EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A

ANUL ȘCOLAR 2019– 2020

COMUNICAT DIN 27.06.2020
Rezultatele obținute de absolvenții Școlii Gimnaziale Nr.1 Onești la Evaluarea națională (după contestații)

ANUL ȘCOLAR 2018– 2019

COMUNICAT DIN 29.06.2019
Date calitative cu privire la rezultatele obținute de absolvenții Școlii Gimnaziale Nr.1 Onești la Evaluarea națională (după contestații):

– rezultate nesatisfăcătoare (medii sub 5,00) –7 %;
– rezultate slabe (medii între 5,00 și 6,99) – 25 %;
– rezultate bune (medii între 7,00 și 8,49) – 41 %;
– rezultate foarte bune (medii între 8,50 și 9,49 – 21%;
– rezultate excelente (medii între 9,50 și 10,00) – 6%.
* Cele mai bune performanțe le-au obținut absolvenții: IANCU RALUCA-ANDREEA, ILIOPOLOS ANDREAS și MANTU IOANA-MĂDĂLINA cu nota 10,00 la limba și literatura română și absolventul MAȘALA ANDREI-DAN cu nota 10,00 la matematică.
* Procentul de promovabilitate este de 93%, pe țară procentul fiind de 73,2%, iar la nivelul județului Bacău de 71,9%.
* 68 % din absolvenții Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești au la evaluarea națională media notelor mai mare sau egală cu 7,00, la nivelul județului Bacău procentul fiind 39 %.
* Diferența dintre media obținută de absolvenți la evaluarea națională (evaluare externă) și media lor obținută în clasele V-VIII la limba română și matematică (evaluare internă) este de – puncte.
Felicitări absolvenților și colectivului didactic!
La nivelul municipiului Onești  procentul de promovabilitate la evaluarea națională este de 87% și 63% dintre absolvenții învățământului gimnazial  au media notelor mai mare sau egală cu 7,00.
După media notelor obținute de absolvenții învățămntului gimnazial la evaluarea națională, clasamentul unităților de învățământ din municipiul Onești, este următorul:
1. COLEGIUL NAŢIONAL „DIMITRIE CANTEMIR”                                         9,40
2. ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 ONEŞTI                                                         7,49
3. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL VOIEVOD ŞTEFAN CEL MARE”       7,42
4. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHIŢĂ MOCANU” ONEŞTI                                  7,33
5. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE CĂLINESCU”                                       7,10
6. ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EMIL RACOVIŢĂ”                                                 6,78
7. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „NADIA COMĂNECI”                           6,12
8. LICEUL TEHNOLOGIC                                                                                  4,15
Rezultă că supremația învățământului gimnazial din municipiul Onești o deține Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”.  Să nu uităm însă că această unitate de învățământ funcționează  cu o singură clasă (31 de elevi)  de învățământ gimnazial. Selecționat în clasa a V-a pe  baza unor probe scrise dintre cei mai buni elevi ai municipiului Onești,  aceștia au obținut media 9,40. Cei mai buni 31 de elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, care au studiat în patru clase diferite, au obținut la Evaluarea Națională media 9,14 …
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

 

COMUNICAT DIN 21.06.2019
Pentru candidații și toate persoanele interesate publicăm:
Proba scrisă la limba și literatura română
Baremul de notare și evaluare la limba și literatura română
Proba scrisă la matematică
Baremul de notare și evaluare la matematică
Subiectele de rezervă:
Proba scrisă la limba și literatura română
Baremul de notare și evaluare la limba și literatura română
Proba scrisă la matematică
Baremul de notare și evaluare la matematică
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 17.06.2019
1. Probele scrise pentru evaluarea națională din 18 și 20 iunie 2019 încep la ora 9:00, moment în care se deschid plicurile sigilate care conțin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sală în care se susține examenul.
2. Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8:30, în fiecare zi în care se desfășoară probele scrise.
3. Repartizarea candidaților pe săli (18 iunie 2019 Limba și literatura română – probă scrisă și 20 iunie 2019 Matematica – probă scrisă)
4. În atenția candidaților
Extras din Ordinul MEN nr. 4813 din 29.08.2018 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019:
(1) Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop (sala 15).
(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi primiți în examen.
(3) Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.
(5) Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.
(6) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi vor fi eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise/ciornele/foile din lucrările scrise.
(7) Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 01.10.2019
1. Ordin MEN nr. 4813/29.08.2018 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2018-2019
2. Calendarul de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2018-2019
3. Metodologia de organizare si desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul școlar 2018-2019:
Conform ordinului MEN nr. 4813/29.08.2018 rămâne valabilă cea din 2010-2011.
4. Programa completă evaluarea națională 2019:
Conform ordinului MEN nr. 4813/29.08.2018 pentru examenul din 2019 conținuturile și competențele asociate acestora sunt cele prevăzute în programa pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, aprobată prin OMEN 4431/29.08.2014:
• Limba Română: Programa Evaluarea Națională 2019
• Matematică: Programa Evaluarea Națională 2019

ANUL ȘCOLAR 2017– 2018

COMUNICAT DIN 06.07.2018
Școala Gimnazială Nr.1 Onești, primul loc în ierarhia calității învățământului gimnazial din municipiul Onești
Site-ul unupetrotus.ro este gazda unui articol, apărut pe 20 iunie 2018, cu următorul titlu: „Mit desființat! Elevii de 10 din Onești la evaluarea națională 2018. Școala Gimnazială “George Călinescu”, Rezultate categoric mai bune decât Școala Nr.1”
În mod sigur „UNU pe Trotuș”, prin autorul articolului respectiv, nu a urmărit altceva decât o audiență record, uitând că aprecierea și respectul cititorilor se câștigă „promovând subiecte de interes local, din toate sferele (social, politică, economie, sănătate, sport, etc.), abordate echilibrat și prezentate cititorilor într-un mod profesionist”. Într-adevăr, analiza rezultatelor la evaluarea națională făcută în articolul respectiv este lipsită de orice semn de pricepere elementară în analiza și interpretarea statistică matematică a datelor. În astfel de situații, dacă nu ai competențele necesare pentru a promova un „jurnalism pe bune”, nu te pronuț sau, dacă o faci, o faci cu scopul meschin de a manipula cititorii.
Analiza profesionistă a rezultatelor la evaluarea națională, prin forța argumentelor statisticii matematice,  demonstrează cu obiectivitate că Școala Gimnazială Nr.1 Onești deține primul loc în ierarhia calității învățământului gimnazial din municipiul Onești. Două argumente sunt suficiente pentru a proba afirmația:
1.- media obținută de absolvenții învățământului gimnazial ai fiecărei unități școlare care are nivel de învățământ gimnazial;
[Clic pe imaginea alăturată pentru a vizualiza aceste medii.]
2.- compararea detaliată a rezultatelor obținută de absolvenții Școlii gimnaziale Nr. 1 Onești cu rezultatele obținute absolvenții învățământului gimnazial proveniți de la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”, unde la înscrierea  în clasa a V-a sunt selectați cei mai buni elevii pe baza unor teste. Astfel, în urmă cu patru ani, în anul școlar 2014-2015, o clasă de 29 de elevi de la școala noastră, ai unei excepționale învățătoare, au devenit absolvenți de învățământ primar. La dorința părinților lor, cei mai buni dintre aceștia s-au îndreptat spre Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”, pentru a urma clasele V-VIII acolo. Lor li s-au alăturat alți colegi de generație de la școlile gimnaziale din oraș, și ei aleși pe sprânceană, pe baza testelor gândite de profesorii colegiului. A rezultat o clasă de copii selecționați, care la sfârșitul clasei a VIII-a, în iunie anul acesta, au susținut evaluarea națională la Școala Gimnazială „George Călinescu”. De ce la „George Călinescu”? Deoarece Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” nu este încă acreditat de Ministerul Educației Naționale pentru nivelul ce învățământ gimnazial.
În anexele care urmează comparăm rezultatele obținute la evaluarea națională de cei 33 de elevi selecționați de către Colegiul „Dimitrie Cantemir” cu rezultatele celor 22 de elevi care au rămas la școala noastră din cei 29. Vă rugăm să le analizați cu atenție:
• Anexa nr. 1
• Anexa nr. 2
Prin urmare, după rezultatele obținute la evaluarea națională, Școala Gimnazială Nr.1 Onești, deține primul loc în ierarhia calității învățământului gimnazial din municipiul Onești
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 23.06.2018
Date calitative cu privire la rezultatele obținute de absolvenții Școlii Gimnaziale Nr.1 Onești la Evaluarea națională (după contestații):
rezultate nesatisfăcătoare (medii sub 5,00) –4%;
– rezultate slabe (medii între 5,00 și 6,99) – 25%;
– rezultate bune (medii între 7,00 și 8,49) – 34%;
– rezultate foarte bune (medii între 8,50 și 9,49 – 28%;
– rezultate excelente (medii între 9,50 și 10,00) – 10%.
* Cele mai bune performanțe le-a obținut absolventa DRĂGAN SABINA  cu 10,00 media de absolvire a gimnaziului, nota 10,00 la limba și literatura română și nota 10,00 la matematică. Au mai fost obținute șase note de 10 la  limba și literatura română.
* Procentul de promovabilitate este de 96%, pe țară procentul fiind de 73,5%, iar la nivelul județului Bacău de 72,8%.
* 71 % din absolvenții Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești au la evaluarea națională media notelor mai mare sau egală cu 7,00, la nivelul județului Bacău procentul fiind 38,5%.
* Diferența dintre media obținută de absolvenți la evaluarea națională (evaluare externă) și media lor obținută în clasele V-VIII la limba română și matematică (evaluare internă) este de – puncte.
Felicitări absolvenților și colectivului didactic!
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 13.06.2018
Pentru candidați și toate persoanele interesate publicăm:
Proba scrisă la limba și literatura română
Baremul de notare și evaluare la limba și literatura română
Proba scrisă la matematică
Baremul de notare și evaluare la matematică
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ANUL ȘCOLAR 2016 – 2017

COMUNICAT DIN 07.07.2016
Date calitative cu privire la rezultatele obținute de absolvenții Școlii Gimnaziale Nr.1 Onești la Evaluarea națională (după contestații):
– rezultate nesatisfăcătoare (medii sub 5,00) – 7%;
– rezultate slabe (medii între 5,00 și 6,99) – 15%;
– rezultate bune (medii între 7,00 și 8,49) – 32%;
– rezultate foarte bune (medii între 8,50 și 9,49 – 35%;
– rezultate excelente (medii între 9,50 și 10,00) – 11%,
procentul de promovabilitate fiind de 93%.

* Cele mai bune performanțe le-au obținut absolvenții PALAMARIUC M. IOANA (nota 9,80 la limba și literatura română și nota 9,90 la matematică) și BOSNEA CC. BOGDAN-ANDREI (nota 9,70 la limba și literatura română și nota 10,00 la matematică).
* Procentul de promovabilitate este de 93%, pe țară procentul fiind de 77%, iar la nivelul județului Bacău de 76%.
* 78% din absolvenții Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești au la evaluarea națională media notelor mai mare sau egală cu 7,00, la nivelul județului Bacău procentul fiind 46%.
* Diferența dintre media obținută de absolvenți la evaluarea națională (evaluare externă) și media lor obținută în clasele V-VIII la limba română și matematică (evaluare internă) este de – 0,21 puncte.
Felicitări absolvenților și colectivului didactic!
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 30.06.2017
1. Deciziile comisiei de contestații privind rezultatele obținute de candidați în urma reevaluării lucrărilor scrise la Limba și literatura română
2. Deciziile comisiei de contestații privind rezultatele obținute de candidați în urma reevaluării lucrărilor scrise la Matematică
3. Rezultatele finale obținute de absolvenții Școlii Gimnaziale Nr.1 Onești la evaluarea națională (după contestații)
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 26.06.2017
Rezultatele obținute de absolvenții Școlii Gimnaziale Nr.1 Onești la evaluarea națională (înainte de contestații)
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 21.06.2017
Pentru candidați și toate persoanele interesate publicăm:
Proba scrisă la limba și literatura română
Baremul de notare și evaluare la limba și literatura română
Proba scrisă la matematică
Baremul de notare și evaluare la matematică
PREȘEDINTELE COMISIEI,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 16.06.2017
1. Probele scrise pentru evaluarea națională din 19 și 21 iunie 2017 încep la ora 9:00, moment în care se deschid plicurile sigilate care conțin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sală în care se susține examenul.
2. Accesul elevilor în săli
este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8:30, în fiecare zi în care se desfășoară probele scrise
3. În atenția candidaților
Extras din Ordinul nr. 5071 din 31.08.2016 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2016-2017:
(1) Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop (sala 15).
(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi primiți în examen.
(3) Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.
(5) Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.
(6) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi vor fi eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise/ciornele/foile din lucrările scrise.
(7) Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 12.09.2016
Ordinul nr. 5071 din 31.08.2016 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2016-2017
Calendarul de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2016-2017
Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a, valabilă pentru anul școlar 2016-2017
Programa pentru disciplina limba și literatura română, valabilă la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2016-2017
Programa pentru disciplina matematică, valabilă la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2016-2017
Conținuturile probelor scrise și baremele de notare aplicate la evaluarea națională în anul școlar anterior, pot fi consultate mai jos.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ANUL ȘCOLAR 2015 – 2016

ENVIII_2016.Comparatie2INFORMARE DE INTERES PUBLIC DIN 11.07.2011
Cu patru ani în urmă, Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” din Onești a reușit să obțină autorizație de funcționare provizorie pentru nivelul de învățământ gimnazial. Astfel, începând cu anul școlar 2012-2013, Colegiul „Dimitrie Cantemir” reușește să convingă părinții și să atragă la clasa a V-a, prin concurs, an de an, pe cei mai buni absolvenți de clasa a IV-a de la școlile gimnaziale din municipiu, sub pretext că la „Cantemir” elevii de gimnaziu vor beneficia de cele mai înalte standarde de pregătire și educație, net superioare pregătirii oferite de școlile gimnaziale ale municipiului. Rezultatele de la Evaluarea națională a absolvenților de clasa a VIII-a desființează definitiv acest mit. Comparația statistică a rezultatelor absolvenților de gimnaziu de la Școala Gimnazială Nr.1 Onești cu rezultatele absolvenților de la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” este o dovadă obiectivă, certă, care nu poate fi contestată.
Ce comparăm?
Comparăm rezultatele absolvenților lor în număr de 29, aleși – cum se pune –  „pe sprânceană” la intrarea în clasa a V-a de la Colegiul „Dimitrie Cantemir”, cu rezultatele celor mai buni 29 absolvenți de la școala noastră (clic pe imaginea de mai sus):
* comparare calitativă globală;
* comparare calitativă elev versus elev.
În plus, cei 11 elevi cu medii de 10 la nivel de județ provin de la: COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE VRÂNCEANU” BACĂU (trei elevi); ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” BACĂU (doi elevi); ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 10 BACĂU (doi elevi); COLEGIUL NAȚIONAL „FERDINAND I” BACĂU (un elev); ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 1 ONEȘTI (un elev); ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE CĂLINESCU” ONEȘTI (un elev); ȘCOALA GIMNAZIALA „GHIȚĂ MOCANU” ONEȘTI (un elev). Constatăm lipsa COLEGIULUI NAȚIONALDIMITRIE CANTEMIR” ONEȘTI.
DIRECTOR
PROF. DAN ZAHARIA

ENVIII.2016.Vizualizare_lucrariCOMUNICAT DIN 01.08.2016
privind vizualizarea de către candidaţii majori şi părinţii/ reprezentanții legali ai candidaţilor minori a lucrărilor proprii susţinute în cadrul Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016
1. În conformitate cu prevederile art.10. alin. (1) din Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5081/2015, privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016, candidatul major şi părinţii/reprezentanţii legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil, susţinută/susţinute în cadrul Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016.
2. Cererile prin care se solicită vizualizarea lucrărilor se depun la secretariatul unității de învățământ în perioada 11 – 13 iulie 2016, după un program afișat la avizierul școlii.
3. Vizualizarea lucrărilor de este programată în intrvalul 25-29 iulie, după un program afișat la avizierul Inspectoratului Școlar Județean Bacău.
4. Solicitarea de vizualizare şi respectiv, vizualizarea lucrării/lucrărilor nu pot conduce la reevaluarea şi/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.
DIRECTOR
PROF. DAN ZAHARIA

ENVIII_2016.Statistica2COMUNICAT DIN 07.07.2016
Date calitative cu privire la rezultatele obținute de absolvenții Școlii Gimnaziale Nr.1 Onești la Evaluarea națională (după contestații):
– rezultate nesatisfăcătoare (medii sub 5,00) – 3%;
– rezultate slabe (medii între 5,00 și 6,99) – 24%;
– rezultate bune (medii între 7,00 și 8,49) – 29%;
– rezultate foarte bune (medii între 8,50 și 9,49 – 39%;
– rezultate excelente (medii între 9,50 și 10,00) – 5%.
Performanțe de excepție:
* 2 dintre elevii școlii au obținut la limba și literatura rămână nota 10: ISAIC A. IULIA-CLAUDIA și AJITĂRIȚEI G ANDREI-PETRU;
* 4 dintre elevii școlii au obținut la matematică nota 10: COSTE M. OCTAVIAN; ISAIC A. IULIA-CLAUDIA; MOȘESCU C. VLAD-COSTEL și NEACȘU C. ALINA-ELENA
* Eleva ISAIC A IULIA-CLAUDIA a reușit performanța supremă: media de absolvire a gimnaziului 10,00 (șefă de promoție); media 10,00 la evaluarea națională; media 10,00 la admiterea în liceu.
* 73% dintre absolvenți au media notelor mai mare sau egală cu 7,00.
Felicitări absolvenților și colectivului didactic!
Lista tuturor notelor obținute de absolvenții învățământului gimnazial de la Școala gimnazială Nr. 1 Onești la Evaluarea Națională 2016 (după contestații)
DIRECTOR
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 06.07.2016
1. Deciziile comisiei de contestații privind rezultatele obținute de candidați în urma reevaluării lucrărilor scrise la Limba si literatura română:
2. Deciziile comisiei de contestații privind rezultatele obținute de candidați în urma reevaluării lucrărilor scrise la Matematică:
Constatări:
1. La Limba si literatura română au fost depuse 46 de contestații. În urma reevaluării lucrărilor scrise la Limba si literatura română:
– 27 de elevi (59%) au beneficiat de majorarea notei , de la 0,20 puncte până la 1,50 puncte. De cea mai mică majorare, de 0,20 puncte, a beneficiat eleva ISAIC IULIA-CLAUDIA (nota inițială 9,80; nota finală 10,00). De cea mai mare majorare, de 1,50 puncte, a beneficiat elevul AJITĂRIȚEI ANDREI-PETRU (nota inițială 8,50;nota finală 10,00). Felicitări!
– 18 elevi (39%) au rămas cu acceași notă;
– unui singur elev (2%) i s-a micșorat nota cu 0,20 puncte.
2. La Matematică au fost depuse 14 contestații. În urma reevaluării lucrărilor scrise la matematică:
– doi elei (14%) au beneficiat de majorarea notei, după cum urmează:
COVACIU MIHAI, nota inițială 4,50 și nota finală 7,10;
DINGA ANDREI, nota inițială 4,50 și nota finală 7,10.
– 11 elevi (79%) au rămas cu acceași notă;
– un singur elev (7%) se află într-0 situație specială:
NIȚĂ ROBERT-CLAUDIU: înainte de contestații este afișat cu nota inițială 3,55; după contestații este afișat astfel: nota inițială 9,55 (!); nota finală 9,50 (!?).
ROBERT, nu te considera un ghinionist! Profesorii tăi te-au evaluat 4 ani și ți-au acordat de fiecare data nota 10. O meriți. ROBERT, felicitări!
DIRECTOR
PROF. DAN ZAHARIA

ENVIII_2016.StatisticaCOMUNICAT DIN 01.07.2016
Date calitative cu privire la rezultatele obținute de absolvenții Școlii Gimnaziale Nr.1 Onești la Evaluarea națională (înainte de contestații):
– rezultate nesatisfăcătoare (medii sub 5,00) – 4%;
– rezultate slabe (medii între 5,00 și 6,99) – 27%;
– rezultate bune (medii între 7,00 și 8,49) – 35%;
– rezultate foarte bune (medii între 8,50 și 9,49 – 30%;
– rezultate excelente (medii între 9,50 și 10,00) – 4%.
Performanțe de excepție:
* 4 dintre elevii școlii au obținut la matematică nota 10:COSTE M. OCTAVIAN; ISAIC A. IULIA-CLAUDIA; MOȘESCU C. VLAD-COSTEL și NEACȘU C. ALINA-ELENA
* 69% dintre absolvenți au media notelor mai mare sau egală cu 7,00.
Felicitări absolvenților și colectivului didactic!

Lista tuturor notelor obținute de absolvenții învățământului gimnazial de la Școala gimnazială Nr. 1 Onești la Evaluarea Națională 2016 (înainte de contestații)
ENVIII_2016.ComparatieNotă. Cu patru ani în urmă, Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” din Onești a reușit să obțină autorizație de funcționare provizorie pentru nivelul de învățământ gimnazial. Astfel, începând cu anul școlar 2012-2013, Colegiul „Dimitrie Cantemir” reușește să convingă părinții și să atragă la clasa a V-a, prin concurs, an de an, pe cei mai buni absolvenți de clasa a IV-a de la școlile gimnaziale din municipiu, sub pretext că la „Cantemir” elevii de gimnaziu vor beneficia de cele mai înalte standarde de pregătire și educație. Este lesne de înțeles de ce toate școlile gimnaziale din municipiu au așteptat cu mare nerăbdare rezultatele oficiale de la Evaluarea națională, obținute de prima serie de absolvenți de gimnaziu de „Cantemir”.
Momentul adevărului:
pp.01.felicitareAcum patru ani cei mai buni dintre absolvenții noștri de clasa a IV-a au ales drumul  spre Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” din Onești … După patru ani colegii lor, care au decis să continue studiile la Școala Gimnazială Nr.1 Onești, au devenit mai buni și mai bine pregătiți [clic aici sau pe tabelul de mai sus]. Merită un buchet de flori ei și părinții lor, pentru rezultatele obținute și pentru încrederea acordată școlii noastre!
DIRECTOR
PROF. DAN ZAHARIA

EN.VIII. 2016_SubiecteCOMUNICAT DIN 29.06.2016
Pentru candidați și toate persoanele interesate publicăm:
Proba scrisă la limba și literatura română
Baremul de notare și evaluare la limba și literatura română
Proba scrisă la matematică
Baremul de notare și evaluare la matematică
PREȘEDINTELE COMISIEI,
PROF. DAN ZAHARIA

ENVIII_2016COMUNICAT DIN 24.06.2016
1. Probele scrise pentru Evaluarea Naţională încep la ora 9:00, moment în care se deschid plicurile sigilate care conţin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sală în care se susţine examenul.
2.Accesul elevilor în săli
este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8:30, în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise
3. Extras din Ordinul Ministrul Educației și Cercetării Științifice nr. 5081 din 31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016
Art.9. (1) Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ în acest scop.
(2) Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate la alin. (1) în sala stabilită de comisie în acest scop nu vor fi primiți în examen.
(3) Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
(4) Se interzice candidaților să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea, sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.
(5) Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidați sau cu exteriorul.
(6) Încălcarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi vor fi eliminați de la proba respectivă, indiferent da că materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise/ciornele/foile din lucrările scrise.
(7) Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă vor primi nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă respectivă.
(8) Înainte de începerea probelor, asistenții prezintă candidaților prevederile metodologice legate de organizarea și desfășurarea corectă a evaluării naționale și prevederile alin. (1)-(7) și le solicită să predea toate eventualele materiale și obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt interzise în sala de examen.
(9) După parcurgerea pașilor menționați la alin. (8), candidații vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) și mențiunea că știu că nerespectarea regulilor menționate la alin. (3)-(5) are drept consecință măsurile menționate la alin. (6) și (7).
4. Supravegherea audio-video a centrului de examen
5. Supravegherea audio-video a sălilor de examen
6.Repartizarea elevilor în sălile de examen
PREȘEDINTELE COMISIEI,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 11.01.2016
Ordinul nr. 5081 din 31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016
Calendarul de desfăşurare a Evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016
Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, valabilă pentru anul școlar 2015-2016
Programa pentru disciplina limba și literatura română, valabilă la Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016
Programa pentru disciplina matematică, valabilă la Evaluarea națională pentruabsolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016.
Conținuturile pobelor scrise și baremele de notare aplicate la Evaluarea națională în anul școlar anterior, pot fi consultate mai jos.

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ANUL ȘCOLAR 2014-2015

COMUNICAT DIN 02.07.2015enVIII.2015
Date calitative cu privire la rezultatele obținute de absolvenții Școlii Gimnaziale Nr.1 Onești la Evaluarea națională
– rezultate nesatisfăcătoare (medii sub 5,00) – 4%;
– rezultate slabe (medii între 5,00 și 6,99) – 13%;
– rezultate bune (medii între 7,00 și 8,49) – 25%;
– rezultate foarte bune (medii între 8,50 și 9,49 – 30%;
– rezultate excelente (medii între 9,50 și 10,00) – 28%.
Performanțe de excepție:
* 3 dintre elevii școlii au obținut la limba română nota 10;
* 16 dintre elevi școlii au obținut la matematică nota 10;
* absolventa MIHĂILĂ I DARIA-ALEXANDRA a reușit marea performanță prin absolvirea atât a gimnaziului cât și a Evaluării naționale cu media 10.
PROMOȚIA 2015: PRIMII ZECE ABSOLVENȚI …enVIII.2015.felicitari
… CU CELE MAI BUNE REZULTATE·LA ABSOLVIREA GIMNAZIULUI
… CU CELE MAI BUNE REZULTATE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ, PROBA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
… CU CELE MAI BUNE REZULTATE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ, PROBA DE LIMBA MATEMATICĂ
… CU CELE MAI BUNE REZULTATE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ
… CU CELE MAI BUNE REZULTATE LA ADMITEREA ÎN LICEE
Felicitări absolvenților și colectivului didactic!
DIRECTOR
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 30.06.2015
Deciziile comisiei de contestații privind rezultatele obținute de candidați în urma reevaluării lucrărilor scrise.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 29.06.2015
Rezultatele finale la evaluarea națională, după contestații
CATALOG ELECTONIC FINAL EVALUARE NAȚIONALĂ – 2015
Notă. Modificările notelor în urma contestațiilor sunt operate în colaoana N2 din catalog.
PREȘEDINTELE COMISIEI,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 26.06.2015
Rezultatele la evaluarea națională
CATALOG ELECTRONIC EVALUARE NAȚIONALĂ – 2015
Candidaţii pot depune contestaţii la secretariatul unităţii şcolare,vineri, 26 iunie 2014, în interval orar 16:00-20:00.
Notă. La depunerea contestației candidații vor prezenta cartea de identitate.
PREȘEDINTELE COMISIEI,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 25.06.2015
[Citește comunicatul publicat pe site în secțiunea ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL ȘI PROFESIONAL.]
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 24.06.2015en.36.imagine
Pentru candidați și toate persoanele interesate publicăm:
Proba scrisă la matematică
Baremul de notare și evaluare
PREȘEDINTELE COMISIEI,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 22.06.2015en.37.imagine
Pentru candidați și toate persoanele interesate publicăm:
Proba scrisă la Limba și literatura română
Baremul de notare și evaluare
PREȘEDINTELE COMISIEI,
PROF. DAN ZAHARIA

NOTIFICARE DIN 21.11.2015

Potrivit art. 17, alin. (1), lit.a) din Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a elevii sunt așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, pe clase. Însă cu puțin timp în urmă aplicația SIVECO a generat  o repartizare a elevilor în sălile de clasă prin așezarea acestora în ordine alfbetică pe școală.
Prin urmare repartizarea elevilor pe săli s-a modificat! Acesați noua reparizare a candidaților pe săli!

PREȘEDINTELE COMISIEI,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 21.11.2015

Potrivit Calendarului de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, proba scrisă la Limba şi literatura română are loc luni, 22 iuniie 2015.
1. Informații utile pentru candidați, extrase din Anexa nr. 2 la ordinul MECTS. nr. 4801/ 31.08.2010, cu privire la organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a:
– Probele scrise pentru Evaluarea Nationala încep la ora 9:00, moment în care se deschid plicurile sigilate care conțin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sala în care se sustine examenul.
– Accesul elevilor în sali este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv pâna la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfasoara probele scrise.
– Se interzice elevilor sa patrunda în clasa cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, însemnari etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informatii sau de comunicare. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de clasa duce la eliminarea elevului din clasa de catre presedintele comisiei, indiferent dacamaterialele interzise au fost folosite sau nu, si la notarea cu nota 1 (unu) alucrarii elevului eliminat. Nerespectarea dispozitiilor mentionate poate conduce, dupa caz, la sanctionarea asistentilor.
– Durata fiecarei probe scrise este de 120 de minute din momentul primiriisubiectelor de catre fiecare elev.
– Pentru elaborarea lucrarii scrise, elevii folosesc numai cerneala sau pasta deculoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru.Pentru proba de la disciplina „Matematica”, elevii potsa utilizeze instrumente de desen. Se interzice folosirea, în timpul probelor, a mijloacelor de calcul.
– Elevii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rând din pasajul gresit cu o linie orizontală.
2. Repartizarea candidaților  pe săli
3. Alte informații utile

PREȘEDINTELE COMISIEI,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 09.16.2015

en.29.viii

În perioada 11-17 iunie 2015, unitatea de învățământ continuă programul de pregătire al absolvenților de gimnaziu pentru Evaluarea națională. Prin urmare, continuă inclusiv derularea proiectului „Evaluarea națională la standarde europene!”.
Pogramul de pregatire poate fi consultat prin accesarea imaginii de mai sus.

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 29.12.2014

Ordinul 4431 din·29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentruabsolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015
Calendarul de desfăşurare a Evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015
Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011
Programa pentru disciplina limba și literatura română, valabilă la Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014-2015
Programa pentru disciplina matematică, valabilă la Evaluarea națională pentruabsolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2014-2015.
Conținuturile pobelor scrise și baremele de notare aplicate la Evaluarea națională în anul școlar anterior, pot fi consultate mai jos.

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ANUL ȘCOLAR 2013-2014

COMUNICAT DIN 27.06.2014

Date caliatative cu privire la rezultatele obținute de absolvenții Școlii Gimnaziale Nr.1 Onești la Evaluarea națională

Medii între 4,00 și  4,99: 3%en.24.rezultate
Medii între 5,00 și  6,99: 22%
Medii între 7,00 și  8,49: 36%
Medii între 8,50 și  9,49: 28%
Medii între 9,50 și  10,00:11%

Performanțe de excepție:
* 5 dintre elevii școlii au obținut la limba română nota 10;
* 7 dintre elevi școlii au obținut la matematică nota 10;
* la nivelul județului Bacău 5 elevi au promvat evaluarea națională cu media 10; dintre aceștia 3 sunt de la Școala Gimnazială Nr.1 Onești Onești (GANEA DIANA-ELENA, ȘOIMAN ANDRA-TEODORA și BULICHI TODORA-ELENA);
* la nivelul județului Bacău numai 3 elevi au promovat atât învățământul gimnazial cât și evaluarea nașională cu media 10; dintre aceștia 2 sunt de la Școala Gimnazială Nr.1 Onești (GANEA DIANA-ELENA și ȘOIMAN ANDRA-TEODORA).·

Felicitări absolvenților și colectivului didactic!

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 27.06.2014

Rezultatele la Evaluarea națională, după contestații

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 27.06.2014

1. Rezultatele la Evaluarea națională, înainte de contestații

2. Candidaţii pot depune contestaţii la secretariatul unităţii şcolare, vineri, 27 iunie 2014,  în interval orar 16,00-20,00. La depunerea contestației candidații vor prezenta cartea de identitate.

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 26.06.2014
(comunicarea conținuturilor probelor scise și a baremelor de notare și evaluare)

Limba și literatura română: 1) proba scrisă; 2) baremul 

Matematică: 1) proba scrisă; 2) baremul·de evaluare și notare

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 20.06.2014

1) Proble la Evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a încep luni, 23.06.2014, cu proba scrisă la limba și literatura română și continuă miercuri, 25.06.2014, cu proba scrisă la matematică.

2) Probele scrise încep la ora 9,00, moment în care se deschid plicurile sigilate care conțin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sala în care se sustine examenul.·

3) Accesul elevilor în săli, pe baza cărții de identitate, este permis cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv pâna la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfasoara probele scrise. La avizierul școlii sunt afișate sălile de examen și listele nominale cu elevii repartizați în sălile respective.

4) Se interzice elevilor să patrundă în clasă cu orice fel de lucrări: manuale, dictionare, notițe, însemnări etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu telefoane mobile și cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare. Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de clasă duce la eliminarea elevului din clasă de catre președintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, și la notarea cu nota 1 (unu) a lucrării elevului eliminat. Nerespectarea dispozitiilor mentionate poate conduce, dupa caz, la sancționarea asistenților.

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 01.10.2013

Ordinul 4924 din 29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentruabsolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014

Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014

Conținuturi pentru simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2013 – 2014

Metodologia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul scolar 2010-2011

Model de subiect pentru limba și literatura română. Baremul de evaluare și notare

Model de subiect pentru matematică. Baremul de evaluare și notare

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA