De 8 Martie

DIRECTOR
dprof. Dan ZAHARIA, numit prin decizia nr. 1083/92 din 21.12. 2016, de la data de 09.01.2017 pe o perioadă de 4 ani, ca urmare a promovării concursului pentru  ocuparea funcției.
* Curriculum vitae
* Anexă la curriculum vitae
Drepturile și obligațiile, atribuțiile și responsabilitățile directorului
sunt prevăzute în:

– Contractul de management educațional
– Fișa postului
Ocuparea funcției de director și director adjunct

Potrivit art. 257 alin.(1) și (2) din Legea educației naționale (Legea nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 18 din 10.01.2011, cu modificările și completările ulterioare), funcția de director și de director adjunct se ocupă prin concurs public de către cadre didactice titulare membre ale corpului național de experți în management educațional. Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct se organizează de către inspectoratul școlar. Potrivit art. 258 alin. (2) metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director și de director adjunct se stabilește prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5080/31.08.2016, publicată în Monitorul Oficial, partea I nr. 704 din 9 septembrie 2016:
„În funcțiile de director sau de director adjunct rămase vacante sau în cazul vacantării unor funcţii de director sau de director adjunct din unităţi de învăţământ de stat, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional, numit prin detaşare în interesul învăţământului sau prin delegarea atribuţiilor specifice funcţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin decizia inspectorului şcolar general, la propunerea consiliului profesoral din unităţile de învăţământ respective, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanei solicitate. Nu pot fi numite în funcţiile rămase vacante sau în cele care se vacantează între perioadele de concurs:
a) persoanele care până la organizarea concursului au ocupat funcţii de director sau de director adjunct în unitatea de învăţământ respectivă şi nu au participat la concurs;
b) persoanele care s-au prezentat la concurs,dar nu au fost admise”.
Directorii școlii

Anul școlar  Numele și prenumele  Modalitatea de ocupare a funcției Denumirea actului Instituția emitentă Numărul actului
2016-2017 ZAHARIA DAN detașare în interesul învățământului decizie ISJ Bacău 976/122/2016.
2015-2016 ZAHARIA DAN detașare în interesul învățământului decizie ISJ Bacău 805/2015
2014-2015 ZAHARIA DAN detașare în interesul învățământului decizie ISJ Bacău 945/2014
2013-2014 ZAHARIA DAN detașare în interesul învățământului decizie ISJ Bacău 855/2013
2009-2013(*) ZAHARIA DAN concurs decizie ISJ Bacău 12/2009

(*) de la 07.01.2009 până la 03.01.2013 (conform deciziei nr. 12/2009 emisă de ISJ Bacău)  și de la 04.01.2013 până la 31.08.2013 (conform deciziei nr. 1677/2013 emisă de ISJ Bacău).

Management școlar
Vă pregătiţi pentru un post de manager? Vreţi să rezolvaţi în mod rapid, eficient şi în concordanţă cu legislaţia şcolară în vigoare problemele din şcoala pe care o conduceţi? Atunci consultaţi
manual_director-_coperta1MANUALUL DIRECTORULUI DE ȘCOALĂ
Autori: Dan ZAHARIA, Mihaela-Alexandra GHERGHE
Domeniu: Educațional
Subdomeniu: Pedagogie, psihopedagogie, educație
Colecție: GHIDUL PROFESORULUI
Ediție: I
Data apariție: noiembrie 2015
Nr. pagini: 208
Format: 16.5 x 23.5
Nr. volume: 1
ISBN: 978-973-47-2198-6
„Simpla lectură a cuprinsului lucrării dezvăluie o structurare logico-funcțională și o operaționalizare pragmatică a problematicilor manageriale abordate la micronivel educațional. În esență, lucrarea se constituie într-un referențial privind exigențele axiologice, strategice, metodologice și legislative ale managementului educațional operativ, cu evidențierea corespondențelor logice dintre diferitele componente ale demersului managerial.”
prof. univ. dr. MUȘATA-DACIA BOCOȘ, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

De 8 Martie