Școala Gimnazială Nr.1 Onești

scoalaunuon@yahoo.com

0234313041

EVALUARE NAŢIONALĂ CLASELE a II-a, a IV-a şi a VI-a

ANUL ȘCOLAR 2021-2022

CALENDARUL

de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2021-2022

  1. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a

Scris — Limba română — 10 mai 2022 

Scris — Limba maternă — 10 mai 2022 

Citit — Limba română — 11 mai 2022 

Citit — Limba maternă — 11 mai 2022 

Matematică — 12 mai 2022 

Scris-Citit — Limba română pentru minoritățile naționale — 13 mai 2022

2. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV

Limba română — 17 mai 2022 

Matematică — 18 mai 2022 

Limba maternă — 19 mai 2022

3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI:

Limbă și comunicare — 25 mai 2022 

Matematică și Științe ale naturii — 26 mai 2022

ANUL ȘCOLAR 2020-2021