASOC ADRIANA CRISTINA
2. ŞOIMAN ANDRA TEODORA
3. GANEA DIANA ELENA
4. PĂTRĂŞCAN SERGIU
5. BULICHI TEODORA ELENA
6. BĂDAN OLGA IOANA
7. DASCĂLU OVIDIU GABRIEL
8. ENE VLAD
9. TEACĂ ANDREI
10. STANCIU ANDREI ALEXANDRUREI ALEXANDRU

PREMIUL I
MENŢIUNE
MENŢIUNE
MENŢIUNE
MENŢIUNE
MENŢIUNE
MENŢIUNE
MENŢIUNE
MENŢIUNE
MENȚIUNE

Geografie
La olimpiada de geografie, etapa judeţeană, din 3 martie 2012, eleva RESMERIŢĂ LARISA a obţinut locul I, fiind îndrumată de domnul profesor SBÂRCEA GHEORGHE.
Limbă, comunicare şi literatură română
Pe 3 martie 2012 a avut loc faza judeţeană a Olimpiadei de Limbă, comunicare şi literatură română. De la Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 1 Oneşti au participat ca în fiecare an numeroşi elevi de la clasele V-VIII. Rezultatele meritorii obţinute de elevi demonstrează o temeinica pregătire la aceasta disciplină, pasiune şi talent. Punctajele elevilor sunt după cum urmează:
Clasa a V-a

MIHĂILĂ DARIA -117 puncte, locul II (prof. îndrum. COMĂNESCU DOINA);
MOISĂ IRINA -114 puncte (prof. îndrum. COMĂNESCU DOINA);
SUMAN SÎNZIANA – 107 puncte (prof. îndrum. AIVĂNESEI CRISTINA);
CIUREA ALICE – 94 puncte (prof. îndrum. AIVĂNESEI CRISTINA);
UNGURU-DOBOŞ MARIA – 112 puncte (prof. îndrum. PATRIU CLAUDIA);
CÎSU IOANA – 96 puncte (prof. îndrum. PATRIU CLAUDIA).
Clasa a VI-a
GANEA DIANA- 118 puncte, locul I (prof. îndrum. COMĂNESCU DOINA);
ŞOIMAN TEODORA -106 puncte (prof. îndrum. COMĂNESCU DOINA);
PÂNZARU SERENA -100 puncte (prof. îndrum. PATRIU CLAUDIA);
HÂRJANU DIANA – 88 puncte (prof. îndrum. PATRIU CLAUDIA).
Clasa a VII-a
BASOC ADRIANA – 103 puncte, locul III (prof. îndrum. AIVĂNESEI CRISTINA);
TOADER TEODORA – 103 puncte, locul III (prof. îndrum. PATRIU CLAUDIA);
ANDREOTTI IULIA – 101 puncte (prof. îndrum. PATRIU CLAUDIA);
BELCEANU MARA – 100 puncte (prof. îndrum. AIVĂNESEI CRISTINA);
MARINESCU ALINA – 95 puncte (prof. îndrum. PATRIU CLAUDIA);
CERVICESCU ANA-MARIA – 75 puncte (prof. îndrum. AIVĂNESEI CRISTINA).
Clasa a VIII-a
MARCU DIANA -116 puncte, locul II (prof. îndrum. AIVĂNESEI CRISTINA);
AIVĂNESEI ALEXANDRA -107 puncte (prof. îndrum. COMĂNESCU DOINA);
PAVĂL ŞTEFANIA -108 puncte (prof. îndrum. AIVĂNESEI CRISTINA);
COJOCARU BOGDAN -100 puncte (prof. îndrum. AIVĂNESEI CRISTINA);
POTÂRNICHE MĂDĂLINA -90 puncte (prof. îndrum. AIVĂNESEI CRISTINA).  

04.pe

Educaţie fizică şi sport
Lotul de handbal al scolii, pregătit cu multă dăruire de domnul profesor SBURLAN CORNELIU şi doamna profesor VLĂDUŢ ELENA a obţinut la etapa judeţeană locul I (fete) şi Locul II (băieţi)
„La faza zonala a Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar (ONSS) la handbal feminin, care se va desfasura la Botosani, in perioada 9 – 11 martie, judetul Bacau va fi reprezentat de Scoala nr. 1 Onesti, care a cistigat, recent, titlul de campioana judeteana.
La faza pe judet, care a avut loc la Onesti, Scoala nr. 1 din municipiu a cistigat toate partidele, pe care le-a disputat cu formatiile de la scolile “Miron Costin” din Bacau (23 – 8), “Ion Creanga” din Bacau (10 – 0) si Scoala nr. 2 din Tirgu Ocna (24 – 8).
Din echipa onesteana, care este antrenata de profesorul Corneliu Sburlan, au facut parte Georgiana Mocanu, Ioana Buzduga, Teodora Soiman, Adriana Basoc, Rebecca Gherasim, Catalina Bodron, Alina Braescu, Ilinca Bucataru, Adina Isaic, Stefania Jipa, Bianca Cuptor, Gabriela Vadanu si Maria Pruteanu.
In celelalte meciuri din etapa judeteana, Scoala “Miron Costin” a invins Scoala “Ion Creanga” (17 – 15) si Scoala nr. 2 Tirgu Ocna (11 – 10), iar Scoala nr. 2 Tirgu Ocna a cistigat in fata Scolii “Ion Creanga” Bacau (12 – 10)” (George MARTIN, Ziarul de Bacău, 5 martie 2012)
Felicitări elevilor şi dascălilor!
Album foto: „Elevi olimpici 2012”
Etapa naţională
La faza naţională a Olimpiadei de fizică, desfăşurată în perioada 1-5 aprilie la Brăneşti judeţul Ilfov, eleva BASOC ADRIANA, clasa a VII-a, a obţinut MENŢIUNE (profesor îndrumător BASOC LENUŢA).
La faza naţională a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatura română, desfăşurată la Târgu Jiu în perioada 2-6 aprilie 2012, eleva GANEA DIANA, clasa a VI-a, a obţinut PREMIU SPECIAL (profesor îndrumător COMĂNESCU DOINA).
Eleva MARCU DIANA, casa a VIII-a a participat la faza naţională a Concursului naţional transcurricular de lectură şi interpretare „Ionel Teodoreanu”, desfăşurat la Iaşi în perioada 19-21 aprilie 2012.În urma participării a obţinut PREMIU SPECIAL (profesor îndrumător AIVĂNESEI CRISTINA).
PROF. CRISTINA AIVĂNESEI

Olimpiadele în anul şcolar 2010-2011
Clasele I-IV
Clasele V-VIII
1. ETAPA JUDEŢEANĂ
Discipline de studiu: chimie, educaţie fizică, fizică, geografie, matematică, religie, limba şi literatura română, limba şi literatura română+matematică, ştiinţe (chimie+fizică+biologie)
Profesori îndrumători: Aivănesei Cristina, Basoc Lenuţa, Buhosu Oana, Comănescu Doina, Iancu Gabi, Lazăr Magdalena, Negoiţă Ion, Orîndaru Maria, Patriu Claudia, Sburlan Corneliu, Suditu Maria, Vlăduţ Elena
Numărul elevilor participanţi: 53
Rezultate obţinute: 9 premii I,·5 premii II, 19 premii III, 20 menţiuni
2. ETAPA ZONALĂ
Discipline de studiu: chimie, educaţie fizică,· religie
Profesori îndrumători: Iancu Gabi, Sburlan Corneliu, Suditu Maria
Numărul elevilor participanţi: 9+ două echipe
Rezultate obţinute: un premiul I, două premii II, două premii III, 6 menţiuni
3. ETAPA FINALĂ (PE ŢARĂ)
Discipline de studiu: chimie, fizică, ·limba şi literatura română, ştiinţe (chimie+fizică+biologie)
Profesori îndrumători: Basoc Lenuţa, Comănescu Doina, Iancu Gabi, Patriu Caudia, Rusu
Numărul elevilor calificaţi: 18 din care au participat 17
Rezultate obţinute: un premiul I, 3 premii II, 3 premii III, 7 menţiuni
Ealuarea naţională şi admiterea în licee 2012
Ealuarea naţională şi admiterea în licee 2011
Rezultatele obţinute de elevii claselor a VIII-a la Evaluarea naţională 2011
Elevi înscrişi la sfărşitul semestrului al II-lea: 122 din care 121 promovaţi şi unul cu situaţia şcolară neîncheiată
Elevi participanţi la Evaluarea naţională: 121
Media notelor obţinute de cei 121 de elevi la Evaluarea naţională: 8,13 ( limba şi literatura română 8,61; matematică 7,66)
Media de absolvire a claselor V-VIII a celor 121 de absolvenţi: 9,05
Media de admitere în liceu a celor 121 de absolvenţi: 8,59
Elevii de nota 10 (zece)

Numele şi prenumele  Media V-VIII Româna Matematică Medie EN Media admitere
BORDEA L.D.MIRUNA 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
MIHALCEA F. MARIA-ALEXANDRA 9.97 10.00 10.00 10.00 9.98
GRAUR F.ALEXANDRA 10.00 9.50 10.00 9.75 9.87
MĂGUREANU M. HORIA 10.00 9.50 10.00 9.75 9.87
GHIHANIŞ N. ELENA 9.92 9.60 10.00 9.80 9.86
ANGHEL I.V. ALINA-IOANA 9.84 9.60 10.00 9.80 9.82
GRIGORIŢĂ A. ANDREI-GABRIEL 9.79 9.40 10.00 9.70 9.74
APOSTU V.RADU-MIHAI 9.86 9.10 10.00 9.55 9.70
PASC D. IOANA 9.74 9.30 10.00 9.65 9.69
SECUIANU G. MIHAIL 9.29 9.80 10.00 9.90 9.59
OSOLOŞ V. DAN-ŞTEFAN 9.34 9.60 10.00 9.80 9.57

De asemenea, au mai obţinut nota 10 (zece) la limba şi literatura română următorii elevi: BUCĂ C. ALEXANDRA-LAVINIA, LECA I. ANDREEA-ELENA, MARINESCU B.P. MĂDĂLINA-ANDREEA, MIHALCEA F. MARIA-ALEXANDRA,POPOVICI E. OANA-MARIA, ŢULUCA N.TEODORA ELENA, VĂRĂREANU N. OANA-ADRIANA
Rezultatele la Evaluarea naţională pe clase
Repartiarea absolvenţilor clasei a VIII-a în licee (pe baza rezultatelor obţinute la Evaluarea naţională şi a mediei de absolvire a claselor V-VIII)