CONCURSURI ȘI EXAMENE

ANUL ȘCOLAR 2013-2014

COMUNICAT din 11.10.2013ce.68.fericit
Rezultatele concursului pentru ocuparea catedrei temporar vacantă de informatică şi tehnologia informaţiei
Subiectul la proba scrisa
Subiectul la proba practica
Fişierul „resurse” pentru proba practică

COMUNICAT din 09.10.2013
Candidaţi înscrişi declaraţi admişi pentru a participa la concursul pentru ocuparea catedrei temporar vacantă de informatică și tehnologia informației

ce.62.moisilCOMUNICAT din 03.10.2013
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ONEŞTI
LICEUL TEOLOGIC „FERICITUL IEREMIA” ONEŞTI
ANUNŢĂ
scoaterea la concurs a unei catedre temporar vacantă de informatică şi tehnologia informaţiei
Notă. Pentru detalii se vor consulta:
ce.63.ticANEXA 1, ANEXA 2, ANEXA 3, ANEXA 4, ANEXA 5 şi ANEXA 6
ANEXA 1. Condiţii de înscriere şi participare
ANEXA 2. Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate, care dau dreptul de înscriere şi de participare la concurs
ANEXA 3. Programa pentru proba scrisă: conform cu programa aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5620 / 2010
ANEXA 4. Fişa individuală a postului
ANEXA 5. Înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor, verificarea şi avizarea dosarelor
ANEXA 6. Documentele pentru înscrierea candidaţilor la concursul de ocupare a catedrei de informatică şi tehnologia informaţiei:
Alte documente de interes public:
1) Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
2) Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014
3) Cererea tip de înscriere la concurs
4) Structura subiectului şi model de subiect
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA
DIRECTOR,
PR. CRISTINEL GHIURCA

ANUL ŞCOLAR 2012-2013

COMUNICAT din 07.11.2012
1. După verificarea şi avizarea dosarelor candidaţilor, Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a catedrei de educaţie plastică declară înscrişi la concurs următorii candidaţi:
1) MARIŞ V. FLORENTINA, dosar nr. 1877/2.XI.2012; 2) RADU V. VASILE-BOGDAN, dosar nr. 1900/5.XI.2012.
[ citește mai mult]
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

concursdCOMUNICAT din 08.10.2012
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ONEŞTI
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL RACOVIŢĂ” ONEŞTI
ANUNŢĂ
scoaterea la concurs a unei catedre temporar vacantă de educaţie plastică
Notă. Pentru detalii se vor consulta:
ANEXA 1, ANEXA 2, ANEXA 3, ANEXA 4, ANEXA 5 şi ANEXA 6
ANEXA 1. Condiţii de înscriere şi participare
ANEXA 2. Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate, care dau dreptul de înscriere şi de participare la concurs
ANEXA 3. Programa pentru proba scrisă: conform cu programa aprobată prin Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5620 / 2010
ANEXA 4. Fişa individuală a postului
ANEXA 5. Înregistrarea cererilor de înscriere a candidaţilor, verificarea şi avizarea dosarelor
ANEXA 6. Documentele pentru înscrierea candidaţilor la concursul de ocupare a catedrei de educaţie plastică
Alte documente de interes public:
1) Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2012-2013 în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
2) Cererea tip de înscriere la concurs
3) Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013
4) Structura subiectului şi model de subiect
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA
DIRECTOR,
PROF. AURORA SOHODOLEANU