COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

BugetCOMUNICAT DIN 22.02.2016
Bugetul unității de învățământ, aprobat de ordonatorul principal de credite (Primăria municipiului Onești):
a) bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și aliniate;
b) bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii, detaliat la venituri pe capitole și subcapitole;
c) bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii, detaliat la cheltuieli pe articole și aliniate (autofinanțata).
[citește mai departe]
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 22.08.2015
Raportul final la examenul de promovare într-o treaptă superioară de salarizare a administratorului financiar
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 10.08.2015
Școala Gimnazială Nr.1 Onești organizează examen de promovare într-o treaptă superioară de salarizare aimages administratorului financiar. Examenul are loc în data de 21 august 2015, ora 9:00, la sediul unității.
Bibliografia examenului de promovare:
1) Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;
2) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;
3) Legea nr. 1/2010 (Legea educației naționale cu modificările și completările ulterioare);
4) Hotărârea nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar.
Examenul constă în susținerea unei probe srise (test grila cu cate 30 întrebări, în conformitate cu bibliografia de examen), timpul acordat pentru rezolvare fiind de o oră.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA