Mesaj de 8 Martie (clic pe imagine). Director, prof. Dan Zaharia

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Componența consiliului de administrație în anul școlar 2017-2018
ZAHARIA DAN, director;
ORÎNDARU MARIA, cadru didactic (director adjunct, profesor de matematică);
SBÂRCEA GHEORGHE, cadru didactic (profesor de geografie);
AIVĂNESEI CRISTINA, cadru didactic (profesor de limba și literatura română);
ROȘU VALENTINA, cadru didactic (profesor pentru învățământul primar);
BUCĂTARU ARITINA, cadru didactic (profesor pentru învățământul primar, coordonator grădinițe);
FARAON CLAUDIU, reprezentantul Primarului municipiului Onești;
BLIDARU VALENTIN, reprezentantul Consiliului Local Onești;
GEABOC-BĂDIC RODICA-MIHAELA, reprezentantul Consiliului Local Onești;
RADU ROXANA, reprezentantul Consiliului Local Onești
NEGHINĂ MIHAELA, reprezentantul părinților (președintele Consiliului reprezentativ al părinților).
MANEA NECULAI, reprezentantul părinților
BOLOCAN MIHAELA, reprezentantul părinților.
Invitat: lider de sindicat, prof. CĂLIN GABRIELA

Componența consiliului de administrație în anul școlar 2016-2017

 1. ZAHARIA DAN, director;
 2. ORÎNDARU MARIA, cadru didactic (director adjunct, profesor de matematică);
 3. SBÂRCEA GHEORGHE, cadru didactic (profesor de geografie);
 4. AIVĂNESEI CRISTINA, cadru didactic (profesor de limba și literatura română);
 5. ROȘU VALENTINA, cadru didactic (profesor pentru învățământul primar);
 6. BUCĂTARU ARITINA, cadru didactic (profesor pentru învățământul primar, coordonator grădinițe);
 7. FARAON CLAUDIU, reprezentantul Primarului municipiului Onești;
 8. BLIDARU VALENTIN, reprezentantul Consiliului Local Onești;
 9. GEABOC-BĂDIC RODICA-MIHAELA, reprezentantul Consiliului Local Onești;
 10. RADU ROXANA, reprezentantul Consiliului Local Onești
 11. NEGHINĂ MIHAELA, reprezentantul părinților (președintele Consiliului reprezentativ al părinților).
 12. MANEA NECULAI, reprezentantul părinților
 13. BOLOCAN MIHAELA, reprezentantul părinților.
  Invitat: lider de sindicat, prof. CĂLIN GABRIELA
Hotărârile Consiliului de administrație: 
ca-2016-2017

01.Ședința din 18.10.2016  02.Ședința din 14.11.2016
03.Ședința din 13.12.2016  04.Ședința din 30.01.2017
05.Ședința din 14.02.2017  06.Ședința din 21.02.2017
07.Ședința din 28.02.2017  08.Ședința din 23.03.2017
09.Ședința din 03.04.2017  10.Ședința din 11.04.2017
11. Ședința din 19.04.2017 12.Ședința din 04.05.2017

Mesaj de anul nou – 2017
(video)

Comunicat din 05.10.2016
pp.01.felicitareDirectorul unității de învățământ mulțumește călduros Consiliului de administrație care a funcționat în anul școlar 2015-2016 și în același timp dorește satisfacție și succes Consiliului de administrație care va funcționa începând cu 5 octombrie 2016,  exprimând speranța că sub conducerea acestui nou consiliu Școala Gimnazială Nr.1 va intra într-o nouă etapă de progres. Felicitări tuturor!
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

Componența consiliului de administrație în anul școlar 2015-2016

 1. ZAHARIA DAN, director;
 2. ORÎNDARU MARIA, cadru didactic (director adjunct, profesor de matematică);
 3. BASOC LENUȚA, cadru didactic (profesor de fizică);
 4. AIVĂNESEI CRISTINA, cadru didactic (profesor de limba și literatura română);
 5. ROȘU VALENTINA, cadru didactic (profesor pentru învățământul primar);
 6. BUCĂTARU ARITINA, cadru didactic (profesor pentru învățământul primar, coordonator grădinițe);
 7. BUZINCHI LAURA, reprezentantul Primarului municipiului Onești;
 8. ALEXE CORINA, reprezentantul Consiliului Local Onești;
 9. RĂDULESCU FLORIN, reprezentantul Consiliului Local Onești;
 10. CIMPOIEȘU GHEORGHE, reprezentantul Consiliului Local Onești
 11. NEGHINĂ MIHAELA, reprezentantul părinților (președintele Consiliului reprezentativ al părinților).
 12. MANEA NECULAI, reprezentantul părinților
 13. BOLOCAN MIHAELA, reprezentantul părinților.
  Invitat: lider de sindicat, prof. CĂLIN GABRIELA

Rolul, atribuțiile, organizarea și funcționarea  consiliului de administrație
Unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și, după caz, de directori adjuncți. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu consiliul reprezentativ al părinților și cu autoritățile administrației publice locale.
Consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar, este organul de conducere al unității de învățământ.
Inspectoratul școlar, în raport cu rețeaua școlara, mărimea și specificul fiecărei unități de învățământ, stabilește prin hotărâre a consiliului de administrație, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii, numărul de membri ai consiliilor de administrație pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat și îl comunică unităților de învățământ până la începutul fiecărui an școlar.
Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Nr.1 Onești are 13 membrii.
Rolul, atribuțiile, organizarea și funcționarea consiliului de administrație sunt reglementate de
Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul MEN 4619/2014 și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 23 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Sărbătoarea Învierii revarsă speranţă, înţelegere şi bucurie în lăcaşul fiecăruia dintre noi. Să intrăm cu pioşenie în acest cadru sacru!
Fie ca Domnul să binecuvânteze elevii, părinții și tot personalul școlii noastre de acest Paște și să ne ofere un nou început, plin de prosperitate, succes și fericire.Tuturor, Paște fericit! [clic pe imaginea de mai jos]
Consiliul de administrație
106

 

 

 

 

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, Consiliul de administrație adresează personalului și elevilor școlii, părinților acestora și tuturor colaboratorilor urarea tradițională La mulți ani!. Vă invităm să priviți și să ascultați colinda noastră Asta-i seara de Crăciun”. [clic pe imaginea de mai jos]

Interpretează: Corul școlii
Dirijor:  prof. MUNTEANU IULIAN
Montaj video: prof. DAN ZAHARIA

Mesaj2014_2015