Concursul Naţional „comunicare.ortografie.ro”

COMUNICAT din 20.04.2016Concurs2o16
cu privire la contestații
A fost depusă o singură contestaţie de către, doamna Almăşan Violeta-Monica, profesor pentru învăţământul primar la Şcoala Gimnazială „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare” Oneşti, pentru elevul Rîpeanu Ionuţ de la clasa a IV-a. În urma recorectării lucrării, Comisia de evaluare a hotărât menţinerea notei acordate iniţial: 8,75 (opt 75%).
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA
PREŞEDINTE COMISIE DE EVALUARE,
PROF. ÎNV. PRIMAR, MIHAELA BOLOCAN

COMUNICAT DIN 19.04.2016
Proba scrisă din 19.04.2016:
– Subiectele
* clasa a II-a;
* clasa a III-a;
* clasa a IV-a.
– Subiectele și baremele de corectare și evaluare
* clasa a II-a;
* clasa a III-a;
* clasa a IV-a.
Rezultatele Concursului Național „comunicare.ortografie.ro”:
* clasa a II-a;
* clasa a III-a;
* clasa a IV-a.
Notă.Se pot depune contestaţii la secretariatul unităţii de învăţământ pe 20 aprilie 2016, în intervalul 9:00-12:00. Contestaţiile se semnează de către învăţător/institutor pentru învăţământul primar/profesor pentru învăţământul primar şi pot fi transmise şi prin fax, la nr. 0234 313 041.
Comisia de organizare a Concursului Național „comunicare.ortografie.ro” și Comisia de evaluare a lucrărilor scrise
Direcor, prof. DAN ZAHARIA
Președintele comisiei de evaluare: prof. înv. primar MIHAELA BOLOCAN

Inteligent2016

COMUNICAT DIN 15.04.2016
În săptămâna ȘCOALA ALTFEL „SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”, marți, 19 aprilie, ora 10.00, Școala Gimnazială Nr. 1, Oneşti va găzdui faza națională a concursuluicomunicare.ortografie.ro
Vor participa 209 elevi de la școlile menționate mai jos:
1. Şcoala Gimnazială Nr.1, Oneşti
2. Şcoala Gimnazială „George Călinescu” Oneşti
3. Colegiul Sportiv „Nadia Comăneci” Oneşti
4. Şcoala Gimnazială Urecheşti şi cu structurile aferente
5. Şcoala Gimnazială Coţofăneşti şi cu structurile aferente
6. Şcoala Gimnazială „Emil Racoviţă” Oneşti
7. Şcoala Gimnazială „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare” Oneşti
8. Şcoala Gimnazială Oituz şi cu structurile aferente
9. Şcoala Gimnazială Nr. 1 Oituz
10.Şcoala Gimnazială „Ghiță Mocanu” Oneşti
11.Şcoala Gimnazială Buciumi şi cu structurile aferente
12.Şcoala Gimnazială Negoieşti, Ștefan cel Mare
13.Şcoala Gimnazială Mănăstirea Caşin şi cu structurile aferente
14.Şcoala Gimnazială „Învăţător Nicolae Pâslaru” Caşin
15.Şcoala Gimnazială Gura Văii şi cu structurile aferente
16.Scoala Gimnazială Dumbrava
Pentru o bună desfășurare a concursului, vă rugăm să consultați tabelele cu repartizarea elevilor în sălile de clasă și să respectați următoarele repere orare:
• 8.30 – 9.00: instruirea supraveghetorilor;
• 9.00 – 9.30: intrarea elevilor în sălile de clasă;
• 10.00 – 11.00: desfășurarea concursului;
• 12.00: afișarea baremelor de corectare la avizierul şcolii/ pe site-ul școlii;
• 18.00: afișarea rezultatelor la avizierul şcolii/ pe site-ul școlii.
Vă dorim succes!
Repartizarea elevilor la Concursul Național „comunicare.ortografie.ro” pe săli de clasă
Direcor, prof. DAN ZAHARIA
Președintele comisiei de organizare: prof. înv. primar MIHAELA BOLOCAN

DOCUMENTE:
1. Protocolul de colaborare între Asociaţia InteligenT și Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
2. Regulament
InteligentConcursul Naţional comunicare.ortografie.ro este organizat de către Asociaţia InteligenT în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Editura Nomina. Concursul se organizează în şcoli la nivel naţional pentru elevii claselor II, III, IV.
Pentru pregătirea suplimentară a elevilor cu subiecte tip concurs se recomandă următoarea bibliografie:
MEN1.Programa şcolară în vigoare pentru anul şcolar 2015-2016 pentru clasele II, III, IV.
2.Jurnal de lectură clasa II, III, IV, (Editura Nomina)
3.comunicare.ortografie.ro II, III, IV, (Editura Nomina)
Nomina4.Învăţăm să comunicăm corect clasa II, III, IV (Editura Nomina)
• Perioada de înscriere este 15 septembrie 2015 – 29 februarie 2016.
• Proba de evaluare naţională se va desfăşura 19 aprilie 2016 pentru clasele II, III, IV. În cazul în care Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează vreo activitate naţională (testare pentru elevii clasei a VIII-a, proba de simulare la bacalaureat etc.) data organizării concursului se modifică şi va fi comunicată ulterior.
• Durata probei scrise va fi de 60 minute.
• În judeţele/sectoarele unde numărul de elevi înscrişi este foarte mare, cadrele didactice implicate organizează câte un test preliminar în luna decembrie 2015 şi luna februarie 2016.
Este obligatoriu ca testul să fie gratuit, iar subiectele şi baremele de corectare vor fi afişate pe siteul www.edituranomina.ro
• Afişarea rezultatelor se face la sediul şcolii unde s-a desfăşurat proba de examen.
• Testul pentru etapa a Il-a va fi gratuit, iar subiectele vor fi selectate din materia de studiu predată până jumătatea semestrului al ll-lea. Subiectele şi baremele de corectare vor fi afişate pe siteul www.edituranomina.ro
• La această probă lucrările vor fi corectate de către Comisia judeţeană de evaluare. Notele vor fi trecute pe borderouri şi trimise atât către unităţile şcolare care au organizat proba, cât şi către Asociaţia InteligenT până pe 25 mai 2016.
• În cazul în care într-un judeţ nu se organizează Comisia Judeţeană de Evaluare, lucrările se duc către Comisia Naţională de evaluare.
• Comisia Judeţeană de Evaluare va fi formată din metodişti, alţi profesori desemnaţi de către reprezentantul ISJ.
• Comisia Naţională de Examinare va fi formată din 6 persoane (inspectori, profesori, metodişti), care vor finaliza, propune şi stabili subiectele de concurs.
• Rezultatele finale vor fi puse pe site-ul Editurii Nomina pe 10 iunie 2016.
• Pentru cei mai buni elevi care obţin punctaje de 90-100 se vor acorda diplome.
Toate datele despre acest concurs, respectiv indicatorii de performanţă, pot fi folosite de către Inspectoratele Şcolare şi de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în evaluarea activităţii cadrelor didactice.