LEGISLAȚIE ȘCOLARĂ

Legislatie1. Ordinul nr. 4577/2016. Structura anului școlar 2016-2017
2. Legea educației naționale nr. 1/2011
3. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MENCS 5079/31.08.2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 720/19.09.2016
4. Ordinul MENCS nr. 4742/2016. Statutului elevului
5. Ordinul MEN nr. 4619/2014. Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar
6. Regulamentul intern și de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale Nr.1 Onești
7. Codul de etică al personalului responsabil cu instruirea și educarea preșcolarilor și elevilor de la Școala Gimnazială Nr.1
Calendar_2016-2017