ÎNSCRIEREA ELEVILOR LA CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

COMUNICAT DIN 03.03.2020
A. Documente necesare înscrierii în clasa pregătitoare:
– actele de identitate ale părinților sau, după caz, actul de identitate al tutorelui legal instituit/reprezentantului legal, în original și fotocopii; 
–  certificatul de naștere al copilului, în original și fotocopie;
–  adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie din care rezultă starea de sănătate a copilului,  cu mențiunea „clinic sănătos” sau document prin care se face dovada diagnosticării copilului cu CES (cerințe educaționale speciale);
* în cazul copii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 se va depune documentul, în original și fotocopie, prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice;
* în cazul părinților divorțați se va depune la dosar o hotărâre judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilit domiciliul minorului:
* în cazul părinților aflați în proces de divorțați se depune o declarație, semnată de cei doi părinți, prin care fiecare își exprimă acordul pentru înscrierea copilului la Școala Gimnazială Nr. 1 Onești.
A. Rugăm părinții și toate persoanele interesate de înscrierea copiilor la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021 să acceseze și să lectureze atent informațiile despre:
1.  Circumscripții școlare nivel preșcolar primar gimnazial
2. Cererea tip de înscriere și instrucțiunile privind completarea  acesteia
3. Procedura de înscriere în clasa pregătitoare în învățământul primar 2020-2021: situații excepționale ale copiilor care nu se încadrează în tranșele de vârstă prevăzute de metodologie și cereri de amânare a înscrierii în învățământul primar înscrierea în învățământul primar 2020-2021
4. Procedura de constituire a formațiunilor de studiu în clasa pregătitoare a elevilor în unitățile de învățământ pentru anul școlar 2020-2021
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 22.02.2020

Părintii/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021.                    
Părintii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020 inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. În această situație înscrierea copiilor  în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților/tutorilor legal instituiți/împuterniciților legali, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialiști, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
Important:
1. Pentru anul școlar 2020-2021 Școala Gimnazială Nr.1 Onești dispune de 75 de locuri la clasa pregătitoare (3 clase a câte 25 de locuri fiecare)
2. În intervalul 25 februarie – 20 martie 2020 se realizează evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020 inclusiv, dacă părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020. Evaluarea evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor se face la Cabinetul de asistență pshiopedagogică aflat în corpul de clădire din str. Cașinului nr.10, după următorul program:
● săptămâna 9-13 martie, în intervalul orar 10:00-14:00;
● săptămâna 16-20 martie, în intervalul orar 10:00-14:00.
Date de contact: 0743045114,

consilier școlar, prof. Diana Ioana COCIAȘ
3. În intervalul 4 martie – 23 martie 2020 părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali, completează cererile-tip de înscriere, la unitatea de învățământ sau online . Validarea cererilor-tip de înscriere se face zilnic la unitatea de învățământ la care se solicită înscrierea copiilor, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-joi), respectiv 8,00-17,00 (vineri).
4. Pe 26 februarie 2019, ora 16:00, la sediul unității de învățământ, directorul acesteia organizează o întâlnire pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădinițe care vor fi cuprinși, în anul școlar 2020 – 2021, în învățământul primar și care sunt interesați de înscrierea copiilor lor la Școala Gimnazială Nr.1 Onești. La întâlnire vor participa directorul adjunct, prof. Maria ORÎNDARU, și personalul didactic ce va prelua în anul școlar 2020 – 2021 clasele pregătitoare:
-prof. înv. primar Carmen PETEC;
-prof. înv. primar Loredana SCHIFIRNEȚ;
-prof. înv. primar Daniela TITERE.
5. În ziua de 3 martie 2020, interval orar 16:00-18:00, se organizează „Ziua porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.
6. Constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare se face după finalizarea procesului de înscriere, conform calendarului, în baza procedurii elaborate de Inspectoratul Școlar Județean Bacău și aprobată de consiliul de administrație, cu respectarea criteriilor de transparență, echitate, non-discriminare și incluziune.  
7. Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali și toate persoanele interesate de înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021 sunt rugate să consulte următoarele documente:
1. Ordinul MEC nr. 3277/17.02.2020 privind aprobarea calendarului și a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021
2. Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, aprobată prin ordinul de ministru nr. 3277/17.02.2020
3. Calendarul înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021, aprobat prin ordinul de ministru nr. 3277/17.02.2020
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ÎNSCRIEREA ELEVILOR LA CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

COMUNICAT DIN 27.02.2019
Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2019 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020.
Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Înscrierea copiilor se face la solicitarea scrisă a părinților/ tutorilor legal instituiți/ împuterniciților legali, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialiști, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
Important:
1. Pentru anul școlar 2019-2020 Școala Gimnazială Nr.1 Onești dispune de 75 de locuri la clasa pregătitoare (3 clase a câte 25 de locuri fiecare)
2. În intervalul 4 – 15 martie 2019 se realizează evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv, dacă părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020. Evaluarea evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor se face la Cabinetul de asistență pshiopedagogică aflat în corpul de clădire din str. Cașinului nr.10, după următorul program:
perioada 4-7 martie 2019, zilnic în intervalul orar 10:00-14:00;
8 martie, în intervalul orar 9:30-14:00;
perioada 11-14 martie 2019, zilnic în intervalul orar 10:00-14:00;
15 martie, în intervalul orar 9:30-14:00.
Profesor consilier școlar: Diana Ioana COCIAȘ
3.
În intervalul 4 martie – 22 martie 2019 părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali, completează la unitatea de învățământ cereri-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8:00- 18:00 (luni-vineri).
4. Pe 5 martie 2019, ora 17:00, la sediul unității de învățământ, directorul acesteia organizează o întâlnire pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădinițe care vor fi cuprinși, în anul școlar 2019 – 2020, în învățământul primar și care sunt interesați de înscrierea copiilor lor la Școala Gimnazială Nr.1 Onești. La întâlnire vor participa directorul adjunct, prof. Maria Orândaru, și personalul didactic ce va prelua în anul școlar 2019 – 2020 clasele pregătitoare:
-prof. înv. primar Daniela-Carmen DASCĂLU;
-prof. înv. primar Steluța MORARU;
-prof. înv. primar Marilena ȚUȚUIANU.
5. În zilele 6 și 7 martie, interval orar 16:00-18:30, se organizează „Zilele porților deschise”, zile în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.
Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali și toate persoanele interesate de înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2019-2020 sunt rugate să consulte următoarele documente:
1. Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020, aprobată prin ordinul de ministru nr. 3181/18.02.2019
2. Calendarul înscrierii copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020, aprobat prin ordinul de ministru nr. 3181/18.02.2019
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ÎNSCRIEREA ELEVILOR LA CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019

COMUNICAT DIN 26.02.2017
Stimați părinți,
Ministerul Educației Naționale a dat startul pentru înscrierea copiilor la clasa pregătitoare. Vă invităm să vă înscrieți oficial copiii la clasa pregătitoare. Urmăriți permanent comunicatele publicate pe site-ul școlii noastre.
Important:
1 martie – 23 martie 2018: se realizează evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare.
8 martie – 26 martie 2018: se completează de către părinți cereri tip de înscriere, online sau la unitatea de învățământ. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ se face zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri).
Consultați următoarele documente:
1. Ordinul MEN nr. 3242/23.02.2018  privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019
2. Calendarul de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018-2019 (Anexa nr.1 la Ordinul MEN  3242/2018 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2018-2019)
3. Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul şcolar 2018-2019 (Anexa nr.2 la Ordinul MEN  3242/2018 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2018-2019)
4. Programul de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor
5. Organizarea unei „Zile a porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 14.12.2017
În săptămâna 15-19 ianuarie 2018 pentru părinții care aleg să-și înscrie copiii la Școala Gimnazială Nr.1 Onești, directorul unității de învățământ împrună cu colectivul de învățătoare care vor prelua clasele pregătitoare în anul școlar 2018-2019, organizează o ședință de lucru pentru clarificarea unor probleme privind înscrierea și a modului în care se vor constitui clasele. De asemenea, în săptămâna respectivă vom organiza „Ziua porților dechise” , zi în care părinții pot vizita spațiile școlare unde vor învăța elevii claselor pregătioare.

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Pentru clasele pregătitoare, unitatea de învățământ dispune de un corp clădire situat în str. Caşinului, nr. 10. Imaginile de mai sus pun în evidență caracteristicile acestor spații școlare, condițiile și ambientul în care personalul didactic desfășăoară aici activitățile de instruire și educare. Este un spațiu frumos, familiar și prietenos.

COMUNICAT DIN 13.12.2017
Școala Gimnazială Nr. 1 Onești realizează, în perioada 14 – 22 decembrie 2017, un sondaj de opinie în rândul părinților interesați de înscrierea copiilor lor la clasa pregătitoare în anul școlar 2018-2019. Prin urmare, invităm persoanele interesate să solicite de la secretariatul școlii formularul conceput în scopul menționat.

Pentru elevii claselor pregătitoare, unitatea de învățământ organizează semiinternat în cadrul programului „Școală după școală”, complementar programului școlar obligatoriu, cu caracter opțional pentru părinte, unde elevii beneficiază de masă caldă, odihnă, activități didactice, activități tematice și activități de tip recreativ.
În anul școlar 2018-2019 clasele pregătitoare vor fi preluate de către un colectiv de cadre didactice, format din învățătoare de excepție:
 prof. înv. primar MIHAELA BOLOCAN;
 prof. înv. primar LAURA COZMA;
 prof. înv. primar MONICA RUSU.
Nu ezitați să le solicitați informații și consiliere!
Directorul unității de învățământ, la școală sau telefonic, este oricând la dispoziția dumneavoastră, pentru orice lămurire și soluționare a problemelor privind înscrierea la clasa pregătitoare.
Telef.: 0722 74 44 46
Informații suplimentare: la secretariatul școlii.

Ce face școala noastră pentru copiii dumneavoastră?
Răspunsul îl veți afla printr-un simplu clic, aici.
Dragi părinți,

Școala noastră este școala copiilor dumneavoastră. Ea este un loc frumos, familiar și prietenos, atât de încăpătoare încât să cuprindă toate așteptările, visurile și elanurile copiilor dumneavoastră. Intrați în ea cu încredere și oferiți șansa copiilor dumneavoastră să o descopere și să o urmeze cu bucuria străduinței lor.
Urmăriți această pagină. Ea va fi reactualizată periodic. Prima reactualizare se va face în cursul zilei de 14 decembrie 2017.

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ÎNSCRIEREA ELEVILOR LA CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017

COMUNICAT DIN 24.02.2017
Ministerul Educației a publicat Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018, precum și Calendarul înscrierilor în clasa pregătitoare.
Pentru a înscrie copilul la Școala Gimnazială Nr 1 Onești, rugăm părinții interesați să respecte următorul calendar:
* 22 februarie – 14 martie 2017
: la Colegiul Sportiv „Nadia Comăneci” Onești se face evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017;
* 2 martie 2017 – unitatea de învățământ organizează „Ziua porților deschise” când părintii și copiii vor putea vizita spatiile școlare destinate claselor pregătitoare și vor putea discuta cu personalul didactic;
* 27 februarie -16 martie (prima etapă de înscriere): părinții sunt invitați la sediul unității, de luni până vineri, în intervalul orar 8:00 – 18:00, pentru a completa CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE – 2017 – ETAPA I ;
Atenție!
Toate informațiile declarate în cerere, precum și documentele anexate cererii vor fi verificate de comisia de înscriere a unității de învățământ. Cererea va fi introdusă în aplicația informatică, iar după validarea datelor se va tipări o cerere-tip electronică pe care va trebui să verificați corectitudinea datelor introduse și să semnați pentru validitatea acestora. Până în momentul în care semnați cererea-tip electronică (tipărită din aplicația informatică) cererea Dvs. nu este validă!
* 22-23 martie 2017: se afișează la unitatea de învățământ pe site-ul acesteia și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Bacău a listei copiilor înscriși după prima etapă;
* 24 – 30 martie 2017: a doua etapa de înscriere.
Pentru o bună informare, recomandăm prinților interesați să aceseze și să consulte documentele de mai jos. De asemenea, directorul unității de învățământ este la dispoziția părinților pentru clarificări sau informații suplimentare.
B. Documente de la Ministerul Educației Naționale:
1. Ordinul MEN nr. 3247/14.02.2007 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018
2. ANEXA nr. 2 la ordinul MEN nr. 3247/14.02.2017 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018
3. ANEXA nr. 1 la ordinul MEN nr. 3247/14.02.2017 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018
C. Documentele școlii:
1.Sinteza principalelor elemente cuprinse în calendarul și în metodologia pentru înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2017 – 2018
2. Informații care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității
3. Oferta educațională a școlii
4. Unitățile/ instituțiile în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018
5. Comisia de înscriere organizată în școală
Înscrieți copilul Dumneavoastră la școala noastră!
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 26.01.2017Foto1.17-18
Școala Gimnazială Nr. 1 Onești anunță:
Începând cu data de 30 ianuarie 2017, realizăm un sondaj de opinie în rândul părinților interesați de înscrierea copiilor lor la clasa pregătitoare în anul școlar 2017-2018. Prin urmare, invităm persoanele interesate să solicite de la secretariatul școlii formularul conceput în scopul menționat.
Pentru elevii claselor pregătitoare, unitatea de învățământ organizează semiinternat în cadrul programului „Școală după școală”, complementar programului școlar obligatoriu, cu caracter opțional pentru părinte, unde elevii beneficiază de masă caldă, odihnă, activități didactice, activități tematice și activități de tip recreativ.
Pentru alte informații, vă invităm să consultați următoarele documente:
1. Proiect privind organiza și funcționarea unui semiinternat prin programul „Școală după școală”
2. Regulament de organizare şi funcţionare a programului de semiinternat
3. Contract de parteneriat școala-familie în cadrul programului „Școala după școală”
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ÎNSCRIEREA ELEVILOR LA CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017

Copii_invatatoareComunicat din 06.09.2016
Repartizarea elevilor în clasele pregătitoare
Transmitem cu acest prilej felicitări tuturor părinților care în anul școlar 2016-2017 și-au înscris copiii în casa pregătitoare la Școala Gimnaziala Nr.1 Onești.
Prin directorul ei, unitatea de învățământ garantează, încă o dată, tuturor părinților că, fiecare elev are o învățătoare de excepție. Celor mai mici școlari le dorim integrare rapidă și, alături de învățătoarea lor pe care o vor îndrăgii din prima lor zi de școală, multe bucurii și împliniri în noua lume în care au intrat. Pentru că responsabilitatea în educație nu revine în mod exclusiv școlii, vă transmitem, dragi părinți, rugămintea să colaborați permanent cu doamnele învățătoare, să le fiți parteneri în actul de formare, să vă implicți în viața școlii pentru vă cunoaște mai bine copiii și pentru a vă bucura de reușita și succesul lor.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Comunicat din 02.09.2016
Dacă la înscriere copiilor în clasa pregătitoare, din motive absolut obiective, unitatea de învățământ nu a putut să răspundă părinților la întrebarea acestora perfect legitimă „Ce învățătoare vor prelua elevii claselor pregătitoare? ”, acum răspunsul este unul sigur: patru învățătoare de excepție, toate cu titlul de profesor pentru învățământul primar, obținut ca urmare a experienței acumulate și a studiilor superioare urmate, finalizate cu obținerea diplomei de licență:
– prof. înv. primar PAULA BALAN;
– prof. înv. primar OLIVIA GHIUȘ;
– prof. înv. primar CARMEN-NICOLETA GURAMBA;
– prof. înv. primar GABRIELA PÎRJOL.
Sunt cadre didactice de succes ce vor prelua la deschiderea anului școlar 2016-2017 elevii claselor pregătitoare înscriși la Școala Gimnazială Nr.1 Onești  și îi vor însoții pe tot parcursul învățământului primar.

Mulțumim tuturor părinților care, preocupați de viitorul copiilor, de instruirea şi educarea acestora, pentru a asigura succesul în viată al copiilor lor au ales cu încredere și speranță Școala Gimnazială Nr.1 Onești. Directorul unității de învățământ garantează fiecărui părinte în parte – și tuturor părinților laolaltă –  că  fiecare elev înscris la Școala Gimnazială Nr.1 Onești  în clasa pregătitoare are o învățătoare de excepție.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Comunicat din 22.02.2016
A. Documente de la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS):
1. Ordinul MENCS nr. 3158/15.02.2016 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017
2. ANEXA nr. 1 la ordinul MENCS nr. 3158/15.02.2016 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017
3. ANEXA nr. 2 la ordinul MENCS nr. 3158/15.02.2016 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016
4. Procedură privind înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016, inclusiv
B. Documentele școlii:
1. Informații care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității
2. Oferta educațională a școlii
3. Graficul întâlnirilor cu părinții și consilierea lor
4. Programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor, solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017, prevăzută în anexa nr. 2 la ordinul MENCS nr. 3158/15.02.2016
5. Unități de învățământ din județul Bacău care școlarizează clasa pregătitoare în anul școlar 2016-2017
6. Graficul „Zilelor porților deschise”
7. Criteriile specifice de departajare
8. Comisia de înscriere organizată în școală
9. Înscrieți copilul Dumneavoastră la școala noastră!
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Comunicat din 21.01.2016

Școala Gimnazială Nr. 1 Onești anunță:
Începând cu data de 25 ianuarie 2016, realizăm un sondaj de opinie în rândul părinților interesați de înscrierea copiilor lor la clasa pregătitoare în anul școlar 2016-2017. Prin urmare, invităm persoanele interesate să solicite de la secretariatul școlii formularul conceput în scopul menționat.

Şi copilul Dumneavoastră poate fi elev al şcolii noastre!
Înscrieţi copilul la şcoala noastră şi nu veţi regreta!
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ÎNSCRIEREA ELEVILOR LA CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2015-2016

Comunicat din 28.08.2015cp7
1. Repartizarea elevilor înscrişi la clasa pregatitoare  pentru anul şcolar 2015-2016:
CLASELE PREGĂTITOARE
În perioda 1- 13 septembrie 2015 părinţii sun invitaţi să contacteze învăţătoriii clasei pentru unele sfaturi legate de debutul şcolar al copilului şi de începerea noului an şcolar.
2. Informăm de asemenea părinții elevilor claselor pregătitoare că potrivit precederilor art. 256 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEN nr.5115/2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 23bis din 13 ianuarie 2015, unităţile de învăţământ încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în momentul înscrierii antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.Unitatea noastră de învățământ va încheia acest contract în perioada 15-18 sptembrie prin intermediul învățătorilor claselor.
Modelul contractului educational

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

cp.28.fotoComunicat din 13.02.2015 

A. Documente de la Ministerul Educației și Cercetării Științifice:
1. Ordinul MECS nr. 3171/05.02.2005 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016
2. ANEXA nr. 1 la ordinul MECS nr. 3171/05.02.2015 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016
3. ANEXA nr. 2 la ordinul MECS nr. 3171/05.02.2015 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016

B. Documentele școlii:
1. Informații care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității
2. Oferta educațională a școlii
3. Graficul întâlnirilor cu părinții și consilierea lor
4. Programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor, solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016, prevăzută în anexa nr. 2 la ordinul MECS
5. Cerere tip pentru solicitarea evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului
6. Unitățile/ instituțiile în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016
7. Graficul „Zilelor porților deschise”
8. Criteriile specifice de departajare
9. Comisia de înscriere organizată în școală
10. Înscrieți copilul Dumneavoastră la școala noastră!

Programul înscrierilor
Completarea cererilor de către părinți la unitatea de învățământ se face în perioada 23.02-13.03.2015, după următorul program:

Ziua Interval orar Observații
LUNI 8:00-12:00
MARȚI 14:00-18:00
MIERCURI 8:00-12:00
JOI 14:00-18:00
VINERI 8:00-12:00
SÂMBĂTĂ 8:00-12:00 numai pe 28.02.2015

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

 

cp6ÎNSCRIEREA ELEVILOR LA CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2014-2015

B. Documentele școliiA. Dcumente de la Ministerul Educatiei Eationale:16.02.2014
Comunicat (revizuit pe 25.02.2014)

1. ANEXA nr. 1 la ordinul MEN nr. 3111/14.02.2014 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015
2. ANEXA nr. 2 la ordinul MEN nr. 3111/14.02.2014 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2014-2015

1. Informații care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității
2. Oferta educațională a școlii
3. Graficul întâlnirilor cu părinrinții și consilierea lor
4. Programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor, solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2013-2014, prevăzută în anexa nr. 2 la ordinnul MEN
5. Unitățile/ instituțiile în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2013-2014
6. Graficul „Zilelor porților deschise”
7. Criteriile specifice de departajare

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

cp4INSCRIEREA ELEVILOR LA CLASA PREGĂTITOARE ȘI LA CLASA I PENTRU ANUL ȘCOLAR 2013-2014
Comunicat din 07.02.2014

Începând cu data de 10 februarie 2013, unitatea de învăţământ realizează un sondaj pentru părinţi privind ÎNSCRIEREA copiilor la CLASA PREGĂTITOARE.
Pentru realizarea sondajului, rugăm părinţii, interesaţi de înscrierea copiilor lor în clasa pregătitoare, să completeze o cerere tip ce se ridică de la secretariatul şcolii.În anul şcolar 2014-2015, conform planului de şcolarizare propus, sunt disponibile: 4 clasă pregătitoare, cu 25 de locuri fiecare.
Informaţii despre regulamentul de înscriere, documentele necesare la înscriere, criteriile şi condiţiile de înscriere·se obţin de la serviciul secretariat.
Veţi beneficia de informaţii complete şi la timp privind ÎNSCRIEREA LA CLASA PREGĂTITOARE a copilului dumneavoastră numai dacă veţi accesa perodic această pagină a site-ului şcolii.
DIRECTOR
PROF. DAN ZAHARIA

cp5Comunicat din 28.09.2013
Repartizarea elevilor înscrişi la clasa pregatitoare şi la clasa I pentru anul şcolar 2013-2014:
– CLASELE PREGĂTITOARE;
– CLASELE I.
În perioda 1- 15 septembrie 2013 părinţii sun invitaţi să contacteze învăţătoriii clasei pentru unele spaturi legate de debutul şcolar al copilului şi de începerea noului an şcolar.

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Comunicat din 29.04.2013

Prima etapă de înscriere la clasa pregătitoare s-a încheiat. Pentu etapa a doua, ce se v-a desfăşura în perioada 7-31 mai 2013, au mai rămas numai 7(şapte) locuri disponibile.

Mulţumim tuturor părinţilor, care preocupaţi de viitorul copiilor lor, de instruirea şi educarea acestora, pentru a le asigura sucesul în viaţă au ales cu încredere şi speranţă ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ONEŞTI.

Documentul atşat conţine:
LISTA COPIILOR ADMIŞI ÎN PRIMA ETAPĂ LA CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013-2014.

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Comunicat din 31.03.2013

În perioada 2-22 aprilie 2013 unitatea de învăţământ organizează:
– completarea, de către părinți a cererilor-tip de înscriere;
– validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-20,00 (luni-vineri).
Rugăm părinţii şi pe cei interesţi să consulte umătoarele documente: 

A.Documentele Ministerului Educaţiei Naţionale
– ordinul MEN nr. 3434/25.03.2013 pentru aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2013-2014
– ANEXA nr. 1 la ordinul MEN nr. 3434/25.03.2013 pentru aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2013-2014
– ANEXA nr. 2 la ordinul MEN nr. 3434/25.03.2013 pentru aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2013-2014
B. Documentele şcolii:
– Programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor, solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2013-2014, prevăzută în anexa nr. 2 la ordinnul MEN

DATA INTERVAL ORAR LOCAŢIA

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1 Oneşti str. Caşinului nr. 10

profesor psiholog-consilier şcolar

COCA GANEA

tel. 0234 314620; 0721609798, e-mail:coca_ganea@yahoo.com

02.04.2013 10:00-18:00
03.04.2013 12:00-18:00
04.04.2013 15:00-18:00
05.04.2013 15:00-18:00
15-19.04.2013 10:00-18:00
22.04.04.2013 10:00-18:00

– Unitățile/ instituțiile în care se realizează evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2013-2014
 – Criteriile specifice de departajare

– Graficul „Zilelor  porților deschise”; în aceste zile copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate

DATA INTERVAL ORAR RESPONSABIL (*)
02.04.2013 14:00-18:00 ŢUŢUIANU MARILENA
05.04.2013 10:30-14:30 ABAZA IRINA
(*) profesor pentru învăţământul primar

– Graficul privind informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2013 – – 2014, în învățământul primar

DATA ORA RESPONSABIL
02.04.2013 17:00 DIRECTOR
04.04.2013 17:00 DIRECTOR ADJUNCT
09.04.2013 10:00 DIRECTOR
11.04.2013 10:00 DIRECTOR ADJUNCT

Documentele solicitate la înscriere sunt următoarele:
– certificat de naştere copil;
– carte de identitate părinţi;
– adeverinţă medicală cu menţiunea „clinic sănătos, apt pentru şcoală” ;
– deverinţă privind vaccinările;
– certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap (dacă este cazul);
– documente care să probeze că copilul provine de la o casă de copii (dacă este cazul);
– documente care să probeze că copilul este orfan (dacă este cazul);
– adeverinţă de la locul de muncă al părinţilor/tutorelui legal (pentru înscrierea în clasa I)
– cerere tip (pentru înscrierea în clasa I)
– declaratie pe proprie răspundre.

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

cp3Comunicat din 20.03.2013

1.Ministerul Educaţiei Naţionale supune dezbaterii publice următoarele documente:
– Metodologia privind înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014, supus dezbaterii publice până la data de 24 martie 2013;
– Calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013-2014, supus dezbaterii publice până la data de 24 martie 2013.
Un alt document foarte important pentru părinţi  se referă la
– Principalele elemente cuprinse în Proiectul Metodologiei pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar în anul şcolar 2013-2014.
Pentru detalii suplimentare accesaţi:
Înscrierea în învăţământul primar 2013

2.Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău trannsmite către unităţile şcolare următoarea informaţie:

Termen 21.03.2013 ora 12 Pe site-ul scolii, la sectiunea „Ïnscrierea in invatamantul primar” trebuie precizate urmatoarele: – intormatii privind circumscriptia scolara; – numarul de clase pregatitoare alocate; – numarul de telefon telverde instituit la nivelul I.S.J. Bacau si programul de funtionare al acestuia incepand cu data de 01.04.2013, la care parintii si alte persoane pot obtine intormatii despre cuprinderea copiilor in invatamantul primar; – intormatii care dau posibilitatea parintilor sa cunoasca activitatea specifica clasei pregititoare: posibilitatea organizirii in gradinite (daca este cazul), Scoala dupa Scoala, fotografii ale spatiului in care se desfasoara activitatea.
Pentru detalii suplimentare accesaţi:
înscrierea în invatamantul primar 2013

3.Şcoala Gimnazială Nr. 1 Oneşti vine cu urătoarele precizări:
– informaţii privind circumscripţia şcolară;
– pentru anul şcolar 2013-2014, numărul alocat de clase pregătitoare  este de 4 clase, fiecare clasă cu 25 de elevi (100 de elevi);
– este în intenţia unităţii şcolare de a realiza programul „Şcoală după şcoală” pentru 20 de elevi din clasa pregătitoare;
– numarul de telefon telverde instituit la nivelul I.S.J. Bacau: 0800.816.234, care va fi disponibil incepand cu data de 01.04.2013, in intervalul orar 08:00-16:00.

Mulţumim tuturor părinţilor care până la acestă dată şi-au exprimat opinia privind înscierea copiilor la clasele pregătitoare de la unitatea noastră şcolară. Garantăm acestor părinţi că alegerea făcută este cea mai bună.

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Comunicat din 19.02.2013

Începând cu data de 25 februarie 2013, unitatea de învăţământ realizează un sondaj pentru părinţi privind la ÎNSCRIEREA copiilor la CLASA PREGĂTITOARE.

cp1.2 cp2.2

Sursa foto: imagini din timpul unei activităţi didactice la o clasă pregătitoare [a) lecţie deschisă; b)scenariu didactic]

În anul şcolar 2013-2014, conform planului de şcolarizare propus, sunt disponibile:
4 clasă pregătitoare, cu 25 de locuri fiecare.
Pentru realizarea sondajului, rugăm părinţii, interesaţi de înscrierea copiilor lor în clasa pregătitoare, să completeze o cerere tip ce se ridică de la secretariatul şcolii.
Informaţii despre regulamentul de înscriere, documentele necesare la înscriere, criteriile şi condiţiile de înscriere se obţin de la serviciul secretariat.
Veţi beneficia de informaţii complete şi la timp privind ÎNSCRIEREA LA CLASA PREGĂTITOARE a copilului dumneavoastră numai dacă veţi accesa perodic această pagină a site-ului şcolii.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Statutclasa-pul clasei pregatitoare

Deoarece foarte multi părinți ne solicită informații despre clarificarea statutului clase pregătitoare, invităm parinții și pe ce interesați să lectureze cu atentie următoarele informații:
1. Clasa pregătitoare – Care sunt noutatile și ce știm pâna acum despre înscrierea in anul școlar 2013-2014·
de Raluca Pantazi· HotNews.ro·
Duminică, 3 februarie 2013, 21:27·Actualitate | Esenţial

2.VIDEO Acord intre Ministerul Educatiei, sindicate si asociatiile de parinti privind clasa pregatitoare: Copiii cu varsta mai marede 7 ani care nu au fost in clasa pregatitoare se vor inscrie in clasa I (Raluca Pantazi· HotNews.ro Miercuri, 30 ianuarie 2013, 12:05·Actualitate | Esenţial. Sursa foto: AGERPRES)

Comunicat din 30.01.2013
Ministerul Educaţiei Naţionale şi partenerii sociali au semnat un Acord pentru organizarea şi desfăşurarea clasei pregătitoare

Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, ministrul delegat pentru Învăţământ Superior, Cercetare şi Dezvoltare Tehnologică, Mihnea Costoiu, şi partenerii sociali din învăţământul preuniversitar au semnat miercuri, 30 ianuarie, un Acord privind condiţiile de organizare şi desfăşurare a clasei pregătitoare în anul şcolar 2013/2014.
Partenerii sociali cu care a fost semnat acest acord sunt Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, reprezentate de preşedinţii Marius Nistor şi Simion Hancescu, respectiv Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar, reprezentată de Mihaela Gună, preşedinte.
Documentul are drept obiectiv clarificarea statutului clasei pregătitoare şi prevede în punctele sale esenţiale două lucruri:
1. Menţinerea clasei pregătitoare ca parte a învăţământului primar obligatoriu, începând cu vârsta de 6 ani.
2. Organizarea acesteia într-un mod mult mai flexibil, astfel încât, din punct de vedere al locului de desfăşurare a activităţii, clasa pregătitoare să se poată afla fie la şcoală, fie la grădiniţă, dar cu acelaşi curriculum şi cadre didactice calificate pentru învăţământul primar.
Pentru detalii suplimentare, vă prezentăm, ataşat, conţinutul acestui document, în format PDF.

Documente atasate:
Acord clasa pregatitoare