COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

COMUNICAT DIN 24.09.2019
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ONEȘTI
organizează, în ziua de 24 octombrie 2019, ora 09:00, la sediu unității de învățământ,
CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi:
1 post îngrijitor – vacant;
1 post îngrijitor – temporar vacant;
1 post muncitor calificat II – vacant.
[clic aici pentru detalii]
Completări (30.09.2019):
1. Fișa postului muncitor calificat
2. Fișa postului îngrijitoare
3. Efectuarea curățeniei și dezinfecției în spatiile școlii
4. Codul de etică al personalului angajat cu contract de muncă la Școala Gimnazială Nr.1 Onești
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 16.10.2017 
Școala Gimnazială Nr.1 Onești organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de „muncitor calificat”,1 post, conform HG 286/23.03.2011,cu modificările și completările ulterioare.
Precizările privind organizarea și desfășurarea concursului sunt grupate în patru anexe, parte integrantă a prezentului comunicat. Ele se referă la:
1. Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs
2. Condițiile generale și specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs:
– condiții generale;
– condiții specifice;
– fișa postului „muncitor calificat”;
3. Organizarea și desfășurarea concursului. Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora
4. Bibliografia pentru proba scrisă a concursului:
– Instrucțiunea „Efectuarea curățeniei și dezinfecției în spațiilor școlare”, elaborată la nivelul unității de învățământ, cod document I.A.01
Lega 333/2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
[clic aici pentru detalii]
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 17.01.2016
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat și paznicsigla_scolii
A. Rezultatele la contestații
B. Rezultatele finale ale concursului
1. La concurs s-au înscris 17 (șaptesprezece) candidați.
2. În urma selecției dosarelor, Comisia de concurs a admis să susțină probele concursului (proba scrisă, proba practică și interviu) opt candidați. Deoarece nu au îndeplinit condițiile de înscriere specifice postului, ceilalți nouă candidați au fost respinși.
3. După susținerea probelor concursului, pe baza punctajelor obținute la susținerea probelor, au fost declarați: admiși – doi candidați; respinși – cinci candidați; absent – un candidat. Candidatul MIHĂILĂ ION, respins în urma susținerii probelor concursului, a depus contestație. Contestația a fost analizată de către Comisia de contestații care nu a modificat punctajele obținute de candidat
4. În baza rezultatelor finale ale concursului pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat și paznic se declară promovați candidații: NECULA IONEL pentru postul de „muncitor calificat”  și ȚUȚUIANU MARIA pentru postul de „paznic”.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 16.01.2016bucurie-sau-tristete-1
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat și paznic

1. Punctajele obținute de candidați la cele trei probe (proba scrisă, proba practică și interviu)
2. Rezultatele concursului
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 14.01.2016
Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs, în urma verificării dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat şi paznic, din punct de vedere al îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs
*) Proba scrisă se va desfășura pe 16 ianuarie 2017, ora 9:00.
– Locul desfășurării probei scrise: Sediul Școlii Gimnaziale Nr.1 Onești, str. Cașinului nr.15, municipiul Onești, județul Bacău.
– Accesul a candidaților în sala de concurs este permis numai în intervalul orar 8:30-9:00 și se face pe baza cărții de identitate.
– Proba scrisă constă în tratarea scrisă a trei subiecte din bibliografia pentru proba scrisă a concursului. Fiecare subiect se notează cu 30 de puncte. 10 puncte se acordă din oficiu.
– Punctajul minim de promovare a probei scrise este de 50 de puncte.
– Timp de lucru pentru elaborarea lucrării scrise 60 minute.
**) Proba practică se va desfășura pe 16 ianuarie 2017, ora 10:00 conform planului probei practice – ANEXA NR. 1 atașată.
***) Proba de interviu se va desfășura pe 16 ianuarie 2017, ora 11:00 conform planului de interviu – ANEXA NR. 2 atașată.
[ANEXA NR. 1; ANEXA NR. 2]
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 12.12.2016
paznic1muncitor1Şcoala Gimnazială Nr.1 Oneşti anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante:
-un post muncitor calificat;
-un post paznic.
Precizările privind organizarea și desfășurarea concursului sunt grupate în patru anexe, parte integrantă a prexentului comunicat. Ele se referă la:
1. Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs
2. Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor scoase la concurs:
– condiții generale;
– condiții specifice;
– fișa postului „muncitor clificat”;
– fișa postului „paznic
3. Organizarea și desfășurarea concursului. Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora
4. Bibliografia pentru proba scrisă a concursului:
– Instrucțiunea „Efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei în spaţiilor școlare”, elaborată la nivelul unității de învățământ, cod document I.A.01
– Lega 333/2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
[clic aici pentru detalii]
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 29.11.2015
Examenul de promovare într-o treaptă superioară de salarizare a unor muncitori calificați
1.Testul de evaluare
Comisia de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare într-o treaptă superioară de salarizare a muncitorilor bucătari a decis ca proba de evaluare să fie un test grilă, cu întrebări privind reguli generale pentru igiena produselor alimentare, de comportament în bucătărie și atribuțiile muncitorilor bucătari.
Utilizând „Google Drive” a fost creat formularul Google „Examenul de promovare într-o treaptă superioară de salarizare a unor muncitori calificați (bucătari)”, cu 7 (șape) întrebări obligatorii, optându-se pentru două tipuri de întrebări (răspunsuri multiple sau casete de selectare). Răspunsul corect la fiecare dintre cele șase întrebării multiple a fost notat cu 15 puncte, iar răspunsul corect la întrebarea casete de selectare a fost notat cu 10 puncte. Total: 100 de puncte.
2. Rezultatele examenului
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 26.11.2015Bucatari
Examen de promovare într-o treaptă superioară de salarizare a unor muncitori calificați
Pe baza Referatului de evaluare a activității desfășurate de muncitorii calificați URSU C. ELENA și ATOMI C. MARIA, bucătari la Grădinița Nr.10, referat întocmit de către doamna administrator de patrimoniu ERCUȚĂ GEORGETA, Consiliul de administrație a aprobat în ședință din data de 26.11.2015 organizarea examenului de promovare într-o treaptă superioară de salarizare muncitorilor menționați, calificați ca bucătari, de la treapta „muncitor calificat III” la treapta „muncitor calificat II”. Examenul se va desfășura pe 29 noiembrie 2015, ora 9:00 la sediul școlii.
Bibliografia examenului de promovare: Reguli generale pentru igiena produselor alimentare (HG 92411/08/2005).
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 08.01.2014
Şcoala Gimnazială Nr.1 Oneşti anunță scoaterea la concurs a postului vacant de îngrijitoare (1/2 normă).administrativ.01
[clic aici pentru detalii]
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA
COMUNICAT DIN 26.07.2013
Şcoala Gimnazială Nr.1 Oneşti anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi temporar vacante:
-trei posturi muncitor de întreţinere (îngrijitor);
-un post muncitor calificat;
-un post paznic.
[clic aici pentru detalii]
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA