CONSILIUL ELEVILOR

COMUNICAT DIN 23.10.2017

Institutul de Științe ale Educației realizează o cercetare cu privire la curriculum-ul la decizia școlii. În acest scop, elevii claselor a VII-a și a VIII-a de la școala noastră sunt invitați să completeze  un chestionar. Pentru aceasta, elevii  din clasele menționate accesează:

CHESTIONARUL CDS
pentru elevii de clasele a VII-a și a VIII-a

completează și trimit chestionarul.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA