„DATINI DIN STRĂBUNI”
PROIECT EDUCAŢIONAL AFLAT LA CEA DE-A DOUA EDIŢIE

 

În lunile noiembrie-decembrie 2012 s-au desfăşurat în şcoala noastră activităţile celei de-a doua ediţii a proiectului educaţional„Datini din străbuni”. Acest proiect îşi propune o reînviere a tradiţiilor noastre strămoşeşti legate de sărbătorile de iarnă, dar şi a unor principii de bună convieţuire în comunitate precum respectul faţă de semeni, cultivarea spiritului autentic românesc precum  şi păstrarea bunelor obiceiuri ale românilor care au dat trăinicie acestui neam.

Proiectul s-a derulat în parteneriat cu mai multe instituţii: Primăria municipiului Oneşti, Biblioteca Municipală  „Radu Rosetti”, Asociaţia  „Bucuria celor necăjiţi”, Asociaţia „Binecuvântaţi copiii”, Fundaţia  „Victorine le Dieu”.

Prima activitate a proeictului a fost o colectă de alimente, devenită tradiţie în şcoala noastră, aflată sub numele  „Sfântul Nicolae în casele celor sărmani”, colectă prin care au  fost strânse alimente menite să aducă un zâmbet, sperăm noi, pe buzele cleor necăjiţi precum copii, bătrâni, familii numeroase. Alimentele au fost distribuite asociaţiilor menţionate mai sus. Responsabilul acestei activităţi este un om inimos, în persoana doamnei bibliotecar IONESCU MIRELA, care s-a implicat cu multă dăruire şi pricepere,  dar  mulţumim şi tuturor părinţilor, cadrelor didactice  şi elevilor care au dăruit din puţinul  lor şi sperăm ca pe viitor să avem acelaşi sprijin.

01.ae.craciunei 02.ae.dans
03.ae.negina 04.ae.ganea

A doua activitate a proiectului a fost un concurs organizat la nivelul şcolii, o competiţie denumită Cel mai original brăduţ .Acest concurs se află la a doua ediţie, iar elevii noştri l-au aşteptat cu nerăbdare, lucru care s-a văzut din implicarea şi devotamentul în a împodobi cât mai frumos brăduţii claselor lor. În competiţie s-au înscris 17 brăduţi care au fost evaluaţi după criterii precum inventivitate, acurateţe şi cromatică. Din comisia de jurizare au făcut parte prof. ORÎNDARU MARIA – director adjunct, prof. CAUTIŞ PAULA –  consilier educativ şi prof. RADU BOGDAN VASILE – specialitatea educaţie plastică. Brăduţii au fost premiaţi în cadrul spectacolului din data de 19 decembrie 2012.

Cea de-a treia activitate a proiectului a fost „Datini din străbuni”,  un spectacolul cu acelaşi nume, susţinut în Aula Bibliotecii Municipale  „Radu Rosetti”. Mulţumim gazdelor noastre precum şi doamnei director, prof. ELENA ŞERBU, care ne-au primit cu toată căldura şi dragostea. Printre invitaţii noştri s-au regăsit familia domnului primar VICTOR LAURENŢIU NEGHINĂ, domnul inspector teritorial, prof. GANEA EMIL, reprezentant al Inspectoratului Şcolar, reprezentanţi ai Primăriei municipiului Oneşti, reprezentanţi ai presei locale, prieteni ai şcolii noastre, elevi şi părinţi ai acestora.

Spectacolul a necesitat o pregătire minuţioasă, fiind precedat de o preselecţie desfăşurată în data de 7 decembrie 2012. La buna organizare şi desfăşurare a spectacolului, rupându-şi din timpul lor, au contribuit alături de consilierul educativ al şcolii: prof. MUNTEANU IULIAN, prof. BÂRGĂOANU ALEXANDRA, prof. COMĂNESCU DOINA, prof. ROŞU VALENTINA, prof. ŢUŢUIANU MARILENA şi prof. BIŢICĂ LENUŢA.

Spectacolul a avut parte de succes datorită efortului deoasebit al elevilor dar şi al cadrelor didactice care i-au pregătit cu dăruire şi pricepere. Domnul Director prof. Dan Zaharia a deschis activitatea printr-un discurs, apoi s-a făcut premierea brăduţilor şi spectacolul a continuat cu toate celelate numere. Prezentatorii spectacolului au fost elevii:ROŞU MARA RUXANDRA (clasa a V-a C)şi GIACONIA NICOLAS (clasa a V-a B). Eleve precum GANEA DIANA  (clasa a VII-a C), URSACHI DIANA (clasa a II-a C) şi  RALUCA BOGDĂNESCU (clasa a VII-a A), au încântat publicul prin intonarea unor poezii şi cântece de iarnă. Elevii clasei a IV-a A au prezentat o frumoasă scenetă pe tema Naşterii Domnului iar fulgii de nea de la clasa pregătitoare B au dansat foarte frumos, însoţind-o pe CĂTĂLINA NEGHINĂ (clasa a III-a B) în cântecul ei. Un grup de elevi de la clasa a VII-a C au cântat un frumos cântec de iarnă , iar dansul etno al elevelor de la clasele a VIII-a ne-a adus aminte de frumuseţea jocului şi a cântecului popular.

Deliciul spectacolului a fost reprezentat de două momente: Dansul Crăciuneilor de la clasa pregătitoare ,  precum şi monologul  „Păţanii la urat”rostit de PANŢÎRU VLAD de la clasa a II-a C.

Corul şi ansamblul de chitarişti ai şcolii îndrumaţi de către talentatul profesorului MUNTEANU IULIAN ne-au încântat prin intonarea unor colinde străvechi şi a unor cântece de iarnă. În scenă au intrat apoi obiceiuri străvechi  precum Jocul caprei(clasele a V-a şi a VIII-a B), Uratul prezentat de elevii clasei a IV-a B şi Sorcova (clasa a II-a A). Totul s-a încheiat cu urările de ”Întru mulţi ani” şi cu multe gânduri frumoase.

Pentru că am trăit atât de frumos o seară magică trebuie să ne întoarcem la cei care au făcut posibil acest lucru, la  profesorii şcolii care au jucat din spatele scenei rolul de antrenori ai elevilor  pentru numerele din spectacol, cărora le mulţumim. Cu riscul de a ne repeta,  vom aminti pe prof. COMĂNESCU DOINA, prof. ABAZA IRINA, prof. BÂRGĂOANU ALEXANDRA, prof. RUSU MONICA, prof. LAZĂR MARIA MAGDALENA, prof. VLĂDUŢ ELENA, prof. MUNTEANU IULIAN, prof. DOILEŢ JENICA, prof. AIVĂNESEI CRISTINA, prof. ROŞU VALENTINA, prof. MELINTE MIHAELA. Mulţumim conducerii şcolii  reprezentată  prin directorul ei, prof. DAN ZAHARIA, şi directorul adjunct, prof. Maria ORÎNDARU, care au sprijinit realizarea acestui spectacol dar şi elevilor şi părinţilor acestora, fără de care nu am fi putut avea obiectul muncii noastre.

Mulţumind încă o dată celor care ne-au sprijinit în realizarea acestui proiect, dorim tuturor cât mai multe bucurii şi realizări în anul 2013 şi sperăm în colaborări viitoare cât mai roditoare.

COORDONATOR PROGRAME ŞI PROIECTE EDUCAŢIONALE,
PROF. CAUTIŞ PAULA

„GYMNASIUM”
Concurs interjudeţean de interpretare artistică

Proiect înscris in Calendarul activităţilor educative extraşcolare interjudeţene si regionale,  2010, aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Pe 24 aprilie 2010 s-a desfăşurat pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Oneşti cea de-a VII-a ediţie a acestui concurs, la care au participat conform regulamentului opt şcoli cu clasele I-VIII. Acestea au fost : Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 1 Oneşti, Şcoala cu Clasele I-VIII „George Calinescu” Oneşti, Şcoala cu Clasele I-VIII „Emil Racovita” Oneşti, Şcoala cu Clasele I-VIII „George Enescu” Moinesti, Şcoala cu Clasele I-VIII „Stefan Luchian” Moinesti, Şcoala cu Clasele I-VIII „Mihail Sadoveanu” Bacău, Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 2 Târgu Ocna şi  Grupul Şcolar Construcţii de Maşini Dărmăneşti.

Juriul concursului a fost reprezentat de profesori cu experienţă în domeniul artistic prezidat de inspectorul de specialitate arte din cadrul I.S.J. Bacău, profesorul Cristian Bandi.

Fiecare şcoală a pregătit un spectacol  alcătuit din şase probe artistice la alegere dintre cele prevăzute de regulament, denumite sugestiv, cu un scenariu şi regie proprie şi care să nu depăşească timpul de 30 minute.

Am remarcat seriozitatea implicării unor şcolii în realizarea acestor spectacole la un nivel artistic foarte bun, ceea ce a determinat juriul să le răsplătească cu premii mari. Şi aici trebuie amintite doua şcoli din municipiul Oneşti,  Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 1 – director prof. Dan Zaharia si respectiv Şcoala cu Clasele I-VIII „George Călinescu” Oneşti – director prof. Maria Zaharia.

Salutăm prezenţa pentru prima data în concurs a Şcolii cu Clasele I-VIII „Emil Racovita” Oneşti – director prof. Aurora Sohodoleanu care a prezentat un program frumos şi care a fost răsplătit cu premii pe măsură.

În urma acordării punctajelor pe fiecare proba artistică s-a stabilit următorul clasament:
PREMIUL I
Şcoala cu Clasele I-VIII nr. 1 Oneşti – coordonator de spectacol prof. Iulian Munteanu;
Şcoala cu Clasele I-VIII „George Călinescu” Oneşti – coordonatori : director, prof. Maria Zaharia ; prof. Angela Curcuţă  şi prof. Lăcramioara Bălan
PREMIUL II
Şcoala cu Clasele I-VIII „George Enescu” Moinesti – coordonator : prof. Monica Tataru
Şcoala cu Clasele I-VIII „Stefan Luchian”- coordonator : prof. Gabriela Biea
Premiul III
Şcoala cu Clasele I-VIII „Emil Racovita” Oneşti – coordonator: prof. Cosa Daniela
MENŢIUNI
Şcoala cu Clasele I-VIII ” Mihail Sadoveanu” Bacău – coordonator : prof. Marinela Potirniche
Grupul Şcolar Construcţii de Maşini Dărmăneşti – coordonator prof. Maria Asandei
Felicitări tuturor elevilor, profesorilor şi conducerilor de şcoli care au înţeles că menirea scolii nu este numai de a transmite cunoştinţe ci şi aceea de educa şi forma tânăra generaţie pentru a face fata cerinţelor societăţii moderne, democratice în care trăim.

PROF. IULIAN MUNTEANU