EVALUAREA NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI A VI-A

ANUL ȘCOLAR 2019-2020

COMUNICAT DIN 18.03.2020
Testul 1 propus de Ministerul Educației și Cercetării pentru EVALUAREA NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a VI-a în anul școlar 2019 – 2020 (varianta pdf).
Testul 1 (clip video)
Testul 1 – Rezolvare (clip video)
Vă recomandăm să folosiți butonul „oprire” pentru menținerea pe ecran a oricărei imagini/ diapozitiv pentru lecturarea completă a acesteia.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

 

ANUL ȘCOLAR 2015-2016

EN_VI_2016(2)EN_VI_2016(1)COMUNICAT DIN 24.05.2016
A. Testele aplicate elevilor
1. Limbă și comunicare – Limba engleză, 23 mai 2016
a) Testul 1
b) Testul 2
2. Matematică și științe ale naturii, 24 mai 2016
a) Testul 1
b) Testul 2
B. Caietul cadrului didactic
1. Limbă și comunicare – Limba engleză
a) Testul 1
b) Testul 2
ENVI_Foto12. Matematică și științe ale naturii
a) Testul 1
b) Testul 2
C.Fișe de evaluare
1. Limba și comunicare
2. Matematică și științe ale naturii
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 20.05. 2016
Programul școlar în zilele de 25 și 26 mai 2016
1. Pentru toate clasele, cu excepția claselor a VI-a, programul este cel normal. Orele de curs se țin în sălile de clasă care au repartizate claselor respective la începutul anului, cu excepția clasei I A (înv. Dascălu Daniela-Carmen) care își va desfășura activitățile la sala 03.
2. Elevii claselor a VI-a susțin probele de Evaluare națională în următoarele săli de clasă:
– clasa a VI-a A, în sala 21;
– clasa a VI-a B, în sala 22;
– clasa a VI-a C, în sala 25;
– clasa a VI-a D, în sala 24.
Elevii vor fi prezenți la școală la ora 8:30.
Intrarea în sălile de clasă este permisă numai în intervalul orar 8:30-9:00.
Durata alocată rezolvării testului de evaluare este de 60 de minute, după care elevii claselor a VI-a părăsec școala. După amiază elevii claselor a a VI-a se reîntorc la școală și desfășoară program normal, conform orarului, în sălile lor de clasă. Reîntoarcerea la școală a elevilor de clasa a VI-a care sunt navetiști nu este obligatorie.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 08.05.2016
Ceas_EN2016În conformitate cu Ordinul MENCS nr. 5992/2015 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016, care a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 956 din 23 decembrie 2015 şi se aplică de la data publicării.
Primii care vor fi evaluaţi la finalul anului şcolar 2015-2016 vor fi elevii din clasa a VI-a. Aceştia vor susţine două examen, după cum urmează:
23 mai: Limbă şi comunicare
24 mai: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Documente:
1.Ordin MENCS nr. 3051/12.01.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a
2.Ordinul MENCS nr. 5992/2015 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2015-2016
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ANUL ȘCOLAR 2014-2015

COMUNICAT DIN 04.06.2015en.VI.2015
A. Testele aplicate elevilor
1. Limbă și comunicare – Limba engleză, 2 iunie 2015
a) Testul 1
b) Testul 2
2. Matematică și științe ale naturii, 3 iunie 2015
a) Testul 1
a) Testul 2
B. Caietul cadrului didactic
1. Limbă și comunicare – Limba engleză
a) Testul 1
b) Testul 2
2. Matematică și științe ale naturii
a) Testul 1
a) Testul 2
C.Fișe de evaluare
1. Limba și comunicare
2. Matematică și științe ale naturii
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 15.05.2015en.28.imagine
Evaluările de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a din acest an școlar încep luni, 18 mai 2015, cu testarea elevilor de clasa a II-a la – proba scrisă. Este al doilea an în care toți copiii susțin această evaluare. În urma testării cu subiecte unice, concepute de Ministerul Educației, părinții vor vedea care este nivelul copiilor la Limba romană – scris și citit, precum și la Matematica, vor putea compara rezultatele cu cele obținute la clasă în timpul anului, iar învățătoarele trebuie să realizeze planuri individualizate de învățare pentru elevi, acolo unde identifică anumite lacune.
Evaluările de la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a sunt susținute la nivel național, cu subiecte unice realizate de Centrul Național de Evaluare și Examinare – din subordinea Ministerului Educației, pentru al doilea an consecutiv. Noutatea de anul acesta este că elevii de clasa a II-a care intră luni în evaluare sunt primii care au făcut clasa pregătitoare și care au învățat apoi în clasele I și a II-a după un curriculum nou, diferit de cel după care s-au pregătit copiii care au fost testați anul trecut.
Durata evaluării la clasa a II-a este de 30 de minute, testarea se desfășoară în clasa în care învață copiii, iar rezultatele nu se afișează, nu se comunică public și nu se trec în catalog.
Potrivit metodologiei, învatatorul trebuie să îi spună fiecărui părinte care este rezultatul copilului și să îi prezinte planul individualizat de învățare pe care l-a conceput pentru copil, dacă identifică anumite probleme sau lacune pe care să le corecteze astfel pe parcursul următorilor doi ani de învățământ primar.
[sursa:www.hotnews.ro]
Conținuturile pobelor scrise și baremele de notare aplicate la Evaluarea națională în anul școlar anterior, pot fi consultate mai jos.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 29.12.2014
Ordinul ministrului educației naționale nr. 5123 din 15.12.2014 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul școlar 2014-2015
Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2014-2015;
Calendarul de administrare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2014-2015.
Testele aplicate elevilor, fișele de evaluare și alte instrumente utilizate în anul școlar anterior, pot fi cosultate mai jos.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ANUL ȘCOLAR 2013-2014

COMUNICAT DIN 07.06.2014 en.24.evaluare.vi
A. Testele aplicate elevilor
1. Limbă și comunicare – Limba engleză, 5 iunie 2014
a) Testul 1
b) Testul 2
2. Matematică și științe ale naturii, 6 iunie 2014
a) Testul 1
b) Testul 2
B. Caietul cadrului didactic
1. Limbă și comunicare – Limba engleză
a) Testul 1
b) Testul 2
2. Matematică și științe ale naturii
a) Testul 1
b) Testul 2
C.Fișe de evaluare
1. Limba și comunicare
2. Matematică și științe ale naturii
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DE PRESĂ DIN 28.05.2014en.05.mec
Evaluările la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a orientează şcoala românească pe drumul corect al modernizării şi al creşterii performanţei
Miercuri, 28 mai, odată cu testarea la Limba română a elevilor de clasa a IV-a, au debutat, în premieră, evaluările naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a. Sensul acestor evaluări îl reprezintă, deopotrivă, analizarea corectă a sistemului de învăţământ şi începutul creşterii performanţei şcolii româneşti.
În condiţiile în în care prima evaluare națională a elevilor, de la intrarea lor în sistemul de învăţământ, se face abia la finalul clasei a VIII-a, introducerea acestor evaluări, prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale, oferă un tablou foarte clar legat de nivelul de pregătire al elevilor în diferite momente. Fiind vorba despre o testare la nivel naţional, datele obţinute permit realizarea de diagnoze şi comparaţii mult mai fidele în raport cu cele realizate în urma evaluărilor individuale de la clasă. După aplicarea testelor, vor exista date transversale care vor permite identificarea din timp a problemelor şi corectarea lor particularizată, astfel încât, la finalul clasei a VIII-a, performanțele să se îmbunătăţească.
Evaluările la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a urmează modelul testelor internaţionale. Ele introduc, de fapt, un sistem de pregătire a elevilor, obişnuindu-i cu examenul de la finalul ciclului gimnazial. Testele aplicate au un grad ridicat de interdisciplinaritate şi nu pun accent pe memorare şi reproducere, ci pe capacitatea elevului de a utiliza şi corela informaţiile pe care le-a acumulat până la un anumit moment. De asemenea, ele orientează şcoala românească pe drumul corect al modernizării şi al adaptării la nevoile societăţii contemporane.
Evaluările nu vor avea ca finalitate o notă în catalog, deoarece nu acesta este scopul lor. Ele oferă profesorilor, elevilor şi părinţilor informaţii concludente despre nivelul de pregătire şi despre ceea ce trebuie îmbunătăţit. La nivel naţional, va exista un raport, similar raportului PISA, cu evaluări pe fiecare competentă, pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, ce va sta la baza măsurilor ce vor trebui adoptate în vederea remedierii deficienţelor. Este pentru prima dată când se acţionează în mod riguros, sistematic şi profesionist pentru creşterea performanţei sistemului de educaţie.
BIROUL DE PRESĂ

COMUNICAT DIN 29.04.2014
Pe data de 25.04.2014, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Bacău a fost publicat:
1)Ordinul ministrului educației naționale nr. 3334 din 24.04.2014 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a Il-a, a IV-a şi a Vl-a în anul școlar 2013-2014, prin care se aprobă:
2) Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2013-2014;
3) Calendarul de administrare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2013-2014.

28 mai 2014 EN IV Limba română
29 mai 2014 EN IV Matematică
30 mai 2014 EN IV Limba maternă
2 iunie 2014 EN II Scris-citit – Limba română
3 iunie 2014 EN II Scris-citit – Limba maternă
4 iunie 2014 EN II Matematică
5 iunie 2014 EN VI Limbă şi comunicare
6 iunie 2014 EN VI Matematică şi Ştiinţe ale naturii

Modele de teste (preluate de pe site-ul Ministerului Educației Naționale): EN VI (clasa a VI-a).
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA