Reglementări privind etica profesională și integritatea  personalului de la Școala Gimnazială Nr. 1 Onești

Atribuțiile consilierului de etică

Ordinul MEN nr. 4831/2018 privind aprobarea Codului cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar
Codul-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar din 30.08.2018
Codul de etică al personalului responsabil cu instruirea și educarea preșcolarilor și elevilor de la Școala Gimnazială Nr.1 Onești (analizat și avizat de către CP din 02.02.2018 aprobat prin hotărârea CA din 02.02.2018, ediția revizuită pe 2o.09.2018 de Comisia de etică profesională)
Codul etic al profesorului (analizat și avizat de către CP din 02.02.2018 aprobat prin hotărârea CA din 02.02.2018)
Regulamentul  de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale Nr.1 Onești (analizat și avizat de către CP din 02.02.2018,aprobat prin hotărârea CA din 02.02.2018)
Regulamentul  de organizare și funcționare a Grădiniței cu Program Prelungit „Năzdrăvanii”
Regulamentul  de organizare și funcționare a Grădiniței cu Program Prelungit Nr.10
Regulamentul intern (analizat și avizat de către CP din 02.08.2018, aprobat prin hotărârea CA 02.02.2018)
Codul de etică al personalului responsabil cu instruirea și educarea preșcolarilor și elevilor de la Școala Gimnazială Nr.1 Onești (aprobat prin Decizia directorului nr. 299 din 14.11.2016, în urma validării acestuia de către Consiliul de profesoral și a aprobării lui de către Consiliul de administrație).
Decizia nr. 299 din 14.11.2016 privind aprobarea Codul de etică al personalului responsabil cu instruirea și educarea preșcolarilor și privind constituirea Comisiei  de etică profesională
Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului reprezentativ al părinților (dezbătut și aprobat în ședința de lucru a Consiliului reprezentativ al părinților din 04.10.2016)
Metodologia privind managementul riscurilor de corupție în cadrul Ministerului Educației Naționale și al instituțiilor și unităților subordonate/coordonate a căror activitate vizează învățământul preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 5113/15.12.2014
Ordinul MEN nr. 5113/15.12.2014

Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legi