ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN ŞCOALĂ

organigrama-2016-2017Organizarea, ca functie a managementului, asigură punerea în practică a planurilor, prin stabilirea celei mai potrivite configuratii a unitatii de învatamânt (organigrama), cu scopul utilizarii optime a resurselor umane (prescolari, elevi, personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic), a resurselor financiare, printr-o buna relatie cu parintii si o buna colaborare cu autoritatile locale si prin realizarea de parteneriat.
Organizarea presupune
 si o grupare adecvata a resurselor umane disponibile pentru realizarea obiectivelor stabilite prin plan. Este vorba de:
– director (directorul, dirtectorul adjunct, consilierul educativ, coordonator structura);
– consiliul profesoral;
– consiliul de administratie;
– comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii
– catedrele/comisiile metodice;
– comisii de lucru cu caracter permanent sau temporar;
– consiliul clasei;
– consiliul elevilor;
– comitetul de parinti al fiecarei clase;
– consiliul reprezentativ al parintilor;
– compartimentul financiar-contabil;
– compartimentul secretariat (personal didactic auxiliar);
– compartimentul administrativ (personal nedidactic);
– biblioteca.
* Personalul unității de învățământ în anul școlar 2016-2017 
* Organigrama unității de învățământ pe ani școlari:
 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017
* Personalul unității de învățământ (10 mai 2016)