EVALUĂRI NAȚIONALE

SUPRAVEGHEREA VIDEO A EVALUĂRILOR NAȚIONALEce.camera
1. OBLIGATIILE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
2. PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ACTIVITATEA DE MONITORIZARE PRIN INTERMEDIUL CAMERELOR DE SUPRAVEGHERE

Pagina conține informații despre:
– evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a;
– evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a;
– evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a;
– evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA