EVALUAREA COMPETENȚELOR FUNDAMENTALE LA FINALUL CLASEI  A II-A

ANUL ȘCOLAR 2015-2016

COMUNICAT DIN 08.06.2016
A.Testele aplicate elevilor
1. Limba română – scris, 6 iunie 2016
a) Testul 1
b) Testul 2
2. Limba română – citit, 6 iunie 2016
a) Testul 1
b) Testul 2
3. Matematică, 8 iunie 2016
a) Testul 1
b) Testul 2
B. Caietul cadrului didactic
1.Secțiunea scris 
Testul 1 și testul 2
2. Secțiunea citit
Testul 1 și testul 2
3. Secțiunea matematică
Testul 1 și testul 2
C. Fișe de evaluare
1. Scris
2. Citit
3. Matematică
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 08.05.2016
Ceas_EN2016În conformitate cu Ordinul MENCS nr. 5992/2015 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016, care a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 956 din 23 decembrie 2015 şi se aplică de la data publicării, elevii din clasa a II-a vor susține următoarele probe:
6 iunie: Limba română – scris
7 iunie: Limba română – citit – şi Limba română pentru minorităţile naţionale – scris şi citit
• 8 iunie: Matematică
• 9 iunie: Limba maternă – scris
• 10 iunie: Limba maternă – citit
Documente:
1.Ordin MENCS nr. 3051/12.01.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a
2.Ordinul MENCS nr. 5992/2015 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Anul școlar 2014-2015

COMUNICAT DIN 03.06.2015
FotoIIB.2015
FotoIIA.2015A.Testele aplicate elevilor
1.Citit, 19 mai 2015
a) Testul 1
b) Testul 2
2.Scris, 18 mai 2015
a) Testul 1
b) Testul 2
3. Matematică, 20 mai 2015
a) Testul 1
b) Testul 2
B. Caietul cadrului didactic
1.Secțiunea citit 
FotoIIC.2015Testul 1 și testul 2 FotoIID.2015
2. Secțiunea scris, 18 mai 2015
Testul 1 și testul 2
3. Secțiunea matematică, 20 mai 2015
Testul 1 și testul 2
C. Fișe de evaluare
1.Citit
2.Scris
3.Matematică
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 15.05.2015en.28.imagine
Evaluările de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a din acest an școlar încep luni, 18 mai 2015, cu testarea elevilor de clasa a II-a la – proba scrisă. Este al doilea an în care toți copiii susțin această evaluare. În urma testării cu subiecte unice, concepute de Ministerul Educației, părinții vor vedea care este nivelul copiilor la Limba romană – scris și citit, precum și la Matematica, vor putea compara rezultatele cu cele obținute la clasă în timpul anului, iar învățătoarele trebuie să realizeze planuri individualizate de învățare pentru elevi, acolo unde identifică anumite lacune.
Evaluările de la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a sunt susținute la nivel național, cu subiecte unice realizate de Centrul Național de Evaluare și Examinare – din subordinea Ministerului Educației, pentru al doilea an consecutiv. Noutatea de anul acesta este că elevii de clasa a II-a care intră luni în evaluare sunt primii care au făcut clasa pregătitoare și care au învățat apoi în clasele I și a II-a după un curriculum nou, diferit de cel după care s-au pregătit copiii care au fost testați anul trecut.
Durata evaluării la clasa a II-a este de 30 de minute, testarea se desfășoară în clasa în care învață copiii, iar rezultatele nu se afișează, nu se comunică public și nu se trec în catalog.
Potrivit metodologiei, învatatorul trebuie să îi spună fiecărui părinte care este rezultatul copilului și să îi prezinte planul individualizat de învățare pe care l-a conceput pentru copil, dacă identifică anumite probleme sau lacune pe care să le corecteze astfel pe parcursul următorilor doi ani de învățământ primar.
[sursa:www.hotnews.ro]
Conținuturile pobelor scrise și baremele de notare aplicate la Evaluarea națională în anul școlar anterior, pot fi consultate mai jos.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 29.12.2014
Ordinul ministrului educației naționale nr. 5123 din 15.12.2014 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul școlar 2014-2015
Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2014-2015;
Calendarul de administrare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2014-2015.
Testele aplicate elevilor, fișele de evaluare și alte instrumente utilizate în anul școlar anterior, pot fi cosultate mai jos.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Anul școlar 2013-2014

COMUNICAT DIN 05.06.2014
A.Testele aplicate elevilorev.25.evaluare.ii
1.Citit, 2 iunie 2014
a) Testul 1
b) Testul 2
2.Scris, 2 iunie 2014
a) Testul 1
b) Testul 2
3. Matematică, 4 iunie 2014
a) Testul 1
b) Testul 2
B. Caietul cadrului didactic
1. Secțiunea citit
Testul 1 și testul 2
2. Secțiunea scris
Testul 1 și testul 2
3. Secțiunea matematică
Testul 1 și testul 2
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 29.04.2014
Pe data de 25.04.2014, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Bacău a fost publicat Ordinul ministrului educației naționale nr. 3334 din 24.04.2014 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a Il-a, a IV-a şi a Vl-a în anul școlar 2013-2014, prin care se aprobă:
1) Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a Il-a, a IV-a şi a Vl-a în anul şcolar 2013-2014;
2) Calendarul de administrare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a Il-a, a IV-a şi a Vl-a în anul şcolar 2013-2014.

28 mai 2014 EN IV Limba română
29 mai 2014 EN IV Matematică
30 mai 2014 EN IV Limba maternă
2 iunie 2014 EN II Scris-citit – Limba română
3 iunie 2014 EN II Scris-citit – Limba maternă
4 iunie 2014 EN II Matematică
5 iunie 2014 EN VI Limbă şi comunicare
6 iunie 2014 EN VI Matematică şi Ştiinţe ale naturii

Modele de teste (preluate de pe site-ul Ministerului Educației Naționale): EN II (clasa a II-a).
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA