Spaţii şcolare, administrative şi auxiliare
Unitatea de învățământ dispune de cinci corpuri de clădire:
1) un corpuri de clădire destinate învățământului preșcolar, în care funcționează Grădinița cu Program Prelungit „Năzdrăvanii” (str. Casinului, nr.21), construcţie P+1 din cărămidă şi plăci prefabricate, cu o suprafață construită de 370 mp și o suprafață desfășurată de 1898 mp;
2) un corpuri de clădire destinate învățământului preșcolar, în care funcționează Grădinița cu Program Prelungit Nr.10 (str. Teilor, nr. 2), o construcţie P+1 din cărămidă şi plăci prefabricate, cu o suprafață construită de 848 mp și o suprafață desfășurată de 2560 mp.
3) un corp clădire destinat claselor pregătitoare (str. Caşinului, nr.10), construcţie P+1 din cărămidă cu o suprafață construită de 370 mp și o suprafață desfășurată de 1060mp;
4) un corp 
clădire destinat învățământului claselor I-IV și V-VIII (str. Casinului, nr.15), construcţie P+2 din cărămidă, cu o suprafață construită de 762,85 mp și o suprafață desfășurată de 2228,85 mp;
5) un corp clădire în care funcționează sala de sport, construcţie P+1, cu 20 de încăperi cu o suprafață construită de 237,5 mp și o suprafață desfășurată de 551,5 mp.

Spațiile şcolare, administrative şi auxiliare sunt adecvate profilului unității de învățământ, nivelului de școlarizare, planului de școlarizare prognozat și realizat, precum și disciplinelor cuprinse în planul de învățământ, organizarea și dotarea lor fiind corespunzător tipului de activitate desfășurat.
Imaginile de mai sus redau dotări ale spațiilor de învățământ (laboratotorul TIC, laboratorul de biologie, sala de sport, laboratorul de fizică, biblioteca, sala de muzică, clasă pregătitoare, grădiniță).
DIRECTOR,
PROF.DAN ZAHARIA