Asistenţa şi consilierea pshiopedagogică
PDF Print E-mail
CABINETUL DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA

Date de contact:

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1 Oneşti
str. Caşinului nr. 10

profesor psiholog-consilier şcolar
COCA GANEA

tel. 0234 314620; 0721609798
e-mail: coca_ganea@yahoo.com

MISIUNEA:  Facilitarea adaptării elevilor  la educaţie, a familiei la misiunea şcolii, a şcolii la problemele elevilor şi familiilor acestora în vederea creşterii şanselor de reuşită ale fiecăruia dintre aceşti parteneri in drumul comun de pregătire pentru viaţă. 01.pshio
02.pshio
 • ATRIBUŢII
 • *asigurarea informarea părinţilor, cadrelor didactice cu privire la problematica fiecărei etape: cunoaştere, autocunoaştere, adaptarea preşcolarilor/elevilor  la activitatea din grădiniţă/şcoală, adaptarea scolii/grădiniţei la nevoile elevilor, optimizarea relaţiei grădiniţă/şcoală – elevi – familie;
 • *asigură, prin intermediul metodelor, procedeelor si tehnicilor specifice cabinetelor de consiliere psihologică, prevenirea şi diminuarea  factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic, abandon şcolar;
 • *asigura examinarea psihologică a preşcolarilor/elevilor la cererea  părinţilor, cadrelor didactice  în situaţii de eşec şcolar, abandon şcolar, conflicte, alte situaţii de risc.
 • *propune şi organizează proiecte şi programe  educaţionale în vederea diminuării situaţiilor de inadaptare şcolară;
 • *derulează  proiecte de orientare şcolara si profesională  in vederea pregătirii elevilor pentru o alta etapă (clasa I, a V-a, şi a IX-a);
 • *asigură servicii de consiliere  si cursuri pentru părinţi;
 • *sprijină activitate de dezvoltare  profesională a cadrelor didactice  pe probleme psihopedagogice, integrarea copiilor cu dificultăţi de învăţare;
 • *asigură consiliere individuală şi de grup;
 • *realizează cercetări aplicative;
 • *elaborează materiale suport pentru consilierea   si evaluare psihopedagogică.
 • DOTARE
 • *două săli mobilate corespunzător, ce permit realizarea consilierii psihologice de grup si individuale;
 • *ghid metodologic pentru diriginţi, învăţători, educatoare, părinţi, privind consilierea ;
 • *baterii-teste pentru evaluarea psihologica a copiilor;
 • *materiale informaţionale, cărţi de specialitate, ghiduri cu conţinut psihopedagogic;
 • *jucării, rechizite, cărţi, caiete fişe de lucru, materiale didactice pentru  elevi;
 • *materiale informative in domeniul managementului instituţional şi educaţional;
 • *telefon;
 • *calculator;
 • *videoproiector cu ecran de proiecţie;
 • *multifuncţional performant;
 • *televizor.

PROGRAM

LUNI
09,00-12,00
Şcoala Gimnazială Nr.1şi Gradiniţa Nr.1
12,00-15,00
Şcoala Gimnazială Nr.1

MARŢI
10,00-12,00
Şcoala Gimnazială Nr.1şi Gradiniţa “Nazdravanii”
12,00-16,00
Scoala gimnaziala nr.1

MIERCURI
10,00-12,00
Şcoala Gimnazială Nr.1şi Gradinita Nr.10
12,00-16,00
Scoala Gimnaziala nr.1

CENTRUL JUDETEAN DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA BACAU
COMISIA METODICĂ NR. 3

31. 01. 2013
TEMA:
“RATAMENTUL ANXIETATII LA COPII SI ADOLESCENTI”

LOC DE DESFASURARE:
Cabinetul de asistenţă psihopedagogică
Şcoala Gimnazială Nr.1 Oneşti

Activitate pregătită de:

 • PROF. COCA GANEA
 • PROF. ADRIANA TUDURACHE

Coordonator activitate: PROF. COSMA LIDIA, şef comisie

PARTICIPANŢI:
Profesorii de  consiliere psihopedagogică ,  membrii ai Comisiei metodice  nr.3.

INVITATI:

 • Coordonator Centrul de Asistenta Psihopedagogică Bacău, prof. MARIANA CRACIUNESCU
 • Director Şcoala Gimnaziala nr. 1 Oneşti, prof. DAN ZAHARIA, şi director  adjunct, prof. MARIA ORINDARU
 • Director Şcoala Gimnaziala Nr.1 Oituz, prof. CONSTANTIN MORARI, şi prof. IONESCU TRAIAN MIRCEA

SCOP:

 1. abilitarea profesorilor consilieri cu tehnici şi strategii de diagnosticare şi consiliere a  tulburărilor de anxietate la copii şi adolescenţi;
 1. abilitarea cu tehnici şi strategii de lucru privind ameliorarea dificultăţilor de adaptare  ale copiilor şi adolescenţilor la diferitele schimbări din viaţa lor –cauze principale a apariţiei anxietăţii la această vârstă;
 1. Diseminarea informaţiilor cu privire la proiectele „Galaxia Păcii” şi „Părinţi buni, copii şi mai buni”.

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR:

Ora 10,00

„Gânduri de bun venit”

„Povestea maestrului YODA”

Ora 10,15-12,00

 1. 1) Prezentare PowerPoint: „Repere teoretice (conceptualizare, simptomatologie, diagnostic, strategii de intervenţie)”
 1. 2) Aplicaţie practică: „Identifica tipul de anxietate manifestat, din materialul următor”.
 1. 3) Prezentare PowerPoint: “Iubeşte-mă inteligent” (principala cauza a anxietăţii la copii şi adolescenţi)
 1. 4) Instrumente de lucru  pentru activitatea de consiliere:

–   Interviu de anamneza

–   Chestionar Testul persoanei.

–   Scale evaluare:  anxietatea X1.X2.

–   Scala de anxietate HAMILTON

–   Teste proiective utilizate în consilierea anxietăţii

–   Fise de lucru  utile în consiliere

–   Fabulele DUSS

–   Distorsiuni cognitive si erori de gândire

 1. 5) Studiu de caz  (aplicaţie practică)
 1. 6) Prezentare PowerPoint: „Cum să ne ajutăm singuri în lupta cu anxietatea”
 1. 7) Diseminare Proiecte CJAP:  „Galaxia păcii” ; „Părinţi buni, copii şi mai buni”.

Ora 12,00

 • Evaluarea activităţii
 • Joc de cărţi  „Emoţii, emoţii, emoţii ….”
 • În loc de concluzii… (prezentare film  „Iubeşte-te ,omule”).

„În viaţă nu există bine sau rău, totul e alegere. Deci, alege cu înţelepciune”

Fişiere atşate:   
Lista participanţilor  
Prezentare PowerPoint:  „Anxietatea la copii şi la adolescenţi”, prof. COCA GANEA 
Prezentare PowerPoint: „Tehnici de consiliere”, prof. COCA GANE
Prezentare PowerPoint: „Cum să ne ajutăm singuri în lupta cu anxietatea”, prof. COCA GANEA şi prof. ADRIANA TUDURACHE
Imagini din timpul activitaţii (muzica: George Enescu – Balada pentru vioară)