ROL, ATRIBUŢII, OCUPAREA FUNCŢIEI
PDF Print E-mail
Unitatea de învăţământ are în componenţa sa o grădiniţă cu program prlungit, care îşi desfăşoară activitate în altă locaţie decât unitatea de învăţământ. Din acest motiv, activitatea managerială curentă este asigurată de un coordonator.
Activitatea managerială curentă a coordonatorului, constă în:
1) asigurarea, inclusiv prin asistenţe la activităţi, a respectării activităţii instructiv-educative care se desfăşoară în grădiniţă pe baza unui orar stabilit de educatoare si avizat de director;
2) monitorizarea zilnică a desfăşurării procesului instructiv-educativ, a activităţii didactice şi a programului educatoarelor;
3) asigurarea respectării programul zilnic al copiilor care se desfăşoară pe baza unei planificări a activităţilor în care aceştia sunt implicaţi;
4) monitorizarea zilnică a programului şi a calităţii muncii prestată de  administrator, de bucătărese şi de  personalul de întreţinere şi de îngrijire;
5) monitorizarea activităţii de aprovizionare, depozitare şi conservare a alimentelor şi de pregătire a acestora în vederea preparării hranei, precum şi a aspectelor privind buna organizare a servirii meselor de către copii, a activităţilor din bucătărie şi spălătorie, precum şi activităţile de curăţenie şi igienizare zilnică spaţiilor grădiniţei;
6) stabilirea meniului săptămânal, împreună cu administratorul grădiniţei şi asistenta medicală;
7) monitorizarea afişării zilnice a meniului de către administrator;
8) asigurarea recepţionării alimentelor pe baza notei de recepţie şi monitorizarea scoaterii alimentelor din magazia de alimente pentru prepararea hranei copiilor
9) monitorizarea modului în care administratorul gestionează şi răspunde de păstrarea bunurilor de inventar ale grădiniţei;
10)administrarea localului grădiniţei, asigură şi dispune curăţenia lui zilnică şi se ocupă de buna întreţinere şi funcţionare a acestuia;
11) asigurarea  zilnică a  respectării programului de pază şi de securitate a întregului patrimoniu, inclusiv  a programului de asigurarea  protecţiei copiilor;
12) aplicarea măsurilor de preîntâmpinarea incendiilor, de protecţie civilă, de protecţia muncii  şi monitorizarea respectării condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară în spaţiul grădiniţei;
13) concretizarea şi aplicarea măsurilor dispuse de conducerea şcolii pentru rezolvarea tuturor problemelor din domeniul instructiv-educativ sau de natură administrativ-gospodărească;
Prin hotărârea Consiliului de administraţie, întrunit în şedinţă în ziua de 23.02.2009, consemnată în registrul de procese-verbale ale acestuia, şi prin Decizia directorului nr. 2 din 23.02.2009,doamna Mria Bogdan a fost numită în funcţia de educatoare coordonatorla grădiniţă.

COORDONATOR GRĂDINIŢĂ

MARIA BOGDAN