Admiterea în învățământul liceal si profesional

ANUL ȘCOLAR 2018-2019

COMUNICAT DIN 12 IULIE 2019
Analiza statistică a repartizării la licee, la licee vocaționale și învățământul profesional a absolvenților Școlii Gimnaziale Nr.1 Onești, promoția 2018
Situația școlară în iunie 2019 a elevilor claselor a VIII-a:
– înscriși în cataloagele școlare: 100 de elevi;
– absolvenți: 99;
– corigenți: 1 .
Pe baza rezultatelor obținute la evaluarea națională și a opțiunilor fiecăruia, 96 de absolvenți, după prima etapă de repartizare, au fost repartizați la colegii și licee (clic pe imaginile alăturate), după cum urmează:
– la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” au fost repartizați 25 absolvenți (26%), media mediilor de repartizare a acestora fiind 8,41;
– la Colegiul Național „Grigore Moisil” au fost repartizați 41 absolvenți (43%), media mediilor de repartizare a acestora fiind 8,67;
– la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” au fost repartizați 23 absolvenți (24%), media mediilor de repartizare a acestora fiind 6,30;
– la alte colegii din municipiu, din județ sau din țară au fost repartizați 7 absolvenți (7%), media mediilor de repartizare  fiind 6,58.
Puteți vizualiza repartizarea la colegii a celor 69 de absolvenți, accesând:
Repartizarea absolvenților Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești în licee, promoția 2019
Doi dintre absolvenți,  în urma susținerii unor probe speciale, promovate cu succes,  au fost admiși la licee vocaționale, după cum urmează:
– absolventul FERU V. ALESSIO-VLAD, la Colegiul National Catolic „Sf. Iosif”, Bacău;
– absolventa VERDEȘ D MARINA-LORENA, la Liceul cu Program Sportiv ,Brașov.
Felicitări tuturor și noi succese!
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ANUL ȘCOLAR 2017-2018

COMUNICAT DIN 9 IULIE 2018
Analiza statistică a repartizării la licee, la licee vocaționale și învățământul profesional a absolvenților Școlii Gimnaziale Nr.1 Onești, promoția 2018
Situația școlară în iunie 2018 a elevilor claselor a VIII-a:
– înscriși în cataloagele școlare: 83 de elevi;
– absolvenți: 83;
– corigenți: 0 .
Pe baza rezultatelor obținute la evaluarea națională și a opțiunilor fiecăruia, cei 83 de absolvenți, după prima etapă de repartizare, au fost repartizați la colegii (clic pe imaginile alăturate), după cum urmează:
– la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” au fost repartizați 18 absolvenți (22%), media mediilor de repartizare a acestora fiind 8,85;
– la Colegiul Național „Grigore Moisil” au fost repartizați 39 absolvenți (47%), media mediilor de repartizare a acestora fiind 8,45;
– la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” au fost repartizați 15 absolvenți (18%), media mediilor de repartizare a acestora fiind 6,40;
– la alte colegii din municipiu, din județ sau din țară au fost repartizați 11 absolvenți (13%), media mediilor de repartizare  fiind 7,11.
Puteți vizualiza repartizarea la colegii a celor 69 de absolvenți, accesând:
Repartizarea absolvenților Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești în licee, promoția 2018
Doi dintre absolvenți,  în urma susținerii unor probe speciale, promovate cu succes,  au fost admiși la licee vocaționale, după cum urmează:
– absolventul FERU V. ALESSIO-VLAD, la Colegiul National Catolic „Sf. Iosif”, Bacău;
– absolventa VERDEȘ D MARINA-LORENA, la Liceul cu Program Sportiv ,Brașov.
Felicitări tuturor și noi succese!

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ANUL ȘCOLAR 2016-2017

COMUNICAT DIN 25 IULIE 2017
Analiza statistică a repartizării la licee, la licee vocaționale și  învățământul profesional a absolvenților Școlii Gimnaziale Nr.1 Onești, promoția 2017
Situația școlară în iunie 2017 a elevilor claselor a VIII-a:
– înscriși în cataloagele școlare: 75 de elevi;
– absolvenți: 74;
– corigenți: 1;
Pe baza rezultatelor obținute la evaluarea națională și a opțiunilor fiecăruia, 69 de absolvenți, după prima etapă de repartizare, au fost repartizați la colegii, după cum urmează:
– la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” au fost repartizați 11 absolvenți (16%), media mediilor de repartizare a acestora fiind 8,84;
– la Colegiul Național „Grigore Moisil” au fost repartizați 41 absolvenți (59%), media mediilor de repartizare a acestora fiind 8,64;
– la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” au fost repartizați 11 absolvenți (16%), media mediilor de repartizare a acestora fiind 6,50;
– la alte colegii din municipiu, din județ sau din țară au fost repartizați 6 absolvenți (9%), media mediilor de repartizare a acestora fiind 6,84.
Puteți vizualiza repartizarea  la colegii a celor 69 de absolvenți, accesând:
Repartizarea absolvenților Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești în licee, promoția 2017
Pentru licee vocaționale și școli profesionale au optat și au fost repartizați 4 elevi, după cum urmează:
– absolvenții PLEȘCAN V ANDREI-ALEXANDRU și SANTU F ROBERT, în urma susținerii unor probe speciale, au fost admiși la Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” Onești;
– absolventul IONESCU C. NICUȘOR-GABRIEL a optat și a fost repartizat la învățământul profesional de la Colegiul Tehnic „Gheorge Asachi” Onești ;
– absolventul DRĂGOI V. VASILICĂ RĂZVAN a optat și a fost repartizat la învățământul profesional de la Liceul Tehnologic Onești;
Absolventa MIȘCA DM IOANA a renunțat la repartiție pentru a se înscrie la Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” Onești.

Notă. Elevul corigent a susținut examenul de corigență pe 24 iulie 2017, pe care l-a promovat și a solicitat înscrierea la învățământul profesional de la Liceul Tehnologic Onești.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 12.07.2017
Ierarhizarea absolvenților, promoția 2017
Repartizarea absolvenților Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești în licee, promoția 2017
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 01.07.2017
Graficul desfăşurării pe clase a acţiunilor de completare și verificare a opţiunilor absolvenţilor clasei a VIII-a
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 30.06.2017
ADMITERE LICEU 2017
A. Cum se face repartizarea la liceu. Un exemplu concret
Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie. Pentru fiecare elev, se caută prima opţiune de pe listă unde mai sunt locuri libere şi elevul este repartizat la acea opţiune.
Când se ajunge la un candidat, se caută în lista sa de opțiuni prima opțiune validă la care există locuri libere. Ordinea opțiunilor de pe fișă este prin urmare semnificativă, prima opțiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opțiuni.
Dacă la un moment dat se găseşte un elev la care opţiunile exprimate în fişă nu îi permit să intre la niciun liceu (pentru că locurile au fost deja ocupate de cei cu medie mai mare decât el), elevul respectiv rămâne nerepartizat.
O opțiune este invalidă dacă: codul opțiunii alese de candidat nu există sau opțiunea aleasă necesită dată proba la limba maternă sau modernă şi candidatul nu a susținut-o.
Edu.ro oferă următoarele exemple:
1. Presupunem că elevul are media 10. El este cel mai bun din judeţ, este repartizat primul, deci la prima sa opţiune. El este primul care ocupă primul loc din judeţ.
2. Presupunem că elevul are media 9 şi la prima sa opţiune s-au ocupat 14 locuri de către 14 elevi cu medii mai mari decât media lui. El va fi al 15-lea repartizat la prima sa opţiune.
3. Presupunem că elevul are media 8 şi la prima sa opţiune s-au ocupat toate locurile de către elevi cu medii mai mari decât a lui. Dacă la a doua sa opţiune mai există locuri libere, el va repartizat la a doua sa opţiune. Altfel, se verifică a treia opţiune de pe fişa sa, şi următoarele, în ordine, până la găsirea primei sale opţiuni la care mai sunt locuri libere.
De notat că nu se poate întâmpla ca „locul tău” să fie ocupat de către cineva cu medie mai mică decât a ta, pentru că tu eşti repartizat înaintea lui !
4. Presupunând că elevul A are media de admitere 8.93 şi opţiunea X pe locul 2 în fişa de opţiuni, iar elevul B are media de admitere 8.91 şi opţiunea X pe locul 1 în fişa de opţiuni, candidatul A are prioritate la repartizarea pentru opţiunea X (în cazul în care candidatul A nu a fost repartizat la opţiunea de pe primul loc), având media mai mare decât B.
B. Ordonarea candidaților se face descrescător după mai multe criterii:
a) media de admitere,
b) media de evaluare națională,
c) media generală de absolvire a claselor V-VIII,
d) nota obținută la proba de limbă și litaratură română din cadrul evaluării naționale,
e) nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale
f) nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, susținută conform prevederilor Art. 10, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.
C. Cum se calculează media de admitere
Formula mediei de admitere este MA=(ABS + 4EN): 5,
unde:
EN=media obținută la evaluarea națională susținută în clasa a VIII-a, (pentru absolvenții de până în anul 2003 inclusiv media de la examenul de capacitate, pentru absolvenții din perioada 2004-2007 media de la testele naționale, pentru absolvenții din 2008 și 2009 media la tezele cu subiect unic susținute în clasa a VIII-a)
ABS=media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
MA=media de admitere.
D. Ce se întâmplă dacă un candidat rămâne nerepartizat
În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opțiunile exprimate pe fișă el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere și va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune.
Situația poate apărea în cazul în care candidatul nu a exprimat suficiente opțiuni, opțiunile exprimate de el fiind ocupate înaintea lui de alți candidați care au medii mai mari.
Numărul total de locuri la licee este suficient pentru ca toți candidații să fie repartizați, dacă își exprimă opțiuni suficiente și realiste!
E. Ce urmează după repartizarea computerizată la liceu:
* În 12 iulie, se vor repartiza computerizat în învățământul liceal de stat absolvenții claselor a VIII-a, urmând ca în 13 iulie să fie afișați, la școlile gimnaziale, listele cu absolvenții repartizați din școlile respective și lista cu locurile neocupate la liceele din București și alte județe.
* Între 13 şi 17 iulie se va organiza depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi. Atenție! În lipsa acestui demers, candidatul pierde locul de la liceul respectiv.
F. Ce acte sunt necesare la dosarul de înscriere:
– cererea de înscriere (la liceul respectiv);
– cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, acesta din urmă în copie legalizată;
– adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a (se ridică de la școala absolvită de elev);
– foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale) – se ridică de la școala gimnazială;
– fişa medicală a elevului (de la școala gimnazială).
* În 18 iulie, liceele vor transmite situația locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere.
* Între 19 și 21 iulie vor fi rezolvate situațiile speciale apărute după repartizarea computerizată, repartizarea candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care nu au participat și a celor care au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizarii computerizate.
* 24 iulie 2017 – Afişarea situaţiei locurilor libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau probelor la limba modernă sau maternă.
*4 septembrie 2017: Candidaţii se vor înscrie la liceele care organizează probele de aptitudini sau probele la limba modernă sau maternă.
* 5 – 6 septembrie 2017: Desfăşurarea probelor de aptitudini sau probelor de limba modernă sau maternă.
* 4 – 7 septembrie 2017: Absolvenţii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapă anterioară, care nu s-au înscris în termen sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare îşi vor trimite cererile de înscriere.
* 8 septembrie 2017: Vor fi repartizaţi absolvenţii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapă anterioară, care nu s-au înscris în termen sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anerioare.
* 11 septembrie 2017: Transmiterea rezultatelor repartizării către Centrul Naţional de Admitere, prin confirmarea încheierii operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ANUL ȘCOLAR 2015 – 2016

COMUNICAT DIN 19 IULIE 2016
Reparizare_2016.pdfAbsolvenții învățământului gimnazial de la Școala Gimnazială Nr.1 Onești au fost repartizaţi la licee după prima etapă de repartizare. Toţi cei 97 de absolvenţi au participat la Evaluarea naţională. Situaţia statistică a repartizării este următoarea:
– Chiosa I. Ionel-Emilian,media 9,50, în urma rezultatelor de excepţie obţinute la olimpiadele naţionale de fizică, a obţinut bursă şi contract de studiu la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti.
– în urma susţinerii unor probe speciale, a fost admis la Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza elevul Tănase D. Andrei (media 9,32), iar Colegiul Național Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc au fost admiși elevii Ajtăriței G. Andrei-Petru (media 9,17) și Niță C. Robert-Claudiu (media 8,72).
Reparizare_2016(2).pdfAlți doi elevi, în urma susținerii probelor speciale, au fost admiși la licee cu profil vocațional:
– Laslău M. Mihai-Marius (media 8,15)a fost admis la Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” Onești
– Gîrneață C. Alin-Sebastian (media 6,27) a fost admis la Liceul cu Program Sportiv Bacău;
– eleva Văsîi S. Elena-Roxana (media 7,60)a renunțat la repartiție în urma plecării cu familia în Anglia.
Puteţi viualiza repartizarea celorlalți 90 de abolvenţi, acesând:
Reparizarea la licee a absolvenților promoția 2016.
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 04.07.2016

2017.Completare_optiuni1. Graficul completării opțiunilor pentru admiterea computerizată anul școlar 2016-2017

2. Graficul verificării opțiunilor pentru admiterea computerizată anul școlar 2016-2017
2017.Verificare_optiuni

DIRECTOR
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 30.05.2016
Inspectoratul Școlar Județean Bacău a transmis unitățiților de învățământ broșura „ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL ȘI PROFESIONAL pentru anul şcolar 2016-2017”.  Brosura_admitere_2016-2017Aceasta conține informații privind:
– Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017
– Calculul mediei de admitere
– Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale
– Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2016-2017 în clasele a IX-a cu program bilingv depredare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională
– Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani
– Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2016-2017
– Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017 forma de învăţământ liceu-zi
Aceste informații sun utile elevilor din clasele a VIII-a și părinților pentru o înscriere și o admitere, fără neplăceri, în învățământul liceal sau profesional. 
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ANUL ȘCOLAR 2014 – 2015

COMUNICAT DIN 15 IULIE 2015

Absolvenţii învăţământului gimnazial de la Şcoala Gimnazială Nr.1 Oneşti au fost repartizaţi la licee după prima etapă de repartizare. Toţi cei 102 absolvenţi au participat la Evaluarea naţională. Situaţia statistică a repartizării este următoarea:
– Avram George, în urma susţinerii unor probe speciale, a fost admis la Colegiul Militar Liceal „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc;
– Bîlbîie Bianca, în urma plecării cu părinţii în Italia, a renunţat la admiterea computerizată;
– Cristea Avram este singurul absolvent care a obtat pentru învăţământul profesional cu durata de trei ani, la Colegiul Tehnic „Petru Poni” Oneşti;
– Dolteanu Ştefan, în urma rezultatelor de excepţie obţinute la olimpiadele naţionale de fizică, a obţinut bursă şi contract de studiu la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti.
Puteţi viualiza repartizarea celorlalți 98 de abolvenţi, acesând:
Reparizarea la licee a absolvenților promoția 2015

admitere2015.grafic1admitere2015.grafic2

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 3 IULIE 2015
Ierarhia pe școală a absolvenților pentru admiterea în licee
DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA


COMUNICAT DIN 25 IUNIE 2015

admitere.02În conformitate cu „Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2015-2016”, prezența la unitatea de învățământ a absolvenților clasei a VIII-a, a părinților acestora și a profesorilor diriginți este obligatorie în ziua de de 3 iulie ora 17:00 și în ziua de 7 iulie 2015.
– În ziua de 3 iulie 2015, începând cu ora 17:00, se completează fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor respective.
– În ziua de 7 iulie 2015 se face verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator.
De asemenea, reamintim absolvenților clasei a VIII și părinților calendarul primei etape de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015-2016:

3 iulie 2015, ora 17:00 Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul pentru care solicită înscrierea
6 iulie 2015 Introducerea în baza de date computerizată a datelor din  fişele de înscriere
7 iulie 2015 Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator
9 iulie 2015 Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti
10 iulie 2015 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/al municipiului Bucureşti la Centrul Naţional de Admitere
11 – 12 iulie 2015 Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de Admitere şi comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, transmiterea modificărilor la comisia naţională
13 iulie 2015 Corectarea erorilor şi confirmarea încheierii modificărilor
14 iulie 2015 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal  de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 2015
15 iulie 2015 Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământul liceal  de stat din judeţ/municipiul Bucureşti
15 iulie 2015 Afişarea de către fiecare unitate de învăţământul liceal  a listei candidaţilor repartizaţi în acea unitate
16 iulie -24 iulie 2015 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 20.05.2015

Inspectoratul Școlar Județean Bacău a transmis unitățiților de învățământ broșura ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL ȘI PROFESIONAL pentru anul şcolar 2015-2016”. Aceasta conțiine informații privind:
– Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2015-2016
– Calculul mediei de admitere
– Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale
– Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştin-ţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv depredare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională
– Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani
– Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2015-2016
– Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2015-2016 forma de învăţământ liceu-zi
Aceste informații  sun utile elevilor din clasele a VIII-a și părinților  pentru o înscriere  și o admitere, fără neplăceri, în învățământul liceal sau profesional. De accea , mai jos punem la dispoziția celor interesați varianta electronică a broșurii „ADMITEREA·ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL·ȘI PROFESIONAL·pentru anul şcolar 2015-2016”.

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

ANUL ŞCOLAR 2012-2013

Evaluarea naţională şi admiterea  în liceu

COMUNICAT DIN 16.07.2013

Repartizarea  absolvenţilor ŞCOALII GIMNAZIALE NR. 1 Onești, sortaţi descrescător după media de admitere

Date statistice:
106 absolvenţi repartizaţi după cum urmează:
1 la Colegiul Naţional „Costache Negrii” Tg. Ocna, cu media 7,35
35 la Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” Oneşti, cu media 9,13
46 la Colegiul Naţional „Grigorie Moisil” Oneşti, cu media 9,27
3 la Colegiul Sportiv „Nadia Comăneci” Oneşti, cu media 6,18
16 la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Oneşti, cu media 6,70
3 la Colegiul Tehnic „Petru Poni” Oneşti, cu media 5,21
1 la Liceul „Ştefan Procopiu” Vaslui, cu media 5,91
1 la Liceul Tehnologic Oneşti, cu media 5,41
ce.51.admitere

COMUNICAT DIN 01.07.2013

Rezultatele la Evaluarea naţională, înainte de contestaţii

COMUNICAT DIN 27.06.2013

Evaluarea naţională 2013, matematica, 27.06.2013
Subiect
Barem de notare 

COMUNICAT DIN 25.06.2013

Evaluarea naţională 2013, limba şi literatura română, 25.06.2013
Subiect
Barem de notare

COMUNICAT DIN 21.06.2013
45.ce.evaluare1. Probele scrise pentru Evaluarea Naţională se desfăşoară astfel:
– marţi, 25 iunie 2013, limba şi literatura română;
– joi, 27 iunie 2013, matematică.
Probele scrise pentru Evaluarea Naţională încep la ora 9:00, moment în care se deschid plicurile sigilate care conţin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sală în care se susţine examenul.·
Accesul elevilor în sali este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv pâna la ora 8.30, în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise.  

2. Extras din anexa 2 a O.M.E.C.T.S. nr. 4801/2010, Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2012-2013, conform cu ORDINUL 5606 din 31.08.2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2012-2013:  
Art.29. – (1) Elevii surprinși având asupra lor manuale, dicționare, notițe, însemnări, alte materiale sau instrumente care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinși copiind în timpul desfășurării Evaluării Naționale, comunicând cu ceilalți elevi sau comițând alte fapte menite să le favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc nota 1 (unu) la lucrarea respectiva; tentativa de frauda se pedepsește în același mod.
(2) În situația în care frauda este dovedita după evaluarea lucrării, nota obținută prin fraudă se anulează şi se înlocuiește cu nota 1 (unu).
(3) Orice abatere comisă de elevi şi dovedită cu probe, se sancționează conform Regulamentului de organizare şi funcționare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.”

3. Repartizarea elevilor pe săli
Fişierul xls, care se deschide printr-un simplu clic pe „Repartizarea elvilor pe săli” (textul de mai sus, scris cu albastru ) pemite identificarea elevilor din  fiecare sală de examen.

DRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 27.05.2013

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău a publicat BROSURA DE ADMITERE PENTRU ANUL SCOLAR 2013-2014, care contine:

1) Calendarul admiterii în nvăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014;
2) Metodologie de organizare şi desfăşurare a admiterii în în-văţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014;
3) Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2013-2014.

În broşură se găsesc toate informaţiile necesare candidaţilor pentru admiterea în licee:lista unităţilor de învăţământ liceal, adresele acestora, planul de şcolarizare acordat fiecăreia pentru anul şcolar pentru care se organizează admiterea, pe forme de învăţământ (zi, seral, frecvenţă redusă), filiere, profiluri, specializări, domenii de pregătire, codurile de înscriere acordate fiecărei unităţi şcolare/specializări (conform precizărilor din prezenta metodologie), media ultimului admis la fiecare domeniu de pregătire, specializare sau profil din respectiva unitate şcolară în anul precedent. Broşura conţine de asemenea, pentru fiecare unitate de învăţământ liceal tehnologic, oferta de formare profesională, concretizată în calificări profesionale, algoritmul de repartizare, modalităţi de departajare, modul de completare a fişelor de înscriere, calendarul admiterii, adresa centrului special de înscriere, precum şi adresele de internet (la nivel naţional sau local) de unde se pot lua cele mai importante informaţii despre admitere. În broşură sunt cuprinse şi informaţiile referitoare la locurile speciale acordate candidaţilor romi: condiţiile de înscriere, data limită de înscriere, liceele la care sunt alocate locurile pentru romi etc. Broşura va cuprinde într-un paragraf special informaţiile referitoare la susţinerea probelor de aptitudini şi a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă, prezentând graficul înscrierii la aceste probe şi graficul lor de desfăşurare.

COMUNICAT DIN 23.05.2013

* EVALUARE FINALĂ, CLASA a IV – a, MATEMATICĂ, 23 MAI 2013
SUBIECT
BAREM DE NOTARE

* SIMULAREA EXAMENULUI DE EVALUARE NAŢIONALĂ, MATEMATICĂ, 23 MAI 2013·
SUBIECT
BAREM DE NOTARE

COMUNICAT DIN 14.05.2013

* EVALUARE FINALĂ, CLASA a IV – a, LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ, 14 MAI 2013
SUBIECT
BAREM DE NOTARE

* SIMULAREA EXAMENULUI DE EVALUARE NAŢIONALĂ, LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, 14 MAI 2013 
SUBIECT
BAREM DE NOTARE

COMUNICAT DIN 27.04.2013
PROGRAMUL ZILEI DE MARŢI, 14 MAI 2013

Marţi, 14 mai 2013, se suţine PROBA SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMĂNĂ de către: 1) elevii claselor a VIII-a (simulare evaluare naţională) şi 2) elevii claselor a IV-a (evaluare finală). Programul pentru elevi şi personalul didactic este următorul:

Interval orar Activitatea elevilor Activitatea personalului didactic
8:00-8:45 Elevii claselor prgatitoare şi I-III participă la orele de curs, conform orarului normal.
Elevii claselor a IV-a sunt liberi. Ei vin la şcoală la ora 12:15.
Personalul didactic de la clasele pregatitoare şi clasele I-III suţin orele de curs, conform orarului normal.
Personalul didactic de la clasele a IV-a este liber.
8:55-9:40
9:40-9:45 Elevii claselor pregătitoare  şi claselor I-III încheie programul zilei şi părăsesc şcoala. Personalul didactic de la clasele a IV-a este liber.
9:45-10:00 Elevii claselor a VIII-a au acces în sălile de curs în care au fost repartizaţi şi se pregătesc pentru proba scrisă la limba română (simulare evaluare naţională). Toate cadrele didactice din învăţămăntul primar (16 persoane) participă la o şedinţă de instruire şi se pregăteesc pentru supravegerea elevilor de clasa VIII-a care susţin proba scrisă la limba română
10:00- 12:00 Elevii claselor a VIII-a suţin proba scrisă la limba română (simulare evaluare naţională) Toate cadrele didactice din învăţămăntul primar (16 persoane) participă la supravegherea elevilor de clasa a VIII-a care susţin proba scrisă la limba română.
12:00-12:15 Elevii claselor a VIII-a încheie programul zilei şi părăsesc şcoala Începând cu ora 12:15, personalul didactic din învăţământul primar este liber.
12:15-12:30 Elevii claselor a IV-a au acces în sălile de curs în care au fost repartizaţi si se pregătesc pentru evaluarea finală prin proba scrisă la limba română. La ora 12:15 toţi profesorii care, conform orarului normal, au de susţinut activităţi didactice în intervalul orar 12:50-13:40 vor fi prezenţi în sala profesorală pentru instruire supraveghere
12:30-13:30 Elevii claselor a IV-a suţin proba scrisă pentru evaluarea  finală la limba română. Profesorii care, conform orarului normal, au de susţinut activităţi didactice în intervalul orar 12:50 – 13:40, asigură suprvegeherea elevilor de clasa a IV-a la proba scrisă de limba română.
13:30-13:40 Elevii claselor a IV-a închie programul zilei şi parăsesc şcoala.  
13.40-13:50 Elevii claselor V-VII au acees  în şcoală  şi se prgatesc pentru orele de curs ce se vo desfăşura după orarul normal începând cu ora 13:50  
13:50-14:40 Cu începere de la ora 13:50, elevii claselor V-VII participă la  orele de curs, conform orarului normal. Cu începere de la ora 13:50, profesorii suţin orele de curs la clasele V-VII, conform orarului normal.
14:55-15:45
15:55-16:45
16:55-17:45
17:55-18:45

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 27.04.2013
PROGRAMUL ZILEI DE JOI, 23 MAI 2013
Joi, 23 mai 2013, se suţine PROBA SCRISĂ LA MATEMATICĂ de către: 1) elevii claselor a VIII-a (simulare evaluare naţională) şi 2) elevii claselor a IV-a (evaluare finală). Programul pentru elevi şi personalul didactic este următorul:

Interval orar Activitatea elevilor Activitatea personalului didactic
8:00-8:45 Elevii claselor prgatitoare şi I-III participă la orele de curs, conform orarului normal.
Elevii claselor a IV-a sunt liberi. Ei vin la şcoală la ora 12:15.
Personalul didactic de la clasele pregatitoare şi clasele I-III suţin orele de curs, conform orarului normal.
Personalul didactic de la clasele a IV-a este liber.
8:55-9:40
9:40-9:45 Elevii claselor pregătitoare  şi claselor I-III încheie programul zilei şi părăsesc şcoala. Personalul didactic de la clasele a IV-a este liber.
9:45-10:00 Elevii claselor a VIII-a au acces în sălile de curs în care au fost repartizaţi şi se pregătesc pentru proba scrisă la matematică (simulare evaluare naţională). Toate cadrele didactice din învăţămăntul primar (16 persoane) participă la o şedinţă de instruire şi se pregăteesc pentru supravegerea elevilor de clasa VIII-a care susţin proba scrisă la matematică.
10:00- 12:00 Elevii claselor a VIII-a suţin proba scrisă la matematică (simulare evaluare naţională) Toate cadrele didactice din învăţămăntul primar (16 persoane) articipă la supravegherea elevilor de clasa a VIII-a care susţin proba scrisă la matematică.
12:00-12:15 Elevii claselor a VIII-a încheie programul zilei şi părăsesc şcoala Începând cu ora 12:15, personalul didactic din învăţământul primar este liber.
12:15-12:30 Elevii claselor a IV-a au acces în sălile de curs în care au fost repartizaţi si se pregătesc pentru evaluarea finală prin proba scrisă la matematică La ora 12:15 toţi profesorii care, conform orarului normal, au de susţinut activităţi didactice în intervalul orar 12:50-13:40 vor fi prezenţi în sala profesorală pentru instruire supraveghere.
12:30-13:30 Elevii claselor a IV-a suţin proba scrisă pentru evaluarea  finală la matematică. Profesorii care, conform orarului normal, au de susţinut activităţi didactice în intervalul orar 12:50-13:40,  asigură suprvegeherea elevilor de clasa a IV-a la proba scrisă de matematică.
13:30-13:40 Elevii claselor a IV-a închie programul zilei şi parăsesc şcoala.  
13.40-13:50 Elevii claselor V-VII au acees  în şcoală  şi se prgatesc pentru orele de curs ce se vo desfăşura după orarul normal începând cu ora 13:50  
13:50-14:40 Cu începere de la ora 13:50, elevii claselor V-VII participă la  orele de curs conform orarului normal. Cu începere de la ora 13:50, profesorii suţin orele de curs la clasele V-VII conform orarului normal.
14:55-15:45
15:55-16:45
16:55-17:45
17:55-18:45

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 14.12.2012

Catedra de limba şi literatura română şi Catedra de matematică, în conformitate cu PLANUL DE MĂSURI PENTRU AMELIORAREA REZULTATELOR LA EVALUAREA NAŢIONALĂ 2013 (cf. adresei nr. 9889/08.10.2012 a ISJ Bacău şi adresei MECTS nr. 60.011/ 03.10.2012), au organizat SIMULAREA EXAMENULUI DE EVALUARE NAŢIĂNALĂ. Proba la limba şi literatura română s-a desfăşurat pe 5 decembrie 2012, iar proba la matematică pe 13 decembrie 2013. În acord cu hotărârea celor două catedre, simularea a fost considerată lucrare scrisă pe semestul I. În coscinţă notele obţinute de elevi au fost trecute în catalogele şcolare ca note la teze. Subiectele prouse au fost următoarele:
– limba şi literatura romăna;
– matematica.

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA

COMUNICAT DIN 01.09.2012

LEGISLAŢIE 

Evaluare naţională
1) Ordinul nr. 5606 din 31.08.2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2012-2013
2) Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a
3) Calendarul de desfăşurare desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2012-2013
4) Programele pentru disciplinele la care se susţine evaluarea naţională: a) limba română; b) matematica

Admiterea în învăţământul liceal de stat
1) Ordin privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, pentru anul şcolar 2013-2014
2) Metodologie de organizare si desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anulşcolar 2013-2014
3) Calendarul admiterii  în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2013-2014
4) Metodologia de organizare si desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în anulşcolar 2011-2012 în liceele vocaţionale
5) Broşura ″Admiterea în învăţământul liceal  pentru anul şcolar 2013-2014″  

DIRECTOR,
PROF. DAN ZAHARIA