Rapoarte privind starea învățământului

Anul școlar 2011-2012
I. CURRICULUM
l . Proiectare
elaborarea proiectului de curriculum al şcolii şi a schemei orare, prin aplicarea curriculum-ului naţional:
– planul cadru de învăţământ pentru clasele I şi a II-a , aprobat prin Ordinul MECT 4686/2003;
– planul cadru de învăţământ pentru clasele a III-a şi a IV-a , aprobat prin Ordinul MEC 5198/2004;
– planul cadru de învăţământ pentru clasele V-VIII , aprobat prin Ordinul MEC 3638/2001
elaborarea proiectului activităţilor extracurriculare, cu sprijinul consilierului pentru proiecte şi programe educative şi al comisiilor de lucru din şcoală.
Din multitudinea de peste 10 proiecte extracurriculare, le menţionăm pe cele mai valoroase:
[citește mai mult]
Director,
prof.Dan Zaharia

Anul școlar 2010-2011
Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de catedre şi comisii metodice, a raportului consilierului educativ, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat.
Activitatea s-a desfasurat în baza prevederilor documentelor de organizare şi funcţionare şi a ducumentelor manageriale, elaborate şi aprobate de Consiliul Profesoral şi Consiliul de administraţie, în condiţiile stabilite de legislaţia şcolară, pentru atingerea urmatoarelor obiective:
[Citeşte mai mult]
Director,
prof. DAN ZAHARIA

Anul școlar 2009-2010
Şcoala are un rol important în realizarea interacţiunii educaţie, competitivitate profesională şi cetăţenia democratică, fiind un “motor” al societăţii care prin “creaţiile sale” propulsează pe o traiectorie ascendentă economia ţării, sănătatea, cultura etc. Urmărind creşterea prestigiului şcolii noastre, prin îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură, examene şi concursuri şcolare şi prin implicare permanentă pentru asigurarea calităţii în educaţie, am încercat definirea unui cadru coerent şi flexibil, în care cooperarea şi competiţia, gândirea independentă, opinia liber exprimată şi argumentată, atitudinile sociale pozitive să fie elemente ce îndeplinesc personalitatea umană.
[Citeşte mai mult]
Director,
prof. DAN ZAHARIA